Pārlekt uz galveno saturu

Novembris

01 Komerclīgums. Satura, slēgšanas, izpildes nianses. Коммерческий договор. Нюансы содержания, заключения и выполнения. Tiesību pēcpusdiena

Komerclīgums. Satura, slēgšanas, izpildes nianses.

Коммерческий договор. Нюансы содержания, заключения и выполнения.

 

Seminārs krievu valodā.

   Pasākumā apmeklētāji saņems vairāk zināšanu par to, kā juridiski pareizi un praktiski aizsargāt savu biznesu no nākotnē iespējamām problēmām, kas saistītas ar līgumu noformēšanu un izpildi un, galvenais, – kā rīkoties, lai izvairītos no šāda veida problēmām.

Seminārā runāsim par:

 1. Līguma jēdziens un nozīme;
 2. Līgumu pamata veidi un saturs;
 3. Līguma “dzīves cikls”;
 4. Līgumu īpašās nianses un “zemūdens akmeņi”;
 5. Komerclīgumu riski;
 6. Interešu aizsardzības varianti vai līgums kā Jūsu “drošības spilvens”;
 7. Diskusija, jautājumi.

 

Semināru  vadīs - Jurijs Ņikuļcovs – Rīgas šķīrējtiesas pamatlicējs, priekšsēdētājs, šķīrējtiesnesis, kuram ir pieredze jurisprudences jomā, kā arī konkrēti alternatīvo strīdu izšķiršanas veidu attīstībā vairāk kā 15 gadus.

Lai būtu ērtāk sekot līdzi sniegtajai juridiskajai informācijai, kura palīdzēs Jūsu uzņēmumam attīstīties un pilnveidoties, tiks izdalītas mapes ar materiāliem – instrukcijām, dokumentiem, padomiem, veidlapām, kurus pēc tam varēsiet brīvi izmantot Jūsu uzņēmuma darbībai.

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

Dalības maksa:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00+ PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

Reģistrācija: http://ej.uz/TP_011117

Коммерческий договор. Нюансы содержания, заключения и выполнения

На мероприятии посетители получат больше знаний о том, как практически и юридически правильно защищать свой бизнес от возможных проблем в будущем, связанных с оформлением  и исполнением договоров , и главное – как действовать, чтобы избежать такого рода проблем.

 

На семинаре мы будем говорить о:

 1. Понятие и значение договора;
 2. Основные виды и содержание договоров;
 3. “Цикл жизни” договора;
 4. Особенные нюансы и “подводные камни” договоров;
 5. Риски коммерческих договоров;
 6. Способы защиты интересов или договор как Ваша “подушка безопасности”;
 7. Дискуссия, вопросы.

Ведущий семинара - Юрий Никульцов – основатель, председатель, судья Рижского третейского суда, имеющий опыт работы в сфере юриспруденции, а также  конкретно в развитии альтернативных видов разрешения споров  более 15 лет.

Чтобы было удобнее следить за предоставленной юридической информацией, которая поможет Вашей компании развиваться и совершенствоваться, будут выданы папки с материалами – инструкциями, документами, советами, бланками, которые потом можно будет свободно использовать в работе предприятия.

1. ноября. 2017 года 15:00-17:00
 

Стоимость участия:
Членам ЛТПП  – по одному представителю от компании, участие бесплатно, каждый следующий 15,00+ НДС.
Компании, которые не члены ЛТПП 45,00 + НДС / с человека


Регистрация: http://ej.uz/TP_011117

 

 

01 Seminārs “Uzņēmuma digitālā zīmola veidošana un aizsargāšana” Domēna vārds – 21. gadsimta nekustamais īpašums, Liepāja

Europe Direct informācijas centrs Liepājā sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Kurzemes nodaļu un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļu( NIC) 01.novembrī, plkst.11.00, Liepājas latviešu biedrības nama, Kamerzālē piedāvā semināru

“Uzņēmuma digitālā zīmola veidošana un aizsargāšana. Domēna vārds – 21. gadsimta nekustamais īpašums”

1.janvārī ir spēkā stājušies likuma grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (NN), ar kuriem tiek pastiprināta e-komercijas uzraudzība. Kā šie grozījumi varētu ietekmēt Jūs un Jūsu mājaslapas apmeklētājus? Kādi grozījumi “Informācijas tehnoloģiju drošības likumā” tiek plānoti attiecībā uz domēna vārdiem ar mērķi aizsargāt e-komercijas patērētājus, kā arī pašus uzņēmējus?

Semināra laikā būs iespēja mācīties no zināmu starpvalstu, kā arī pašmāju uzņēmumu pieredzes, viņu pieļautajām kļūmēm, kā arī iedvesmojošiem piemēriem.

Gūsiet atbildes uz šādiem jautājumiem:

- Kas ir domēna vārds? Kā ir mainījusies tā nozīmē mūsdienu IT laikmetā?

- Kādas ir domēnu industrijas jaunākās tendences, tās plusi un mīnusi?

- Kādi faktori jāņem vērā, izvēloties veiksmīgu domēna vārdu savam uzņēmumam, produktam vai pakalpojumam?

- Kā nekļūt par domēnu “skvoteru” iekārojamāko ķērienu? Kā neļaut citiem uzpelnīties uz Jūsu izveidotās reputācijas rēķina?

- Kādi juridiski aspekti jāievēro, reģistrējot domēna vārdu, lai to vēlāk nepazaudētu?

- Kādos gadījumos VID ir tiesības atslēgt Jūsu domēna vārdu, vai uzlikt tā lietošanas tiesību nodošanas liegumu? - Kādos gadījumos CERT.LV un MIDD var pieprasīt atslēgt Jūsu domēna vārdu? - Kas ir domēna vārda nolaupīšana un kā sevi no tā pasargāt?

Lūgums pieteikties līdz 30.10.2017. - https://goo.gl/forms/u3ATAqRAYlzs0YiD3 vai pa tālr.63429019

Semināru vadīs:

Dana Ludviga, LU datorzinātņu pētniece, “.lv” reģistra (NIC) mārketinga un komunikācijas vadītāja. Eiropas Nacionālo augstākā līmeņa domēnu reģistru padomes (CENTR) biedre, kura 10 gadu laikā uzkrājusi pieredzi, analizējot un izvērtējot Latvijas kibertelpā esošo uzņēmēju domēnu vārdu izvēlē un administrēšanā pieļautās kļūdas.

01 Rūpniecības padomes sēde

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Darba kārtībā: Diskusija ar Izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski, par eksakto zinību stiprināšanu un obligāto eksāmenu ieviešanu vidusskolās.

01 ZINĀŠANU EKONOMIKAS PADOMES SĒDE

Sēdes sākums pulksten 14:00.

Darba kārtībā:

1. Diskusija par noteikumu projektu "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas noteikumi";

2. Dažādi.

 

 

01 DAUGAVPILĪ: Фенотипология, ознакомительное занятие для новых желающих

01.11.2017.г. в 18:00 , Даугавпилская краевая дума ( ул.Ригас 2 (8.каб.), Даугавпилс)

Фенотипология включает в себя такие науки как физиология,  психофизиология,  характер, компенсаторные механизмы. Метод быстрого определения черт характера, потенциала и поступков человека по внешнему генетическому виду (по чертам лица). Базируется на физиологии, психофизиологии. Главные отличия от всех существующих типологий (в том числе, от физиогномики) - отсутствие ограниченного количества типов (и смешения типов), конкретность формулировок, обоснованность и высокая точность характеристик.

Позволяет:

СРАЗУ и ТОЧНО видеть даже в незнакомом человеке многие черты характера и особенности его поведения- то, с чем Вам придётся столкнуться, например:  в совместной жизни,  в работе,  в партнёрстве,  и т.д. ...

Во время презентации вы узнаете:
•    Что такое фенотипология. Основные постулаты. Применение фенотипологии.
•    Отличие науки от шарлатанства (границы применимости, основы, методика).
•    Отличие от физиогномики.
•    Поведение и его причинно- следственная связь.
•    Практический пример изучения 1-2 параметров какой- либо части лица (слушатели уже смогут применять эти знания на практике).

Демонстрация применения фенотипологии на практике, нескольким желающим слушателям, будет описан их характер и линии поведения.

