Skip to main content

Valmierā. Aktualitātes darba tiesību jomā.

16 Valmierā. Aktualitātes darba tiesību jomā.

PLKST. 10:00-13:00

Seminārā tiks apskatīti un analizēti jaunākie Darba likuma grozījumi, kas ikdienā skars ikvienu uzņēmēju. Tiks skaidroti arī vairāki ar darba tiesībām saistīti problēmjautājumi, ar kuriem darba devēji praksē saskaras ļoti bieži un kas lektoru pieredzē klientiem rada visvairāk neskaidrību. Papildus tam lektore pastāstīs arī par ierobežojumiem darbiniekiem veikt blakus darbu un konkurences ierobežojumu, kā arī jautājumiem saistībā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Semināra noslēgumā tiks izvērtētas darba līgumos biežāk pieļautās kļūdas un sniegti ieteikumi, kas palīdzēs no tām izvairīties.

SEMINĀRĀ RUNĀSIM PAR:

 1. Jaunākie grozījumi Darba likumā:
  Valsts valodas lietošanas regulējums;
  Virsstundu darba apmaksa;
  Arodbiedrību tiesības darba devēja uzteikuma gadījumā;
  Darbinieka uzteikums svarīgu iemeslu dēļ;
 2. Ierobežojumi darbiniekiem veikt blakus darbu, blakus darba nošķiršana no papilddarba;
 3. Konkurences ierobežojums;
 4. Darba tiesisko attiecību izbeigšanas problēmjautājumi;
 5. Darba devēju biežāk pieļautās kļūdas darba līgumos.

SEMINĀRU VADĪS:

Irina Kostina, zvērināta advokāte

Asociētā partnere, Darba tiesību prakses grupas vadītāja

Irinai Kostinai ir vairāk nekā 14 gadus ilga juridiskās prakses pieredze, specializējoties dažādos strīdu risināšanas un darba tiesību jautājumos, pārstāvot klientus tiesas procesos, tai skaitā, strīdos ar to bijušajiem vai esošajiem darbiniekiem. Irina regulāri konsultē klientus saistībā ar vadības un augstākā līmeņa darbinieku nodarbināšanas, tai skaitā, atlaišanas jautājumiem un sarežģītās uzņēmumu pārejas lietās, darba tiesisko attiecību pārtraukšanu un kolektīvās atlaišanas jautājumiem. Irina ir publikāciju autore vietējos un ārvalstu medijos, kā arī vada seminārus un konferences par aktuālām darba tiesību un strīdu risināšanas tēmām.

DALĪBAS MAKSA:

LTRK biedriem: 15 EUR + PVN

Citiem interesentiem: 25 EUR +PVN

Reģistrācija līdz 16.aprīlim ŠEIT vai rakstot uz valmiera@chamber.lv.

Apmeklējot pasākumu, Jūs piekrītat savu bilžu un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos.