Pārlekt uz galveno saturu

Force majeure izziņa

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsniedz Force Majeure izziņas. Izziņas cena tiek noteikta ņemot vērā ieguldītās darba stundas, kas nepieciešamas dokumenta sagatavošanai. Vienas stundas likme biedriem ir EUR 120 + PVN, bet uzņēmumiem, kas nav LTRK biedri EUR 150 + PVN. Minimālā maksa ir EUR 120 + PVN.

Force Majeure Definīcija: ārkārtēji nenovēršami apstākļi, kuru dēļ nav iespējams pildīt līgumsaistības, kā rezultātā viens līgumpartneris rada zaudējumus otram. Juridiskajā praksē Force Majeure jēdziens nav stingri formulēts, tie varētu būt: kari, revolūcijas, streiki, zemestrīces u. c.