Skip to main content

Transfertcenu pierādīšanas pienākums. FINANŠU DIENA

28 Transfertcenu pierādīšanas pienākums. FINANŠU DIENA

Transfertcenu pierādīšanas pienākums

 

    Ja starptautiskai uzņēmumu grupai ir ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekama klātbūtne Latvijā, tad savstarpējos kontrolētos darījumos piemērotās transfertcenas var tieši ietekmēt saistīto personu peļņas vai zaudējumu noteikšanu, un ir svarīgi sniegt informāciju par to, kā šīs transfertcenas tiek noteiktas praksē.

 

Pārskatītais transfertcenu dokumentācijas standarts (piemērojams attiecībā uz darījumiem, kas veikti pārskata periodā, kas sākas 2018. gadā) ietver jaunas transfertcenu dokumentāciju regulējošās tiesību normas un nosaka īpašu subjektu loku – nodokļu maksātājus, kam noteiktos gadījumos ir pienākums sagatavot dokumentāciju, lai pamatotu kontrolēto darījumu cenas (vērtības) atbilstību tirgus cenai (vērtībai).

 

Piedalīšanās seminārā būtu ieteicama un īpaši noderīga uzņēmumu darbiniekiem, kuru kompetencē ietilpst transfertcenu vērtēšanas jautājumi.

 

Semināra ietvaros par galveno:

  1. Nesaistītu pušu darījuma princips.
  2. Virziens – pārrobežu darījumi!
  3. Transfertenu noteikšanā izšķiroša loma iekšzemes tiesību aktiem.
  4. Svarīga robežvērtība - kontrolēto darījumu summa. Kas tā ir un kas ir tās komponentes?
  5. Motivācija sagatavot laicīgi un kvalitatīvu transfertcenu dokumentāciju.
  6. Tipiskie uzņēmējdarbības modeļi.
  7. „Konsultatīvais audits“.
  8. Strīda novēršana – „iepriekšēja jeb „džentlmeņu“ vienošanās“.

 

Kādi ir ieguvumi: Labāka aktuālo transfertcenu vērtēšanas un noteikšanas jautājumu izpratne, dalīšanās ar idejām un risinājumiem veicinās semināra dalībnieku pārliecību, kā arī nodrošinās konsekventāku pieeju un precīzāku nodokļu saistību noteikšanu.

 

Semināru vada: Tatjana Koncevaja, PwC Nodokļu konsultāciju nodaļas Transfertcenu projektu vadītāja.

Zane Smutova, PwC Nodokļu konsultāciju nodaļas Transfertcenu projektu vadītāja.

Lektori ir PricewaterhouseCoopers SIA (PwC) transfertcenu komandas speciālisti, kuriem ir daudzu gadu pieredze visa veida transfertcenu jautājumos, tajā skaitā, transfertcenu dokumentāciju izstrādē, klientu aizstāvēšanā auditu un tiesas procesu laikā.

PwC transfertcenu komanda ir gatava apspriest arvien jaunus transfertcenu jautājumus
un veicināt drosmīgus risinājumus transfertcenu noteikšanas praksē.

 

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/FD_280519