Pārlekt uz galveno saturu

Novembris

01 NACIONĀLĀS STRATĒĢIJAS PADOMES SĒDE

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Darba kārtība tiks precizēta.

01 VALMIERĀ. EKSORTA ATTĪSTĪBA. 6 LEKCIJU KURSS. IV LEKCIJA

Eksporta attīstības programma ir praktisks kurss eksporta stratēģijas izstrādei ar pamatuzsvaru uz tās ieviešanas soļiem. Kursa dalībnieks iegūs zināšanas kā ieviest eksporta stratēģiju savā uzņēmumā, lai panāktu pozitīvu rezultātu. Tas sniegs iespēju pārliecināties, ka izvēlētais eksporta attīstības ceļš ir piemērotākais mērķu sasniegšanai. Programma  ļaus veikt inventarizāciju sava uzņēmuma gatavībai, spējai un resursu pieejamībai eksporta tirgu iekarošanai. Kursa uzdevums ir iedot praktisku 90 dienu programmu eksporta attīstības izveidošanā

KURSĀ IEKĻAUTAS 6 LEKCIJAS

20.09.  plkst. 10.00  - 14.00

4.10.     plkst. 10.00  - 14.00

18.10.  plkst. 10.00  - 14.00

1.11.     plkst. 10.00  - 14.00

15.11.  plkst. 10.00  - 14.00

29.11.  plkst. 10.00  - 14.00

 

Programmas dalībnieks iegūs:

 • Pārskatu par vispiemērotāko produktu/pakalpojumu un tā labākajiem pārdošanas argumentiem eksportam
 • Iemaņas ātrā un konkrētā pārdošanas tehnikā
 • Skaidru eksporta stratēģiju ar nepieciešamo resursu sarakstu
 • 90 dienu darba programmu stratēģijas īstenošanai

Ideālais dalībnieks ir uzņēmuma īpašnieks vai eksporta menedžmenta augstākais pārstāvis (eksporta direktors) pārstāvis ar mandātu pieņemt lēmumus uzņēmuma eksporta darbības jomā gan no stratēģiskā, gan finansiālā viedokļa.

Programma paredzēta praktiķiem, kuri vēlas ne tik daudz mācīties kā dalīties ar savu pieredzi un smelties zināšanas no citu pieredzes, iedvesmoties un vienlaikus pielietot savā praksē iegūtās zināšanas.

 

 

Programmu vadīs:

Ieva Jonsone

Eksporta pārdošanas speciāliste, kuras pārdošanas pieredzes ģeogrāfija ir no Āzijas līdz Amerikas kontinentam. Liela pieredze pārtikas nozarē, un arī metālapstrādes jomā.

Indra Ozola

Mārketinga un stratēģiskās plānošanas vadošā speciāliste Latvijā, ar lielu pieredzi pārtikas nozarē. BOSI uzņēmumu vadības un biznesa akcelerācijas metodoloģijas ieviesēja Latvijā.

 

Dalības maksa:

 • LTRK biedriem: 100 EUR + PVN
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri: 140 EUR+ PVN

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS

 

Reģistrēšanās līdz 17. septembrim!

 

02 Biznesa forums Jēkabpilī "Izaicinājumi biznesa vidē"

09:30 – 10:00    Ierašanās, reģistrācija

10:00 – 10:10    Atklāšana. Moderē LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš

10:10 – 10:20    Uzrunas. Jēkabpils pilsētas Domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis un LTRK Viceprezidents Imants Kanaška

                             Pilsētas un reģiona attīstība uzņēmējdarbībai un investoru piesaistei

10:20 – 10:40    Latvijas ekonomikas aktualitātes – ko tirdzniecības kari un darbaspēka deficīts nozīmēs Latvijai? Bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš

10:40 – 11:00     Jēkabpils pilsētas un reģiona attīstība. Jēkabpils pilsētas pārstāvis

11:00 – 11:30  Darbaspēka trūkums Latvijā: problēmas un iespējamie risinājumi ārvalstu investoru skatījumā. ĀIPL (FICIL)  Darbaspēka jautājumu darba grupas līdzvadītājs Andris Lazdiņš

11:30 – 11:50     Kafijas pauze

11:50 – 12:10     Sociālā akcija “Latvija strādā”. Tele2 Sabiedrisko attiecību vadītājs Oskars Fīrmanis

