Pārlekt uz galveno saturu

Novembris

01 Komerclīgums. Satura, slēgšanas, izpildes nianses. Коммерческий договор. Нюансы содержания, заключения и выполнения. Tiesību pēcpusdiena

Komerclīgums. Satura, slēgšanas, izpildes nianses.

Коммерческий договор. Нюансы содержания, заключения и выполнения.

 

Seminārs krievu valodā.

   Pasākumā apmeklētāji saņems vairāk zināšanu par to, kā juridiski pareizi un praktiski aizsargāt savu biznesu no nākotnē iespējamām problēmām, kas saistītas ar līgumu noformēšanu un izpildi un, galvenais, – kā rīkoties, lai izvairītos no šāda veida problēmām.

Seminārā runāsim par:

 1. Līguma jēdziens un nozīme;
 2. Līgumu pamata veidi un saturs;
 3. Līguma “dzīves cikls”;
 4. Līgumu īpašās nianses un “zemūdens akmeņi”;
 5. Komerclīgumu riski;
 6. Interešu aizsardzības varianti vai līgums kā Jūsu “drošības spilvens”;
 7. Diskusija, jautājumi.

 

Semināru  vadīs - Jurijs Ņikuļcovs – Rīgas šķīrējtiesas pamatlicējs, priekšsēdētājs, šķīrējtiesnesis, kuram ir pieredze jurisprudences jomā, kā arī konkrēti alternatīvo strīdu izšķiršanas veidu attīstībā vairāk kā 15 gadus.

Lai būtu ērtāk sekot līdzi sniegtajai juridiskajai informācijai, kura palīdzēs Jūsu uzņēmumam attīstīties un pilnveidoties, tiks izdalītas mapes ar materiāliem – instrukcijām, dokumentiem, padomiem, veidlapām, kurus pēc tam varēsiet brīvi izmantot Jūsu uzņēmuma darbībai.

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

Dalības maksa:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00+ PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

Reģistrācija: http://ej.uz/TP_011117

Коммерческий договор. Нюансы содержания, заключения и выполнения

На мероприятии посетители получат больше знаний о том, как практически и юридически правильно защищать свой бизнес от возможных проблем в будущем, связанных с оформлением  и исполнением договоров , и главное – как действовать, чтобы избежать такого рода проблем.

 

На семинаре мы будем говорить о:

 1. Понятие и значение договора;
 2. Основные виды и содержание договоров;
 3. “Цикл жизни” договора;
 4. Особенные нюансы и “подводные камни” договоров;
 5. Риски коммерческих договоров;
 6. Способы защиты интересов или договор как Ваша “подушка безопасности”;
 7. Дискуссия, вопросы.

Ведущий семинара - Юрий Никульцов – основатель, председатель, судья Рижского третейского суда, имеющий опыт работы в сфере юриспруденции, а также  конкретно в развитии альтернативных видов разрешения споров  более 15 лет.

Чтобы было удобнее следить за предоставленной юридической информацией, которая поможет Вашей компании развиваться и совершенствоваться, будут выданы папки с материалами – инструкциями, документами, советами, бланками, которые потом можно будет свободно использовать в работе предприятия.

1. ноября. 2017 года 15:00-17:00
 

Стоимость участия:
Членам ЛТПП  – по одному представителю от компании, участие бесплатно, каждый следующий 15,00+ НДС.
Компании, которые не члены ЛТПП 45,00 + НДС / с человека


Регистрация: http://ej.uz/TP_011117

 

 

01 Seminārs “Uzņēmuma digitālā zīmola veidošana un aizsargāšana” Domēna vārds – 21. gadsimta nekustamais īpašums, Liepāja

Europe Direct informācijas centrs Liepājā sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Kurzemes nodaļu un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļu( NIC) 01.novembrī, plkst.11.00, Liepājas latviešu biedrības nama, Kamerzālē piedāvā semināru

“Uzņēmuma digitālā zīmola veidošana un aizsargāšana. Domēna vārds – 21. gadsimta nekustamais īpašums”

1.janvārī ir spēkā stājušies likuma grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (NN), ar kuriem tiek pastiprināta e-komercijas uzraudzība. Kā šie grozījumi varētu ietekmēt Jūs un Jūsu mājaslapas apmeklētājus? Kādi grozījumi “Informācijas tehnoloģiju drošības likumā” tiek plānoti attiecībā uz domēna vārdiem ar mērķi aizsargāt e-komercijas patērētājus, kā arī pašus uzņēmējus?

Semināra laikā būs iespēja mācīties no zināmu starpvalstu, kā arī pašmāju uzņēmumu pieredzes, viņu pieļautajām kļūmēm, kā arī iedvesmojošiem piemēriem.

Gūsiet atbildes uz šādiem jautājumiem:

- Kas ir domēna vārds? Kā ir mainījusies tā nozīmē mūsdienu IT laikmetā?

- Kādas ir domēnu industrijas jaunākās tendences, tās plusi un mīnusi?

- Kādi faktori jāņem vērā, izvēloties veiksmīgu domēna vārdu savam uzņēmumam, produktam vai pakalpojumam?

- Kā nekļūt par domēnu “skvoteru” iekārojamāko ķērienu? Kā neļaut citiem uzpelnīties uz Jūsu izveidotās reputācijas rēķina?

- Kādi juridiski aspekti jāievēro, reģistrējot domēna vārdu, lai to vēlāk nepazaudētu?

- Kādos gadījumos VID ir tiesības atslēgt Jūsu domēna vārdu, vai uzlikt tā lietošanas tiesību nodošanas liegumu? - Kādos gadījumos CERT.LV un MIDD var pieprasīt atslēgt Jūsu domēna vārdu? - Kas ir domēna vārda nolaupīšana un kā sevi no tā pasargāt?

Lūgums pieteikties līdz 30.10.2017. - https://goo.gl/forms/u3ATAqRAYlzs0YiD3 vai pa tālr.63429019

Semināru vadīs:

Dana Ludviga, LU datorzinātņu pētniece, “.lv” reģistra (NIC) mārketinga un komunikācijas vadītāja. Eiropas Nacionālo augstākā līmeņa domēnu reģistru padomes (CENTR) biedre, kura 10 gadu laikā uzkrājusi pieredzi, analizējot un izvērtējot Latvijas kibertelpā esošo uzņēmēju domēnu vārdu izvēlē un administrēšanā pieļautās kļūdas.

01 Rūpniecības padomes sēde

Sēdes sākums pulksten 14:00.

Darba kārtībā: Diskusija ar Izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski, par eksakto zinību stiprināšanu un obligāto eksāmenu ieviešanu vidusskolās.

02 KĀDAS BIZNESA VADĪBAS SISTĒMAS (ERP) IR PIEEJAMAS LATVIJĀ UN, KO ŅEMT VĒRĀ TĀS IEVIEŠOT? (VALMIERA)

Seminārs Valmierā "KĀDAS BIZNESA VADĪBAS SISTĒMAS (ERP) IR PIEEJAMAS LATVIJĀ UN, KO ŅEMT VĒRĀ TĀS IEVIEŠOT?"

 

Uzņēmumi, kuri vēlas attīstīties un pilnveidoties, uzlabo procesus un ievieš dažādas IT sistēmas to automatizācijai. Biežākā izvēle krīt uz biznesa vadības (Enterprise Resource Planning – ERP) sistēmām. Tomēr jāņem vērā, ka Latvijā šādas sistēmas ir diezgan daudz un to izvēle un arī ieviešana ir diezgan sarežģīts process, kas lielākajā gadījumā projektu neizdodas kā plānots.

 

Kas tad īsti ir ERP sistēmas? Kā neapmaldīties plašajā piedāvājumu klāstā un izvēlēties savām prasībām atbilstošāko platformu, sistēmu un piegādātājus? Kas ir svarīgākās lietas, kuras ir jāņem vērā ieviešot sistēmu, lai ieviešana izdotos?

 

SEMINĀRA PROGRAMMA:

 

 1. daļa

 • Kas tad īsti ir biznesa vadības sistēma?