Эксперт:
Игорь Лейчонок - (Professional Coach ICU, бизнес-тренер, тренер по фенотипологии (13лет). Таллин, Эстония.

Формат: Skype – презентация

Дополнительная информация:

Презентация курса фенотипологии здесь: https://www.youtube.com/watch?v=K06hrSH7zaQ

Пример быстрого распознавания человека с использованием фенотипологии (отрывок из тренинга): https://www.youtube.com/watch?v=Xd0hqO_Gig4


NB! ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!

02 KĀDAS BIZNESA VADĪBAS SISTĒMAS (ERP) IR PIEEJAMAS LATVIJĀ UN, KO ŅEMT VĒRĀ TĀS IEVIEŠOT? (VALMIERA)

Seminārs Valmierā "KĀDAS BIZNESA VADĪBAS SISTĒMAS (ERP) IR PIEEJAMAS LATVIJĀ UN, KO ŅEMT VĒRĀ TĀS IEVIEŠOT?"

 

Uzņēmumi, kuri vēlas attīstīties un pilnveidoties, uzlabo procesus un ievieš dažādas IT sistēmas to automatizācijai. Biežākā izvēle krīt uz biznesa vadības (Enterprise Resource Planning – ERP) sistēmām. Tomēr jāņem vērā, ka Latvijā šādas sistēmas ir diezgan daudz un to izvēle un arī ieviešana ir diezgan sarežģīts process, kas lielākajā gadījumā projektu neizdodas kā plānots.

 

Kas tad īsti ir ERP sistēmas? Kā neapmaldīties plašajā piedāvājumu klāstā un izvēlēties savām prasībām atbilstošāko platformu, sistēmu un piegādātājus? Kas ir svarīgākās lietas, kuras ir jāņem vērā ieviešot sistēmu, lai ieviešana izdotos?

 

SEMINĀRA PROGRAMMA:

 

 1. daļa

 • Kas tad īsti ir biznesa vadības sistēma?

 • Latvijā pieejamās biznesa vadības sistēmas un to galvenās atšķirības

 • Sistēmu ieviešanas soļi un metodes

 • Vai esmu gatavs biznesa vadības sistēmas ieviešanai?

 

      2. daļa

 • Izstrādāt sistēmu pašiem “no nulles” vai izvēlēties gatavu?

 • Kā izvēlēties atbilstošāko piegādātāju vai izstrādātāju?

 • Vēsturiskie dati – pārnest no vecās sistēmas vai nē?

 • Integrācijas ar citām sistēmām

 • Darbinieku iesaiste un apmācības

 • Sistēmas palaišana

 • Sistēma ieviesta – ko darīt tālāk?

 

EKSPERTS:

Arturs Gedvillo - 15 gadu pieredze darbā ar biznesa vadības sistēmām (ERP). Sertifikāti dažādās projektu vadības metodoloģijās, kā arī biznesa vadības sistēmu izstrādē un funkcionalitātē. 15 gadu laikā ir uzkrāta pieredze gan piegādātāja, gan klienta pusē, strādājot gan kā sistēmu izstrādātājam, gan arhitektam, gan projektu vadītājam.

Artūrs ir piedalījies kā vietēja mēroga nelielos projektos, tā arī starptautiskos, simtiem lietotāju lielos, projektos vairākas pasaules valstīs. Projektu ietvaros ir uzskrāta pieredze ražošanā, noliktavu pārbaldībā, mazumtirdzniecībā, loģistikā u.c. biznesa jomās.

Pašlaik Artūrs darbojas kā neatkarīgs eksperts biznesa vadību sistēmu projektu vadībā un ieviešanā.

 

NORISES LAIKS: plkst. 14:00-17:00

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem: 8,00 + PVN /personai

 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri: 15,00 eur + PVN / personai

REĢISTRĒŠANĀS: https://goo.gl/forms/XAB9WK5ohFYrkqg82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 Kā restartēt pārdošanu un palielināt uzņēmuma ienākumus. Labas prakses biznesa skola

Kā restartēt pārdošanu un palielināt uzņēmuma ienākumus

 

Klientu piesaiste un pārdošana reizēm var šķist kā nebeidzama cīņa ar vējdzirnavām. Arvien biežāk uzrodas lētāki piedāvājumi un agresīvāki konkurenti. Arvien grūtāk panākt un noturēt klientu uzmanību. Arvien sarežģītāk nodrošināt pastāvīgi augošu ienākumu plūsmu.

Laiki mainās. Un jaunie laiki pieprasa arvien jaunas metodes un gudrākus paņēmienus biznesa klientu piesaistei, un pārdošanai.

Šajā seminārā runāsim par pārdošanu biznesa tirgos, tai skaitā par to,

 

 • Kā pozicionēt savu uzņēmumu uzvarai lielajos darījumos;
 • Kura no trīs pieejām pārdošanai piemērotāka jūsu biznesam;
 • Kura tirgus stratēģija piemērotāka jūsu biznesam;
 • Kādi pārdevēji nepieciešami katrai tirgus stratēģijai;
 • Kā izvirzīt pārdošanas mērķus tā, lai tie motivē (nevis demotivē)

 

 

Eksperts: Jānis Skrūzkalns, Academia Baltic eksperts uzņemumu attīstības jautājumos. Uzņēmēja gēns BOSI uzņēmumu vadības un biznesa akselerācijas metodoloģijas ieviesējs Latvijā.

Norises laiks: plkst.15:00-17:00

 

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00+ PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

 

Reģistrācija: http://ej.uz/LPBS_021117

 

03 DAUGAVPILĪ NORISINĀSIES KONFERENCE JAUNIEŠIEM “LEVEL UP 2.0”

Šī gada 3. novembrī Daugavpilī norisināsies konference jauniešiem "LEVEL UP 2.0", pulcinot Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) dalībniekus vecumā no 17 līdz 20 gadiem no Daugavpils pilsētas skolām un citus interesentus.

Konferences mērķis ir sniegt atbalstu topošajiem uzņēmējiem – skolēniem, piedāvājot kvalitatīvas apmācības par komandas veidošanu un darbu komandā, kā arī iespēju saņemt atgriezenisko saiti no pieredzējušiem uzņēmējiem – SIA “LBM” pārstāvja Viktora Jakimeca, SIA “MAG Energy” pārstāvja Alekseja Makarova, SIA “ROLS” pārstāvja Alekseja Homutiņina un SIA “Sencis” pārstāvja Mihails Šlujevs – sava topošā produkta vai pakalpojuma konkurētspējas uzlabošanai. Apmācības par komandas veidošanu vadīs Māra Špicberga - ar vairāk nekā 10 gadu praktisku darba pieredzi un karjeras izaugsmi uzņēmumu vadībā gan Latvijas, gan starptautiska mēroga loģistikas un tirdzniecības uzņēmumos, iegūstot pieredzi uzņēmumu stratēģijas izveidē un tās īstenošanā, personāla atlasē, komandas izveidē, attīstībā un motivācijā. M.Špicberga ir arī biedrības "LĪDERE" biedre un mentore.

Konferences ietvaros ar savu pieredzi dalīsies arī SMU Light Up komanda, ko 2016. gadā izveidoja 3 Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolēni. Pateicoties arī skolotāju atbalstam, puiši nodibināja SMU, kas izgatavo inovatīvas moduļveida kuba lampas, kuru apgaismojumu iespējams vadīt attālināti ar viedtālruni. Šovasar Light Up komanda piedalījās starptautiskajā SMU Eiropas finālā, pārstāvot Latviju. Šī būs lieliska iespēja Daugavpils pilsētas skolēniem izjautāt Light Up komandu par pieredzēto, iegūto un nākotnes plāniem.

Konference “LEVEL UP” norisināsies 3. novembrī no plkst. 10:00 līdz 16:00 viesnīcas “Park Hotel Latgola” 1.stāvā, Lobby bāra telpās.

Konferences programma:

10:00 - 10:10 Konferences atklāšana
10:10 - 12:10 Apmācības par komandas veidošanu un darbu komandā (Māra Špicberga)
12:10 - 12:50 SMU Light Up prezentācija
12:50 - 13:10 Kafijas pauze
13:10 - 13:30 SMU dalībnieku prezentācijas
13:30 - 14:10 Mentoru prezentācijas
14:10 - 15:10 Table speeding diskusija (SMU dalībnieku un mentoru diskusijas par idejas, produkta vai pakalpojuma dzīvotspēju)
15:10 - 16:00 Kopsavilkums par diskusiju, ieteikumi no mentoriem. Sertifikātu par dalību pasniegšana.

