Skip to main content

Uzvedības ekonomika -cilvēku paradumu izmaiņa. PASTĀVĒS, KAS PILNVEIDOSIES

22 Uzvedības ekonomika -cilvēku paradumu izmaiņa. PASTĀVĒS, KAS PILNVEIDOSIES

Uzvedības ekonomika -cilvēku paradumu izmaiņa

 

    Lielākā daļa uzņēmumu (personāla, mārketinga utt.) vadības un publiskā sektora lēmēju pieņem, ka cilvēks - darbinieks, patērētājs, pilsonis - vairāk vai mazāk ir racionāla būtne. Protams, emocionāla, protams, ne visu zinoša un protoša, pārāk orientēta uz īstermiņu, taču – saprātīga. Uz šo pieņēmumu balstās dažādu konkrētu problēmu risinājumi, kā, piemēram, cenu politika, motivācijas programmas, rīcībpolitikas utt..

Taču kas notiek, ja pieņemam, ka cilvēki sistemātiski novirzās no racionalitātes modeļa, dabiski un regulāri kļūdās pat tad, kad pastāv saprātīga lielāku labumu nesoša rīcības alternatīva, kas neprasa daudz pūļu, laika vai naudas?

 

 Izrādās, ka viss, kas nepieciešams, ir ‘piebikstīt’, nedaudz pagrūst cilvēku labākas alternatīvas virzienā, kas dod lielāku labumu pašam un citiem. Ar šo nodarbojas samērā jauns ekonomikas virziens - uzvedības ekonomika (behavioural economics), pagrūšanu jeb piebikstīšanu dēvējot par ‘nudges’ (ang.).

Semināra secīgā tematika ir šāda:

 

  1. Kas ir nudging jeb bikstīšana? Kādas cilvēkzinātņu atziņas skaidro gan individuālo, gan publisko sistemātisko novirzīšanos no labi iecerētā un labumu nesošā. Kādēļ mēs negribam un nedarām, lai mums ir labāk - finansiāli, veselības, resursu (piemēram, energo) un citās jomās?
  1. Nudging izmantošana individuāli savā dzīvē - piemēri, pamatojums, vingrinājumi.
  1. Nudging izmantošana publiskajā telpā un publiskā labuma vairošanai - piemēri, pamatojums.
  1. Nudging izmantošana sarežģītāku organizācijas problēmu risināšanai - motivācijas, darba procesa organizācijas, kopēju resursu efektīvas izmantošanas jomās.
  1. Semināra dalībnieku izvēlētas organizācijas problēmas kopēja analīze un ‘bikstīšanas’ variantu izstrāde.

 

 

Semināru vada: Roberts Ķīlis, sociālantropologs ar Kembridžas universitātes maģistra un doktora grādiem, kopš 1994. gada Stokholmas Ekonomikas augstskolas Rīgā pasniedzējs. Pieredzējis lietišķos pētījumos un konsultāciju organizēšānā. Bijis Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas vadītājs un LR Izglītības un zinātnes ministrs. Latvijas ilgtermiņa stratēģijas Latvija 2030 galvenais redaktors. Uzvedības ekonomika praktiski izmantota veidojot Lattelecom viedo biroju Mettropole (pašlaik strādā 700 cilvķu), Evolution Gaming motivācijas un bonusu sistēmas uzlabojumus, kā arī Centrālās finašu un līgumu aģentūras motivācijas sistēmas analīzi.

 

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

 

Dalības maksa:

  • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.

 

Reģistrācija: http://ej.uz/PKP_220318