12:10 – 13:15    Paneļdiskusija par reģiona uzņēmējdarbības attīstības iespējām, darbaspēka pieejamību, demogrāfiskās situācijas un izglītības ietekmi uz ekonomikas attīstību: Jēkabpils pilsētas pārstāvis (tbc), Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Ēriks Eglītis, LTRK Viceprezidente Elīna Rītiņa, ĀIPL (FICIL) Darbaspēka jautājumu darba grupas līdzvadītājs Andris Lazdiņš, Bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš, Tele2 Sabiedrisko attiecību vadītājs Oskars Fīrmanis

13:15 – 14:15     Pusdienu pauze

                             Energoefektivitātes aktualitātes sadarbībā ar ALTUM

14:15 – 14:35     Efektivitāte ikdienā (tbc)

14:35 – 14:55    Energopārvaldība - aktualitātes, risinājumi. Resursu kontroles grupa valdes loceklis un LTRK Enerģētikas komitejas vadītājs Kaspars Osis

14:55 – 15:10     Aizdevumi ESKo un uzņēmumu energoefektivitātei. Altum valdes priekšsēdētāja padomnieks Edgars Kudurs

15:10 – 16:15   Paneļdiskusija: Galvenie virzieni un pasākumi energoefektivitātes paaugstināšanai uzņēmumiem un ražošanas ēkām.  Nozares ekspertu prezentācijas un rekomendācijas, valsts atbalsta programmas energoefektivitātes pasākumu realizācijā, uzņēmēju praktiskā pieredze programmas ieviešanā

                              Iedvesmas stāsts             

16:15 – 16:50      Prezentācija biznesa vidē. Sāpes vai iespēja? Prezentēšanas prasmju treneris Oskars Priede

16:50 –                 Foruma noslēguma kafijas pauze

 

Foruma reģistrācija: https://www.mitto.me/jekabpilsforums2018/register

Ieeja bez maksas. Vietu skaits ierobežots.

 

02 Seminārs “Pareiza lietvedība, kā pamats veiksmīgai uzņēmējdarbībai” (juridiskās nianses dokumentu noformēšanā, strīdu risināšanas kartība un parādu piedziņas veidi), Liepāja

Europe Direct informācijas centrs Liepājā sadarbībā ar LTRK Kurzemes nodaļu 02.novembrī plkst. 12.00, Liepājas Latviešu biedrības nama Kamerzālē piedāvā bezmaksas semināru “Pareiza lietvedība, kā pamats veiksmīgai uzņēmējdarbībai”.

 

            Lai pasargātu savu uzņēmējdarbību no negodprātīgām rīcībām, ir nepieciešams pievērst uzmanību uzņēmuma lietvedības sakārtošanai, jo strīdus situācijā tieši šis faktors spēlē vislielāko lomu. Katra uzņēmuma darbības gaitā gadās risināt situācijas, kas saistītas ar darījumiem – strīdi, parādnieki, utt. Par aktuālu problēmjautājumu varētu būt – kā atgūt parādu no darījumu partnera?

            Seminārā tiks detalizēti pastāstīts par strīdu risināšanu un galvenais – novēršanu, kā to izdarīt mierīgā ceļā; un kas jādara, lai atgrieztu iemaksāto PVN no bezcerīgiem parādiem; kā ieviest kompānijā parādu piedziņas sistēmu un kas tas vispār ir; kādas ir nianses strīdu risināšanā ar ārvalstu partneriem - kā tos risināt savas valsts teritorijā.

            Jūs saņemsiet atbildes ne tikai uz sev neskaidriem jautājumiem, bet arī uz tiem, par kuriem pat nebijāt aizdomājušies, taču tie ir svarīgi veiksmīgai un drošai biznesa vadīšanai. Piemēram:

1) Kā pareizi noformēt un apliecināt dokumentu kopijas?

2) Kā izmantot elektronisko parakstu, kā iesniegt un saņemt elektroniski parakstītus dokumentus?

3) Kādēļ un kā pārbaudīt partnera deklarēto adresi?

4) Kā rīkoties un kādi dokumenti ir nepieciešami gadījumā, kad tiek pārkāpts līgums?

5) Kā noformēt un oficiāli iesniegt maksājuma uzdevumus? ..un daudz kas cits.

            Jūs iemācīsieties lietas, kuras atvieglos Jūsu darbu un aizsargās no iespējamām problēmām un “galvassāpēm”. Piemēram:

1) Dažādu dokumentu struktūra un obligāti iekļaujamie punkti (līgumi, iesniegumi, izziņas, prasījumi utt.);

2) Pareiza juridiska valoda, ortogrāfija, bieži sastopamo kļūdu piemēri;

3) Dokumentu tulkojumu nianses;

4) Darbs ar Uzņēmumu reģistra, Lursoft izziņām, u.c.

 

 

Semināra plāns:

1. Līguma būtisko sastāvdaļu noteikšana ( dokumentu forma, sastādīšanas noteikumi, struktūra, saturs, svarīgākie punkti biznesa aizsardzībai);

2. Līguma valoda ( formulējums, interpunkcija, sastopamākās kļūdas, tulkojumu noformēšana, kļūdu labošana);

3. Rīcība, līguma pārkāpšanas gadījumā (paziņošana, brīdinājums);

4. Strīdu veidi darījumu vidē;

5.  Parādu piedziņa – pakāpeniskas sistēmas ievadīšana uzņēmumā, dokumenti, soda procenti, prasības nodrošinājums;

6. Prasības pieteikums un tā sastāvdaļas (forma, struktūra);

7. Strīdu risināšanas varianti biznesā (analīze, salīdzinājums);

8. Procesuālo lūgumu un iesniegumu noformēšana (pievienojamie dokumenti, kopiju noformēšana);

9. Sprieduma izpildes nianses (kas, kāpēc, kā rīkoties);

10. Tiesu izpildītāja loma un izpildraksta nozīme;

11. Strīdu ar ārvalstu partneriem nianses - kā tos risināt savā teritorijā;

12. Mediācija vai strīda atrisināšana mierīgā ceļā.

 

Lūgums pieteikties līdz 31.10.18. https://goo.gl/forms/UmRTPta4krMf4Q8a2

 

Semināru vadīs lektore Mg.iur. Inese Ļahoviča– Rīgas šķīrējtiesas prezidija locekle, šķīrējtiesnese, jurists ar lielu darba pieredzi komerctiesību un civiltiesību jomā.

 

02 Organizāciju sistēmiskie sakārtojumi un sistēmiskās dinamikas. KVALITĀTES PĒCPUSDIENA

Organizāciju sistēmiskie sakārtojumi un sistēmiskās dinamikas

 

    Seminārs ir piemērots tiem organizāciju vadītājiem un īpašniekiem, kas meklē mūsdienīgus, ilgtermiņa risinājumus savas sava uzņēmuma jēgpilnai attīstībai, kā arī atbildes uz jautājumiem par savu tālāko ceļu. Piedāvāju šo semināru ar ļoti praktisku ievirzi, demonstrēt praksē organizāciju sistēmiskos sakārtojumus, piedāvāt dalībniekiem praktiskus vingrinājumus jaunām atklāsmēm, kā arī diskusiju par to, kā strādā organizācija kā dzīva sistēma.

 

Seminārā runāsim par:

 

1. Sistēmiskie principi, kas nodrošina organizācijas “veselību”

2. Organizāciju neapzinātās dinamikas un paterni, kuri ietekmē uzņēmumu un cilvēkus

3. Divi organizāciju sistēmiskie sakārtojumi pēc dalībnieku pieprasījuma

4. Praktiskie vingrinājumi grupās

 

 

Eksperte: Iveta Apine, vadības koučs un konsultante, sistēmiskā darba trenere, Systemic Constellations Center Riga vadītāja, ICF Latvija un ICF Global biedre. Vairāk kā sešpadsmit gadu pieredze darbā ar organizācijām un vadību.

 

Semonāra norises laiks: plkst. 13:00-15:00

 

Dalības maksa:  LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.

Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem

 

Reģistrācija: https://ej.uz/KP_021118

06 DAUGAVPILĪ: Seminārs „Eneagramma biznesā. Kam? Kā? Kāpēc? Un kas vēl?”

ENEAGRAMMA ir apzinātās cilvēces pirmsākumos radusies spēcīga un dinamiska personību tipoloģija, kas apraksta 9 īpašus un fundamentāli atšķirīgus veidus, kā var domāt, just un rīkoties. Šķiet, biznesā visvairāk interesē tieši pēdējais- „rīkoties”, jeb kā panākt, lai kāds cits (darbinieks, padotais, klients, partneris) rīkotos tieši tā un ne savādāk. Kā motivēt? Kā panākt? Kā likt? Ko meklēt? Pavisam vienkārši- saprotot to, kas motivē. Eneagramma ir tieši par to- par saprašanu. Par sevis un apkārtējo (darbinieku, padoto, klientu, partneru) saprašanu. Un tikai tad par rīcību. Apzinātu rīcību. Iespējams, tieši tas biznesā ir visvairāk vajadzīgs?

Seminārā runāsim par:

1. Eneagrammu un enneatipiem, jeb par 9 fundamentāli atšķirīgiem motivācijas veidiem.

2. Eneagrammas pielietojumu biznesā

3. Praktisku pieredzi kā tas jau ir ticis pielietots un kādus rezultātus sniedzis Latvijā.

Semināru vadīs: Inta Santa pārmaiņu un izaugsmes veicinātāja/ koučs. Ar individuālo un komandu koučingu nodarbojas kopš 2010.gada un ir nokārtojusi starptautiski atzītu kouču akreditāciju- ACC (ICF), šobrīd turpina mācības, lai nokārtotu nākamā līmeņa- PCC akreditāciju.  Eneagrammu iepazīta 2012.gada un kopš tā laika tiek studēta, padziļinot teorētiskās zināšanas un slīpējot pielietošanas prasmes. Savukārt, 2014.gada kļuva par starptautiski sertificētu eneagrammas, koučinga un biznesa treneri (ICTA). Vairāk www.enneagramcoaching.lv un www.intasanta.lv

REĢISTRĀCIJA: https://goo.gl/forms/CMYh7wJuTpABmHpT2 

DALĪBAS MAKSA: BEZMAKSAS

DARBA VALODA: KRIEVU VAL.

07 DAUGAVPILĪ: SEMINĀRS "Lietu interneta (IoT) risinājumi biznesa attīstībai"

Tuvākajos gados dažādas ierīces vairs nestrādās individuāli, bet tās būs saslēgtas vienotā tīklā un spēs automātiski “apmainīties ar informāciju”. Lietu interneta jeb IoT pakalpojumu uzvaras gājiens ir sācies, un Latvijai ir visi priekšnoteikumi, lai jau tagad pievienotos Eiropas un pasaules tehnoloģiju priekšgājēju pulciņam. 

2017. gadā Lattelecom ir izveidojis pirmo lietu interneta tīklu Latvijā, ieskaitot arī Latgali, un tā infrastruktūra ļauj vienlaicīgi pieslēgt neierobežotu ierīču skaitu lielā attālumā, neizmantojot vadus. Šīs tīkls paver plašas iespējas biznesam, sākot no energoresursu efektīvas pārvaldības līdz pat visu darba procesu efektivizācijai. 

Seminārā esam gatavi izstāstīt, kā jūsu bizness var gūt panākumus, pateicoties jaunajām IoT tehnoloģijām.

Tēmas:
•         Lietu internets – nākotnes tehnoloģija, kura pieejama jau šodien
•         Kas ir LoRa tehnoloģija un kādas ir tās priekšrocības
•         Lietu interneta risinājumi biznesa procesu optimizācijai
•         Praktiski piemēri lietu interneta pielietojumam 

Semināru vada: Lattelecom IoT biznesa attīstības direktors Edmunds Garančs un IoT pakalpojumu vadītājs Jans Jeļinskis 

Dalības maksa: BEZMAKSAS

Reģistrācija: https://goo.gl/forms/FIpBuXbEBgIOtMqr1 

 

 

07 Vispārējā datu aizsardzības regulas piemērošana un mūsdienu tehnoloģijas. LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

Vispārējā datu aizsardzības regulas piemērošana un mūsdienu tehnoloģijas

 

2018. gada 25. maijā ES dalībvalstīs ir stājusies spēkā 2016. gadā apstiprinātā Eiropas Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR). Regulas mērķis ir aizsargāt Eiropas Savienības (ES) pilsoņu personas datus no privātuma un datu drošības pārkāpumiem, kā arī unificēt ES dalībvalstīs spēkā esošo likumdošanu personas datu aizsardzības jomā. GDPR prasības lielākā vai mazākā mērā ir attiecināmas uz jebkuru uzņēmumu.