Detalizēta informācija un pasākuma programma būs pieejama arī JCI Latgale Facebook lapā šeit: https://www.facebook.com/JCILatgale/

Pieteikšanās konferencei norisinās līdz 30. oktobrim, zvanot 26364925 vai rakstot e-pastu uz jci.latgale@gmail.com. Dalībnieku skaits ir ierobežots!

Konferences organizēšanu atbalsta Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģiona Daugavpils nodaļa, Europe Direct Informācijas centrs Daugavpilī un Daugavpils biznesa inkubators.

 

07 Kāpēc uzņēmuma Preses relīzes žurnālisti izmet pat nelasot ? KOMUNIKĀCIJU DIENA

 

Kāpēc uzņēmuma Preses relīzes žurnālisti izmet pat nelasot ?

 

Žurnālisti ir lecīgi, nekompetenti, pavirši un „nedomā valstiski.

 Visi žurnālisti ir pērkami un strādā „kāda interesēs”.... ja kaut reizi esat sevi pieķēris pie šādas domas – Jums ir bijusi rūgta pieredze ar presi, kura nevēlas vai pat atsakās publicēt Jūsu uzņēmuma sagatavoto preses relīzi.

 

    TV un radio žurnālists Ansis Bogustovs  ir gatavs izskaidrot preses  (ne)loģiku un nepārkāpjot “preses brīvības” trauslo robežu izskaidrot – kā (ne)rakstīt saturīgus paziņojumus presei un caur to nonākt preses slejās.

 

    Īpaši aktuāls šis seminārs būs tiem komersantiem, pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbiniekiem, kuri realizējot ES un citu fondu programmas saskarās ar pretrunām par „naudas devēja” prasībām pēc projektu publicitātes un „prese brīvības” dotās  redakcionālās iespējas nepublicēt informāciju par jebkuru projektu. 

 

Seminārā runāsim par

 

1. Kas ir „tukša” preses relīze, jeb kā „ieinteresēt” žurnālistu;

2. Kas ir „neparastie rakursi“, kurus var atrast jebkurā notikumā;

3. Vai ir godīgi pārspīlēt savus nopelnus, lai „noķertu“ preses uzmanību?

4. Vai tiešām  žurnālisti firmu preses relizes novirza uz reklāmas nodaļu?

 

Eksperts:  Ansis Bogustovs bijis gan LTV korespondents gan Maskavā gan  Briselē. Strādājis LTV Ziņu dienestā un šobrīd kā LTV žurnalists un  neatkarīgais producents. Strādā dažādu TV un radio programmu izveidē. Ansis Bogustovs ir vienīgais žurnālist kurš 7 gadus veidojis  LTV raidījumu „Eirobusiņš“un moderējis neskaitāmas konferences un uzkrājis kolosālu pieredzi tieši ES fondu jautājumos.

 

Seminārs tiek organizēts saskaņā ar EDIC projektu.

 

Semināra norises laiks: plkst. 13:00 - 15:00

 

Dalība BEZMAKSAS.

 

 

Reģistrācija: http://ej.uz/KD_071117

 

 

 

08 Seminārs “Uzņēmuma digitālā zīmola veidošana un aizsargāšana” Domēna vārds – 21. gadsimta nekustamais īpašums, Kuldīga

Europe Direct informācijas centrs Liepājā sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Kurzemes nodaļu un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļu( NIC) 08.novembrī, plkst.11.00, Kuldīgas Mākslas namā ( 1905.gada iela 6) piedāvā semināru

“Uzņēmuma digitālā zīmola veidošana un aizsargāšana. Domēna vārds – 21. gadsimta nekustamais īpašums”

1.janvārī ir spēkā stājušies likuma grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (NN), ar kuriem tiek pastiprināta e-komercijas uzraudzība. Kā šie grozījumi varētu ietekmēt Jūs un Jūsu mājaslapas apmeklētājus? Kādi grozījumi “Informācijas tehnoloģiju drošības likumā” tiek plānoti attiecībā uz domēna vārdiem ar mērķi aizsargāt e-komercijas patērētājus, kā arī pašus uzņēmējus?

