Skip to main content

ATVĒRTĀ PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

09 ATVĒRTĀ PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Sēdes sākums plkst. 15:00

Darba kārtībā:

  1. Biedrības BASE (Business Against Shadow Economy) precizētie priekšlikumi taksometru nozares regulējuma pilnveidošanai;
  2. Par LTRK pozīciju par Grozījumiem Autopārvadājumu likumā;
  3. Dažādi.