Līdz ar to GDPR pamatprasības un personas datu apstrādes pamatprincipi būtu jāizprot jebkura uzņēmuma vadītājiem un speciālistiem, kuri savā ikdienas darbībā saskaras ar personu datiem un līdz ar to arī ar šo datu apstrādi saistītajiem riskiem. Daudzi no šiem riskiem ir saistīti ar uzņēmuma informācijas sistēmu ārpakalpojumu izmantošanu.

Semināra mērķis ir iepazīstināt IT ārpakalpojumu izmantotājus un sniedzējus ar GDPR attiecināmajām prasībām šajā jomā un balstoties uz praktiskiem piemēriem ieteikt un analizēt iespējamos risinājumus atbilstības nodrošināšanai.

 

 

Seminārā runāsim par:

 

1. Regulas prasību interpretācijām un esošo pieredzi;

2. Uzņēmumu galvenajiem riskiem saistībā ar personas datu apstrādi;

3.Veicamajām darbībām, lai nodrošinātu atbilstību GDPR;

4.Personas datu apstrādi mūsdienu IT vidē, saistītajiem riskiem un to mazināšanas iespējām.

 

 

Ieguvumi:  Līdz šim personas datu apstrādes drošības pasākumu noteikšanā bieži ir dominējušas tīri juridiskās Regulas interpretācijas, dažkārt neapzinoties mūsdienu tehniskās iespējas un tehnoloģiju pielietojuma sfēras, kuras arī tieši var skart personas datu apstrādi. Šajā seminārā vairāk tiks runāts par tehnoloģiskajiem risinājumiem, un ar tiem saistītajiem riskiem. Apskatīsim piemērus par IT ārpakalpojumu izmantošanu, ikdienā izmantojamām tehniskajām ierīcēm, IoT nākotnes risinājumiem.

Uzņēmējiem būs iegūt iespēja iegūt informāciju par nepieciešamajām darbībām, kuras viņi var veikt saviem spēkiem, sakārtojot personas datu apstrādi savos uzņēmumos.

 

 

Semināru vada: Raimonds Rullis, Praktizējošs konsultants informācijas drošības pārvaldības sistēmu un kvalitātes vadības sistēmu ieviešanā kopš 2003. gada. Biznesa konsultāciju uzņēmuma SIA “Leilands un Putnis” valdes loceklis. Starptautiskās sertifikācijas organizācijas Bureau Veritas ārštata auditors par ISO 9001 (kvalitātes vadība) un ISO 27001 (informācijas drošības pārvaldība) standartiem. Vadījis PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) ieviešanas projektu vienam no LV datu centru operatoriem. Informācijas drošības risku pārvaldības programmatūras ieviešanas projektu vadība, konsultācijas IT drošības pārvaldības un personas datu aizsardzības jomās uzņēmumos un Valsts iestādēs. Sertificēts fizisko personu datu aizsardzības speciālists.

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/LPBS_071118

 

08 "Internets ikdienas uzņēmējdarbībā. No mājas lapas līdz sistēmām, no ietaupījuma līdz drošībai."

"Internets ikdienas uzņēmējdarbībā. No mājas lapas līdz sistēmām, no ietaupījuma līdz drošībai."

08. novembrī, plkst. 10:00-12:00

Viesnīca „Zemgale” (Skautu iela 2, Jelgava)

 

Seminārā tiks apskatītas tādas tēmas, kā:
Mākonis un Hostings - kas patiesībā ir mākonis un kur glabājas mana mājaslapa.
Mājaslapu izstrāde - sākt no nulles vai izmantot Wordpress, Mozello, Joomla, Wix.
Iekšējās sistēmas - kā optimizēt savu laiku un finanšu resursus.
Datu drošība – pamat lietas, kas būtu jāzina par vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR).

 

Semināru vada:

Nauris Vizulis ir ABC idea uzņēmuma īpašnieks un platformu Tavirekini.lv, Mitto.me idejas un programmas autors, programmētājs ar 15 gadu pieredzi dažādu risinājumu izstrādē un sertificēts personas datu aizsardzības speciālists;

 

Seminārs pieejams:

LTRK biedriem vienam pārstāvim no uzņēmuma bez maksas,  katram nākamajam – EUR 10.00 + PVN.

Uzņēmumiem, kas nav LTRK biedri, dalība EUR 20.00 + PVN.

Reģistrācija: jelgava@chamber.lv; 28646086

08 Ātra iegaumēšana un atmiņas attīstība pieaugušajiem. LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

Ātra iegaumēšana un atmiņas attīstība pieaugušajiem   

Cilvēkiem ir nepieciešams iegaumēt un pēc tam izmantot iegaumēto informāciju. Mierīgā gaisotnē var viegli atcērēties, stresa situācijas to ir ļoti grūti izdarīt.

 

Semināra laikā mācīsimies iegaumēt tā, lai pec tam varētu atsaukt atmiņā nepieciešamo.

 

Strukturēsim nepieciešamo informāciju un pārliecināsimies par to, ka varam kontrolēt procesu.

 

Seminārā „Ātra iegaumēšana un atmiņas attīstība pieaugušajiem” uzzināsiet kā strukturēt  domāšanu un kā vieglāk iegaumēt:

 • Iegaumēšanas raksturojums; Iegaumēšanas zelta likumi; 7 iegaumēšanas iespējas;
 • Vārdu, priekšmetu, sarakstu iegaumēšana pēc noteiktas kartības;
 • Grafiskas informācijas ātrā iegaumēšana;
 • Vārdu un uzvārdu ātrā iegaumēšana;
 • Sarežģītu terminu, nosaukumu ātrā iegaumēšana;
 • Zīmju, simbolu ātrā iegaumēšana;
 • Saīsinājumu ātrā iegaumēšana;
 • Neregulāro darbības vārdu ātrā iegaumēšana (angļu valoda);
 • Svešvārdu iegaumēšana ar tulkojumu.

 

Eksperte: Irina Lando, Doktora grāds vadībzinātne, specialitāte – zināšanu vadība (knowledge management), Licencēta mācību centra „LANDO” direktore un dibinatāja.

www.lando.lv

 

Semināra norises laiks: 15:00-17:00

 

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15:00 +PVN.

Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

 

Reģistrācija:  https://ej.uz/LPBS_081118

 

09 Daugavpilī - atvērto durvju diena

Daugavpilī, LTRK birojā, Lāčplēša ielā 10.

 

12.00 Dalībnieku ierašanās & kafija

12:30 Pasākuma atklāšana.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras darbība.

Jautājumi & atbildes.

LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš.

//

13.30 – 15.00

INFORMĀCIJA PAR Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras īstenoto uzņēmēju interešu pārstāvību,  atbalstu eksportam, organizētajiem semināriem un pasākumiem, īstenotajām ES projektu aktivitātēm, šķīrējtiesu un komercstrīdu mediāciju

Jautājumu gadījumā sazinieties ar Signi Obuhovu (signe.obuhova@chamber.lv, tel.: 22428450)

 

Reģistrēties šeit: https://ej.uz/Daugavpils_ADD

 

 

13 Energoefektivitātes risinājumi: kā optimizēt biznesa izmaksas.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sadarbībā ar Lattelecom aicina uz semināru

 

Energoefektivitātes risinājumi: kā optimizēt biznesa izmaksas

 

    Komunālie pakalpojumi rada būtiskas izmaksas jebkuram uzņēmumam, it īpaši apkures sezonā. Sapratne par to, kā tās optimizēt var palīdzēt ietaupīt naudu, novirzot to biznesa attīstībā, nevis rēķinu apmaksā. Lattelecom seminārā apskatīsim efektīvas elektrības izmantošanas tēmu un gudrus energoefektivitātes risinājumus ziemas sezonā.

 

Pasākuma plāns:

 

 1. Efektīva elektrības pakalpojuma izmantošana (60 min, prezentācija + jautājumi).

Prezentē: Artūrs Pielēns-Pelēns:

  1. Kas notiek ar elektrības cenām tirgū? Kāpēc tās 2018. gada laikā tik būtiski kāpušas un kādas ir tālākās prognozes?
  2. Kā izvēlēties tirgotāju un produktu? Fiksētās cenas vai mainīgās?
  3. Kad vislabāk izdarīt savu tirgotāja izvēli un slēgt līgumu?