Semināra laikā būs iespēja mācīties no zināmu starpvalstu, kā arī pašmāju uzņēmumu pieredzes, viņu pieļautajām kļūmēm, kā arī iedvesmojošiem piemēriem.

Gūsiet atbildes uz šādiem jautājumiem:

- Kas ir domēna vārds? Kā ir mainījusies tā nozīmē mūsdienu IT laikmetā?

- Kādas ir domēnu industrijas jaunākās tendences, tās plusi un mīnusi?

- Kādi faktori jāņem vērā, izvēloties veiksmīgu domēna vārdu savam uzņēmumam, produktam vai pakalpojumam?

- Kā nekļūt par domēnu “skvoteru” iekārojamāko ķērienu? Kā neļaut citiem uzpelnīties uz Jūsu izveidotās reputācijas rēķina?

- Kādi juridiski aspekti jāievēro, reģistrējot domēna vārdu, lai to vēlāk nepazaudētu?

- Kādos gadījumos VID ir tiesības atslēgt Jūsu domēna vārdu, vai uzlikt tā lietošanas tiesību nodošanas liegumu? - Kādos gadījumos CERT.LV un MIDD var pieprasīt atslēgt Jūsu domēna vārdu? - Kas ir domēna vārda nolaupīšana un kā sevi no tā pasargāt?

Lūgums pieteikties līdz 06.11.2017. https://goo.gl/forms/GE3ess4H2vdmz0gN2 vai pa tālr.63429019

Semināru vadīs:

Dana Ludviga, LU datorzinātņu pētniece, “.lv” reģistra (NIC) mārketinga un komunikācijas vadītāja. Eiropas Nacionālo augstākā līmeņa domēnu reģistru padomes (CENTR) biedre, kura 10 gadu laikā uzkrājusi pieredzi, analizējot un izvērtējot Latvijas kibertelpā esošo uzņēmēju domēnu vārdu izvēlē un administrēšanā pieļautās kļūdas.

08 Kā ar datu centra un vCloud pakalpojumu palīdzību paaugstināt darba efektivitāti un datu drošību. BENCHMARKING jeb salīdzināšana

Kā ar datu centra un vCloud pakalpojumu palīdzību paaugstināt darba efektivitāti un datu drošību

 

 

Saturs:

 • Kādus pakalpojumus piedāvā datu centri un kamdēļ tie ir vajadzīgi uzņēmumam;
 • Datu centra pakalpojumu izmantošanas plusi un mīnusi;
 • vCloud pakalpojumu priekšrocības;
 • Kādi ir riski uzņēmumam, glabājot datus pie sevis, un kādi, uzticot to glabāšanu datu centrā;
 • Kā individuālie IT risinājumi var palielināt biznesa veiktspēju, atvieglot uzņēmēju ikdienu un paaugstināt datu aizsardzību.

 

Semināra otrājā daļā ekskursija uz datu centru.

Norises laiks: plkst.  9:00 - 11:00

 

Dalībnieku skaits ierobežots!

 

Pieredzē un zināšanās dalīsies SIA „OptronMarina Aleksejeva, Telekomunikāciju un IT pakalpojumu pārdošanas nodaļas vadītāja, kā arī  par Datu centru atbildīgie darbinieki.

 

 

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam  15,00 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00+ PVN / personai

 

Reģistrācija: ej.uz/BM_081117

08 Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa aktualitātes. Pārskatu un deklarāciju aizpildīšana un darba ņēmēju ienākumu atspoguļošana. FINANŠU DIENA

 

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa aktualitātes

 

Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā

 

 

Seminārā runāsim par:

1. Grozījumiem Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, kas stājās spēkā ar 2017.gada 1.janvāri

2. Grozījumiem Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, kas pieņemti 2017.gadā

 

Eksperte: Oksana HvalejaNodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas Metodikas nodaļas galvenā nodokļu inspektore.

Ilggadīgs VID darbinieks. Skaidro nodokļu un normatīvo aktu piemērošanas jautājumus. Sniedz metodisku palīdzību nodokļu maksātājiem. Specializējusies jautājumos, kas saistīti ar skaidas naudas lietošanas ierobežojumiem, struktūrvienību reģistrāciju, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa piemērošanā u.c.

