Skip to main content

JELGAVA: Aktuālākie jautājumi dibinot un izbeidzot darba tiesiskās attiecības.

22 JELGAVA: Aktuālākie jautājumi dibinot un izbeidzot darba tiesiskās attiecības.

Aktuālākie jautājumi dibinot un izbeidzot darba tiesiskās attiecības.

 

22. maijā, plkst. 11:00-15:00

Viesnīca „Zemgale” (Skautu iela 2, Jelgava)

 

Darba devējam ikdienā ir svarīgi jautājumi dibinot un izbeidzot darba tiesiskās attiecības.Bieži rodas situācijas, kurās tiek pieļautas būtiskas kļūdas un tiek zaudēts laiks, kā arī finanšu līdzekļi. Strīds starp pusēm nonāk Valsts darba inspekcijas redzes lokā un arī tiesā. Šī iemesla dēļ apskatīsim aktuālākos jautājumus, kas rodas ikdienā un kādas kļūdas tiek pieļautas noformējot dokumentus.

Izskatīsim šādus jautājumus:

1.Sludinājums, tā saturs; prasības pretendentiem , pretendentu atlase ( CV, dokumenti, jautājumi, praktiskās pārbaudes,testi) atlases dokumentu protokolēšana un noformēšana, dokumentu glabāšana;

2. Pretendenta OVP; dokumenti, to kopijas;  Darba līgums, forma, saturs, būtiskās sastāvdaļas;

3.Darba līguma papildus nosacījumi, to iekļaušana iestādes iekšējos dokumentos ( darba kārtības noteikumi, nolikumi, instrukcijas, amatu apraksti, u.c.);

4.Pārbaudes laiks, pārbaudes rezultāti; DTA izbeigšana  pēc DL 47.panta, darba nespēja pārbaudes laikā;

5.Būtiskās kļūdas dokumentu noformēšanā( rīkojums, darba līgums, amatu apraksti, darba kārtības noteikumi, u.c.) ;

6.Darba līguma grozījumi; uzteikums un tā noformēšana; uzteikums darba nespējas gadījumā; atlaišana; Dokumentu nosūtīšana, paziņošana, paziņošanas forma; darbinieka paskaidrojums; uzteikuma apstrīdēšana;

Noslēgumā –semināra dalībnieku jautājumi par darba tiesisko attiecību jautājumiem .

Semināru vada: Aija Vāciete- praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās. Profesionālais maģistra grāds privāttiesībās, mediatore, specializācija darba aizsardzības un darba drošības jautājumos.

Strādājusi  Valsts darba inspekcijā par Kurzemes reģionālās inspekcijas vadītāju, Būvniecības valsts kontroles birojā par auditori eksperti, nodrošinot sagatavoto administratīvo aktu kontroli, to atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā LTRK, pašvaldībās un to iestādēs, NVA, komercstruktūrās.  Pieredze iestāžu izdoto administratīvo aktu izvērtēšanā, to atbilstības noteikšana normatīvo aktu prasībām.

Ikdienā pārstāv klientu intereses administratīvo pārkāpumu lietvedības procesos, administratīvajās lietvedībās valsts un pašvaldību iestādēs un tiesās. Konsultē uzņēmējus un fiziskās personas par viņu tiesībām un pienākumiem administratīvajās tiesībās, nelaimes gadījumu izmeklēšanas procesos, kā arī citos jautājumus, kas saistīti ar komersanta pienākumiem darba aizsardzības normu ievērošanā uzņēmumā.

Semināra maksa: EUR 25.00 + PVN.

Reģistrācija: jelgava@chamber.lv; 28646086

"Apmeklējot pasākumu, Jūs piekrītat savu bilžu un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos."