Перейти к основному содержанию

Konkurences likuma grozījumi un zaudējumu atlīdzināšana konkurences pārkāpuma gadījumā. TIESĪBU PĒCPUSDIENA

03 Konkurences likuma grozījumi un zaudējumu atlīdzināšana konkurences pārkāpuma gadījumā. TIESĪBU PĒCPUSDIENA

Konkurences likuma grozījumi un zaudējumu atlīdzināšana konkurences pārkāpuma gadījumā

 

    Jau 2014.gada 26.novembrī tika pieņemta Direktīva 2014/104/ES, kuras mērķis cita starpā ir nodrošināt vienotus regulējuma principus personu tiesību aizsardzībai konkurences tiesību pārkāpuma gadījumā un kuras ieviešanu Latvijā bija jānodrošina līdz 2016.gada beigām.

Lai arī šobrīd Latvijā pastāv tiesību aizsardzības iespējas konkurences tiesību pārkāpuma un zaudējumu nodarīšanas gadījumā citiem tirgus dalībniekiem vai patērētājiem, tomēr Direktīvas pareizas ieviešanas gadījumā tiktu radīti skaidrāki un efektīvāki personu tiesību aizsardzības mehānismi, vienlaikus veicinot tirgus dalībnieku disciplinēšanu un godīgu konkurenci.

Grozījumi minētās direktīvas ieviešanai Konkurences likumā jau 2017.gada 22.jūnijā pieņemti Saeimā pirmajā lasījumā, tādēļ paredzams, ka pavisam drīz Konkurences likums tiks papildināts ar izvērstāk regulētām aizskartu tiesību aizsardzības iespējām, nodrošinot noteiktāku, paredzamāku un ar mazāk riskiem saistītu tiesvedības par zaudējumu atlīdzības piedziņu konkurences pārkāpumu gadījumos iznākumu.

Seminārā runāsim par:

1. Direktīvas 2014/104/ES pamatprincipi

2. Konkurences likuma regulējuma paredzamās izmaiņas

3. Zaudējumu noteikšana un atlīdzināšana jaunā regulējuma kontekstā

Eksperti:

Jūlija Jerņeva, LL.M. ir ES tiesību, konkurences tiesību, darba tiesību un M&A advokāte.

Jūlija savā konkurences tiesību praksē iekļauj arī uzņēmumu apvienošanas un iegādes darījumus, kas prasa iepriekšēju lietas izskatīšanu un apstiprināšanu no Latvijas Konkurences padomes puses. Tāpat, viņa arī regulāri sniedz konsultācijas daudznacionāliem uzņēmumiem, kas ir iesaistīti kartelī vai dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas izmeklēšanā.

Jūlija ir iekļauta The Best Lawyers in Latvia 2015 sarakstā tādās prakses jomās kā konkurences tiesības, korporatīvās tiesības un M&A.

Jānis Kubilis, Dr.iur. vada tiesvedību un strīdu risināšanas praksi advokātu birojā VILGERTS. Jānim ir plaša pieredze darbā ar līgumtiesībām un deliktu tiesībām, kā arī būvniecības un nekustamo īpašumu strīdos, apdrošināšanas strīdos un ar IT saistītās tiesvedībās.

Norises laiks: plkst. 15:00-17:00

Dalības maksa:

  • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00+ PVN.
  • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

 

Reģistrācija: http://ej.uz/TP_030817