 

Pārskatu un deklarāciju aizpildīšana un darba ņēmēju ienākumu atspoguļošana

 

Aktualitātes pārskatu un deklarāciju aizpildīšana un darba ņēmēju ienākumu atspoguļošana

 

Seminārā runāsim par ziņu par darba ņēmējiem, darba devēja ziņojuma un paziņojuma par fiziskajam personām izmaksātajām summām aizpildīšanas kārtību.

 

Eksperte: Marija RadzjušonokaNodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļa daļas Pirmās metodikas nodaļas galvenā nodokļu inspektore.

Ilggadīgs VID darbinieks. Skaidro nodokļu un normatīvo aktu piemērošanas jautājumus. Sniedz metodisku palīdzību nodokļu maksātājiem. Specializējusies jautājumos par darba devēja iesniedzamo pārskatu un deklarāciju aizpildīšanu

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

 

Dalība BEZMAKSAS.

 

Reģistrācija: http://ej.uz/LPBS_081117

 

 

08 Biznesa forums Jēkabpilī – Izaicinājumi biznesa vidē

PROGRAMMA

10:30 – 11:00  Ierašanās un reģistrācija

11:00 – 11:05  Atklāšana.

Moderē LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš

11:05 – 11:20 Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis

11:20 – 11:40 Latvijas ekonomikas aktualitātes un prognozes (Citadele Index pētījuma dati). Bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš

                        Valsts pārvaldē ieviestais “Konsultē vispirms” princips darbībā

11:40 – 12:10  Pārmaiņu process valsts pārvaldē. Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Stinka

12:10 – 12:25 Valsts ieņēmumu dienesta Ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā Dace Pelēkā

12:25 – 12:40 Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama

12:40 – 12:50  Pārtikas un veterinārā dienesta Austrumzemgales pārvaldes vadītāja Dace Lazdāne

12:50 – 13:00  Valsts Darba inspekcijas Jēkabpils biroja vadītāja - galvenā valsts inspektore Jūlija Strode

13:00 – 13:30  Paneļdiskusija

13:30 – 14:00 Kafijas pauze

                       Kā stiprināt savu eksportspēju?

14:00 – 14:20 Kā nepazaudēt naudu eksporta tirgos. Attīstības finanšu institūcijas Altum Eksporta garantiju daļas vadītājs Artūrs Karlsons

14:20 – 14:50 Centrālāzijas tirgus. Riskanti, bet garšīgi. SIA Sonora Development valdes loceklis Andris Kulbergs

14:50 – 15:40 Paneļdiskusija par iespējām un izaicinājumiem eksportā: SIA LightGuideOptic Group, SIA Konteks, SIA Rītausma, SIA Sēlijas mežs

15:40 – 16:00 Kafijas pauze

                        Aktualitātes un tendences digitālajā 21. gadsimtā

16:00 – 16:30  Uzņēmuma datu drošība – iespējas vai draudi. SIA Lattelecom Biznesa klientu nodaļas vadītājs Gatis Romanovskis

16:30 – 17:30 Digitālais apvērsums pārdošanā jeb pasūtījumu pieņemšanas ēras noriets. SIA Spring Valley konsultante Katerīna Čerņavska

                        Vakara pasākums

17:30 – 21:30 Neformālā daļa ar kontaktu dibināšanu, uzkodām un vīna glāzi

 

 

08 Pasažieru pārvadājumu komitejas sēde

Sēdes sākums: 14:00.

Darba kārtībā:

1. LTRK viedoklis par Noteikumu projektu "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu";

2. LTRK viedoklis par Noteikumu projektu "Kārtība kādā veicami pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai";

3. Dažādi.

09 Nauda NĀK. Domāšanas veids finansiāliem panākumiem. CILVĒKA SPĒKA AVOTS

 

Nauda nāk

Nauda NĀK

Domāšanas veids finansiāliem panākumiem

 

 

    Finansiālie panākumi ir tieši atkarīgi no mūsu domāšanas veida. Mainot domāšanas veidu, ir iespējams nostāties uz finansiāli veiksmīga cilvēka ceļa.

