Skip to main content

Pasākumu tehniskā nodrošinājuma komitejas sēde

14 Pasākumu tehniskā nodrošinājuma komitejas sēde

Sēdes sākums plkst. 15:00.

Darba kārtībā:
 

1. Būvniecības nozares un pasākumu nozares regulējošo normatīvo aktu piemērošanas analīze;

2. Dažādi.