Skip to main content

BŪVNIECĪBAS KOMITEJAS SĒDE

17 BŪVNIECĪBAS KOMITEJAS SĒDE

Sēdes sākums plkst. 15:00.

Darba kārtībā:

  1. Par Ugunsdzēsības noteikumiem;
  2. Par darbaspēka jautājumiem;
  3. Par Būvkomersantu klasifikācijas noteikumiem;
  4. Dažādi.