 

SEMINĀRĀ:


1.Uzzināsiet, kā tieši domāšanas veids ietekmē panākumus;

 
2.Iegūsiet instrumentus, lai novērtētu esošo situāciju un tendenci;

 
3.Sapratīsiet, ko darīt ar parādiem;

 
4.Apgūsiet metodi, kas palīdzēs gudri saplānot finanses;

 
5.Gūsiet iedvesmu rīkoties tūlīt!

 

EKSPERTE: Jolanta Jērāne - AAS „CBL Life” un AS „CBL Atklātais pensiju fonds” valdes priekšsēdētāja. Jolantai Jērānei ir vairāk nekā 15 gadu darba pieredze finanšu nozarē, no tiem pēdējos 10 gadus viņa strādā Citadeles grupā. Kopš 2012. gada jūlija Jolanta Jērāne ir valdes priekšsēdētāja dzīvības apdrošināšanas uzņēmumā CBL Life un privātajā pensiju fondā CBL Atklātais pensiju fonds”. Jolantai raksturīgs nemitīgs izzināšanas gars un vēlme ar uzzināto dalīties, tādēļ arī viņa mēdz vadīt dažādus seminārus interesentiem, piemēram, „Y paaudze darba tirgū”, „Nauda nāk”.

Norises laiks: plkst. 15:00-17:00

DALĪBAS MAKSA:

 

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

 

Reģistrācija: 

http://ej.uz/CSA_091117

 

 

 

09 Biznesa rīts Ventspilī - "Aktīvā pārdošana- piedāvājuma izstrādes principi"

Latvija Tirdzniecība un rūpniecība kamera sadarbībā ar Ventspils Biznesa atbalsta centru, Ventspils Brīvosta pārvaldi un Ventspils Europe Direct informācijas centru aicina uz Biznesa rītu Ventspilī - "Aktīvā pārdošana - piedāvājuma izstrādes principi", 9.novembrī, pulksten 11:00, Ventspils Galvenajā bibliotēkā ( Akmens iela 2) 

 

Tikšanās reizē uzzināsim, kas ir jāapdomā, veidojot piedāvājumus klientiem. Interaktīvā sarunā izrunāsim piemērus no Jūsu biznesa un kopīgi radoši pamodelēsim papildus risinājumus.

Radošs darbs grupās produkta noformulēšanā no idejas līdz piedāvājumam klientiem. Ņemiet līdzi piemērus no savas pieredzes un tiekamies radošā ideju darbnīcā!

Pieteikuma anketa 

Lektore - Dace Briede - Zālīte, pēc 17 gadu korporatīvā darba un pārdošanas vadības pieredzes starptautiskos uzņēmumos ir kļuvusi par Londonas Koučinga akadēmijā akreditētu personīgās izaugsmes treneri un pārdošanas efektivitātes konsultanti.Dace ir „Moresales Latvia” SIA un jauniešu akadēmijas „Pacelt Pasauli” vadītāja. Vairāk par treneri un programmām varat uzzināt: www.paceltpasauli.lv un www.moresales.lv

 

09 Vidzemes reģionālās padomes un LTRK biedru diskusija (Valmiera)

Vidzemes reģionālās padomes un LTRK biedru diskusija par uzņēmējdarbības aktualitātēm reģionā un valstī, veidojot viedokli par līdzdalību to risināšanā.

Diskusijas sākums pulksten 10:00.

Sīkāka informācija: valmiera@chamber.lv vai zvanot - 29204712

09 ZINĀŠANU EKONOMIKAS PADOMES SĒDE

Sēdes sākums pulksten 10:00.

Darba kārtībā diskusija ar BA Turības viesprofesoru piedalīšanos par industriju un universitāšu tuvināšanos.

10 Kurzemes Padomes sēde, Talsos

10.novembrī, Talsu pašvaldības telpās notiks Kurzemes reģionālā Padomes sēde, kurā tiks skatīti uzņēmēju aktuālie jautājumi, kā arī biedrības Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas valdes līdzpriekšsēdētājs Arnis Puksts pastāstīs par Personas datu aizsardzības prasības KATRĀ uzņēmumā.

Kurzemes reģinālās Padomes sēdes programma