Перейти к основному содержанию

Administratīvais process. Tiesību pēcpusdiena

22 Administratīvais process. Tiesību pēcpusdiena

Administratīvais process

 

    Katram komersantam vai fiziskai personai ir jāmāk aizstāvēt savas tiesības pret IESTĀDI, kura izdevusi administratīvo aktu. Bieži vien valda uzskats, ka pret publiskiem tiesību subjektiem nav iespējams cīnīties un viņu izdotie dokumenti vienmēr ir likumiski pareizi, tajos pausta un argumentēta taisnība. Taču privāto tiesību subjektiem, zinot un pareizi pielietojot normatīvos aktus ir pieejami plaši resursi, lai cīnītos un pierādītu savu taisnību.

 

Semināra dalībniekiem būs iespēja gūt  padziļinātāku izpratni un zināšanas par administratīvo procesu, administratīvā akta jēdzienu, pārsūdzēšanu, spēkā stāšanos.

Apskatīsim praktiskus piemērus, analizēsim dalībnieku iesūtītos administratīvo aktus.

Seminārā runāsim par:

1. Administratīvā procesa būtība, principi un tiesiskais regulējums.

2. Administratīvais akts, jēdziens, pazīmes, sastāvdaļas.

3. Argumentācija un tās tehnikas. Juridiskā argumentācija.

4. Administratīvā akta paziņošana un spēkā esamība.

5. Administratīvā akta apstrīdēšana un pārsūdzēšana.

Eksperti:

Inga Škutāne – Biznesa augstskolā Turība ieguvusi profesionālo maģistra grādu tiesību zinībās, papildus studējusi ekonomiku Rīgas tehniskajā universitātē. Ieguvusi profesionālo darba pieredzi SIA „IDK Sistēmas” kā juriste, kopš 2011.gada vada IK ‘’Škutānes Juridiskais birojs’’, kur sniedz ārpakalpojumus: uzņēmuma finansu un juridiskajā kontrolē, juridisko un fizisko klientu konsultēšanā/apkalpošanā juridiskos jautājumos, kā arī pārstāv klientus tiesās, tai skaitā administratīvajā tiesā. Vadījusi apmācības Valsts darba inspekcijas darbiniekiem tēmā „Darba un Administratīvās tiesības tiesu praksē - administratīvā akta būtība un pareiza aizpildīšana”, kā arī Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem tēmā „Administratīvais process iestādē, argumentācijas prasmju pilnveidošana”.

Norises laiks: plkst 15:00-17:00

DALĪBAS MAKSA:

  • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 12,80 + PVN.
  • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 42,60 + PVN / personai

 

Reģistrācija: http://ej.uz/TP_220217