 

 1. Gudrie risinājumi uzņēmumiem ziemas sezonā (60 min, prezentācija + jautājumi).  

Prezentē :Toms Stālmans:

  1. Kā samazināt savus apkures rēķinus par 30%?
  2. Viedie risinājumi apkures vadībai un attālinātam uzņēmuma monitoringam.
  3. Kādi viedie risinājumi gaidāmi uzņēmumiem un kā tos efektīvāk izmantot?

 

Eksperti:

 

Artūrs Pielēns-Pelēns, Lattelecom Biznesa attīstības direktors

Toms Stālmans, Lattelecom Pārdošanas vadītājs

 

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

 

Dalība:  BEZMAKSAS

 

 

Reģistrācija: https://ej.uz/Lattelecom_131118

 

 

 

15 VALMIERĀ. EKSPORTA ATTĪSTĪBA. 6 LEKCIJU KURSS. V LEKCIJA

Eksporta attīstības programma ir praktisks kurss eksporta stratēģijas izstrādei ar pamatuzsvaru uz tās ieviešanas soļiem. Kursa dalībnieks iegūs zināšanas kā ieviest eksporta stratēģiju savā uzņēmumā, lai panāktu pozitīvu rezultātu. Tas sniegs iespēju pārliecināties, ka izvēlētais eksporta attīstības ceļš ir piemērotākais mērķu sasniegšanai. Programma  ļaus veikt inventarizāciju sava uzņēmuma gatavībai, spējai un resursu pieejamībai eksporta tirgu iekarošanai. Kursa uzdevums ir iedot praktisku 90 dienu programmu eksporta attīstības izveidošanā

KURSĀ IEKĻAUTAS 6 LEKCIJAS

20.09.  plkst. 10.00  - 14.00

4.10.     plkst. 10.00  - 14.00

18.10.  plkst. 10.00  - 14.00

1.11.     plkst. 10.00  - 14.00

15.11.  plkst. 10.00  - 14.00

29.11.  plkst. 10.00  - 14.00

 

Programmas dalībnieks iegūs:

 • Pārskatu par vispiemērotāko produktu/pakalpojumu un tā labākajiem pārdošanas argumentiem eksportam
 • Iemaņas ātrā un konkrētā pārdošanas tehnikā
 • Skaidru eksporta stratēģiju ar nepieciešamo resursu sarakstu
 • 90 dienu darba programmu stratēģijas īstenošanai

Ideālais dalībnieks ir uzņēmuma īpašnieks vai eksporta menedžmenta augstākais pārstāvis (eksporta direktors) pārstāvis ar mandātu pieņemt lēmumus uzņēmuma eksporta darbības jomā gan no stratēģiskā, gan finansiālā viedokļa.

Programma paredzēta praktiķiem, kuri vēlas ne tik daudz mācīties kā dalīties ar savu pieredzi un smelties zināšanas no citu pieredzes, iedvesmoties un vienlaikus pielietot savā praksē iegūtās zināšanas.

 

 

Programmu vadīs:

Ieva Jonsone

Eksporta pārdošanas speciāliste, kuras pārdošanas pieredzes ģeogrāfija ir no Āzijas līdz Amerikas kontinentam. Liela pieredze pārtikas nozarē, un arī metālapstrādes jomā.

Indra Ozola

Mārketinga un stratēģiskās plānošanas vadošā speciāliste Latvijā, ar lielu pieredzi pārtikas nozarē. BOSI uzņēmumu vadības un biznesa akcelerācijas metodoloģijas ieviesēja Latvijā.

 

Dalības maksa:

 • LTRK biedriem: 100 EUR + PVN
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri: 140 EUR+ PVN

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS

 

Reģistrēšanās līdz 17. septembrim!

 

20 ZINĀŠANU EKONOMIKAS PADOMES SĒDE

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Darba kārtība tiks precizēta.

21 BŪVNIECĪBAS KOMITEJAS SĒDE

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Darba kārtība tiks precizēta.

