Skip to main content

Trešo valstu pilsoņu nodarbināšana Latvijā. TIESĪBU PĒCPUSDIENA

21 Trešo valstu pilsoņu nodarbināšana Latvijā. TIESĪBU PĒCPUSDIENA

Trešo valstu pilsoņu nodarbināšana Latvijā

 

    Pēdējos gados gan Latvijā, gan Eiropā aktualizējušās problēmas, kas saistītas ar darbaspēka trūkumu. Šīs problēmas risināšanai darba devēji arvien biežāk pieņem lēmumus par darbinieku piesaisti no valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm – trešajām valstīm.

Praksē trešo valstu pilsoņu nodarbināšana Latvijā ir krietni vien sarežģītāka, jo tā saistīta ar virkni ierobežojumu, kas izriet no Latvijas imigrācijas politikas un uz tās balstītajiem normatīvajiem tiesību aktiem imigrācijas jomā.

Tāpēc semināra laikā tiks apskatīti jautājumi saistībā ar noteiktajiem priekšnoteikumiem un ierobežojumiem trešo valstu pilsoņu nodarbināšanai, kas ievērojami gan dibinot darba tiesiskās attiecības, gan darba attiecību laikā. Darba devējiem ir būtiski zināt tiesisko regulējumu un prast to piemērot, jo tas palīdzēs ne tikai atbilstošā kārtībā noslēgt darba līgumus ar trešo valstu pilsoņiem, bet arī izvairīties no iespējamām administratīvām sankcijām no valsts pārvaldes iestāžu puses.

 

Seminārā runāsim par:

  1. Darba tiesisko attiecību dibināšana ar trešo valstu pilsoņiem;
  2. Trešo valstu pilsoņu īslaicīga un ilgtermiņa nodarbināšana;
  3. Ielūgumu un izsaukumu noformēšana un apstiprināšana;
  4. Vīzu un uzturēšanās atļauju saņemšana;
  5. Darba devēja pienākumi un atbildība darba tiesisko attiecību spēkā esamības laikā;
  6. Atbildība par imigrācijas normatīvo tiesību aktu pārkāpumiem.

 

Semināru vadīs: Irina Kostina, zvērināta advokāte. Asociētā partnere, Darba tiesību prakses grupas vadītāja.

I. Kostinai ir vairāk nekā 14 gadus ilga juridiskās prakses pieredze, specializējoties dažādos strīdu risināšanas un darba tiesību jautājumos, pārstāvot klientus tiesas procesos, tai skaitā, strīdos ar to bijušajiem vai esošajiem darbiniekiem. Irina regulāri konsultē klientus saistībā ar vadības un augstākā līmeņa darbinieku nodarbināšanas, tai skaitā, atlaišanas jautājumiem un sarežģītās uzņēmumu pārejas lietās, darba tiesisko attiecību pārtraukšanu un kolektīvās atlaišanas jautājumiem. Irina ir publikāciju autore vietējos un ārvalstu medijos, kā arī vada seminārus un konferences par aktuālām darba tiesību un strīdu risināšanas tēmām.

Ints Skaldis, Ellex Kļaviņš Darba tiesību prakses grupas jurists

I.Skaldim ir 5 gadu praktiskā darba pieredze, palīdzot ar dažādu tiesu un šķīrējtiesu dokumentu sagatavošanu un skaidrojumu sniegšanu par ārvalstu tiesu un šķīrējtiesu nolēmumu izpildi Latvijā. Tāpat Ints regulāri palīdz advokātiem juridiskās palīdzības sniegšanā vietējiem un starptautiskiem uzņēmumiem darba tiesību un imigrācijas jomās, tai skaitā darba līgumu, iekšējās kārtības noteikumu un politiku sagatavošanā, pārrobežu nodarbinātības un uzņēmumu pārejas jautājumos, darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanas, vīzu un uzturēšanās atļauju jautājumos.

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/TP_210819