Skip to main content

PAKALPOJUMU PADOMES SĒDE

15 PAKALPOJUMU PADOMES SĒDE

Sēdes sākums plkst. 14:00.

Darba kārtībā:

  1. Aktuālie jautājumi par E-veselību, darbnespējas lapām;
  2. Par portāla latvija.lv satura koordinācijas padomes sēdes secinājumiem (A.Gulbis);
  3. Par Nacionālo enerģētikas un klimata plānu un Rīcības plānu ilgtspējīgas izaugsmes finansēšanai (I.Kukute);
  4. Par aktuālo un turpmāko datu atkalizmantošanas jautājumā (D.Kiopa);
  5. Par aktuālo PPGB;
  6. Par dalību sarunu festivālā LAMPA;
  7. Dažādi.