29 VALMIERĀ: EKSPORTA ATTĪSTĪBA. 6 LEKCIJU KURSS. VI LEKCIJA

Eksporta attīstības programma ir praktisks kurss eksporta stratēģijas izstrādei ar pamatuzsvaru uz tās ieviešanas soļiem. Kursa dalībnieks iegūs zināšanas kā ieviest eksporta stratēģiju savā uzņēmumā, lai panāktu pozitīvu rezultātu. Tas sniegs iespēju pārliecināties, ka izvēlētais eksporta attīstības ceļš ir piemērotākais mērķu sasniegšanai. Programma  ļaus veikt inventarizāciju sava uzņēmuma gatavībai, spējai un resursu pieejamībai eksporta tirgu iekarošanai. Kursa uzdevums ir iedot praktisku 90 dienu programmu eksporta attīstības izveidošanā

KURSĀ IEKĻAUTAS 6 LEKCIJAS

20.09.  plkst. 10.00  - 14.00

4.10.     plkst. 10.00  - 14.00

18.10.  plkst. 10.00  - 14.00

1.11.     plkst. 10.00  - 14.00

15.11.  plkst. 10.00  - 14.00

29.11.  plkst. 10.00  - 14.00

 

Programmas dalībnieks iegūs:

 • Pārskatu par vispiemērotāko produktu/pakalpojumu un tā labākajiem pārdošanas argumentiem eksportam
 • Iemaņas ātrā un konkrētā pārdošanas tehnikā
 • Skaidru eksporta stratēģiju ar nepieciešamo resursu sarakstu
 • 90 dienu darba programmu stratēģijas īstenošanai

Ideālais dalībnieks ir uzņēmuma īpašnieks vai eksporta menedžmenta augstākais pārstāvis (eksporta direktors) pārstāvis ar mandātu pieņemt lēmumus uzņēmuma eksporta darbības jomā gan no stratēģiskā, gan finansiālā viedokļa.

Programma paredzēta praktiķiem, kuri vēlas ne tik daudz mācīties kā dalīties ar savu pieredzi un smelties zināšanas no citu pieredzes, iedvesmoties un vienlaikus pielietot savā praksē iegūtās zināšanas.

 

 

Programmu vadīs:

Ieva Jonsone

Eksporta pārdošanas speciāliste, kuras pārdošanas pieredzes ģeogrāfija ir no Āzijas līdz Amerikas kontinentam. Liela pieredze pārtikas nozarē, un arī metālapstrādes jomā.

Indra Ozola

Mārketinga un stratēģiskās plānošanas vadošā speciāliste Latvijā, ar lielu pieredzi pārtikas nozarē. BOSI uzņēmumu vadības un biznesa akcelerācijas metodoloģijas ieviesēja Latvijā.

 

Dalības maksa:

 • LTRK biedriem: 100 EUR + PVN
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri: 140 EUR+ PVN

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS

 

Reģistrēšanās līdz 17. septembrim!

 

29 Kā izvairīties no nepareizu lēmumu pieņemšanas personāla atlases procesā. PERSONĀLA VADĪBA 360

Kā izvairīties no nepareizu lēmumu pieņemšanas

personāla atlases procesā

 

Katra personāla speciālista vai vadītāja lielākais izaicinājumus, atlasot darbiniekus aktuālajām vakancēm savā uzņēmumā, ir pareiza lēmuma pieņemšana, izvēloties atbalstošāko starp kandidātiem.

 

Seminārā runāsim par:

 

- 10 tipiskākajām kļūdas, ko pieļauj uzņēmums, kurā pēkšņi ir atbrīvojusies vakance vai nepieciešams papildus darba spēks un to ir jāatrod pēc iespējas ātrāk;

 

- kandidāta profila sastādīšanu un mērķa kandidāta noteikšanu;

 

- kandidāta novērtēšanu reālajā un interneta vidē.

 

Šis seminārs ir īpaši noderīgs tiem, kuriem personāla piesaiste ir viens no uzdevumiem uzņēmumā.

 

Semināru vada: Inga Daliba - Personāla atlases un konsultāciju uzņēmuma DarbaGuru un personīgās zīmolvedības akadēmijas DarbaGuru Academy radītāja un vadītāja. Aktīva tīklotāja, LTRK un BNI biedrs, rekrutiere un personīgās zīmolvedības konsultante. Grāmatas "Personāla atlases mārketings: Kā rekrutēt veiksmīgāk" autore.

 

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

 

Dalības maksa:  LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.

Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

 

Reģistrācija: https://ej.uz/LPBS_291118