 • Latvijā pieejamās biznesa vadības sistēmas un to galvenās atšķirības

 • Sistēmu ieviešanas soļi un metodes

 • Vai esmu gatavs biznesa vadības sistēmas ieviešanai?

 

      2. daļa

 • Izstrādāt sistēmu pašiem “no nulles” vai izvēlēties gatavu?

 • Kā izvēlēties atbilstošāko piegādātāju vai izstrādātāju?

 • Vēsturiskie dati – pārnest no vecās sistēmas vai nē?

 • Integrācijas ar citām sistēmām

 • Darbinieku iesaiste un apmācības

 • Sistēmas palaišana

 • Sistēma ieviesta – ko darīt tālāk?

 

EKSPERTS:

Arturs Gedvillo - 15 gadu pieredze darbā ar biznesa vadības sistēmām (ERP). Sertifikāti dažādās projektu vadības metodoloģijās, kā arī biznesa vadības sistēmu izstrādē un funkcionalitātē. 15 gadu laikā ir uzkrāta pieredze gan piegādātāja, gan klienta pusē, strādājot gan kā sistēmu izstrādātājam, gan arhitektam, gan projektu vadītājam.

Artūrs ir piedalījies kā vietēja mēroga nelielos projektos, tā arī starptautiskos, simtiem lietotāju lielos, projektos vairākas pasaules valstīs. Projektu ietvaros ir uzskrāta pieredze ražošanā, noliktavu pārbaldībā, mazumtirdzniecībā, loģistikā u.c. biznesa jomās.

Pašlaik Artūrs darbojas kā neatkarīgs eksperts biznesa vadību sistēmu projektu vadībā un ieviešanā.

 

NORISES LAIKS: plkst. 14:00-17:00

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem: 8,00 + PVN /personai

 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri: 15,00 eur + PVN / personai

REĢISTRĒŠANĀS: https://goo.gl/forms/XAB9WK5ohFYrkqg82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 Kā restartēt pārdošanu un palielināt uzņēmuma ienākumus. Labas prakses biznesa skola

Kā restartēt pārdošanu un palielināt uzņēmuma ienākumus

 

Klientu piesaiste un pārdošana reizēm var šķist kā nebeidzama cīņa ar vējdzirnavām. Arvien biežāk uzrodas lētāki piedāvājumi un agresīvāki konkurenti. Arvien grūtāk panākt un noturēt klientu uzmanību. Arvien sarežģītāk nodrošināt pastāvīgi augošu ienākumu plūsmu.

Laiki mainās. Un jaunie laiki pieprasa arvien jaunas metodes un gudrākus paņēmienus biznesa klientu piesaistei, un pārdošanai.

Šajā seminārā runāsim par pārdošanu biznesa tirgos, tai skaitā par to,

 

 • Kā pozicionēt savu uzņēmumu uzvarai lielajos darījumos;
 • Kura no trīs pieejām pārdošanai piemērotāka jūsu biznesam;
 • Kura tirgus stratēģija piemērotāka jūsu biznesam;
 • Kādi pārdevēji nepieciešami katrai tirgus stratēģijai;
 • Kā izvirzīt pārdošanas mērķus tā, lai tie motivē (nevis demotivē)

 

 

Eksperts: Jānis Skrūzkalns, Academia Baltic eksperts uzņemumu attīstības jautājumos. Uzņēmēja gēns BOSI uzņēmumu vadības un biznesa akselerācijas metodoloģijas ieviesējs Latvijā.

Norises laiks: plkst.15:00-17:00

 

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00+ PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

 

Reģistrācija: http://ej.uz/LPBS_021117

 

07 Kāpēc uzņēmuma Preses relīzes žurnālisti izmet pat nelasot ? KOMUNIKĀCIJU DIENA

 

Kāpēc uzņēmuma Preses relīzes žurnālisti izmet pat nelasot ?

 

Žurnālisti ir lecīgi, nekompetenti, pavirši un „nedomā valstiski.

 Visi žurnālisti ir pērkami un strādā „kāda interesēs”.... ja kaut reizi esat sevi pieķēris pie šādas domas – Jums ir bijusi rūgta pieredze ar presi, kura nevēlas vai pat atsakās publicēt Jūsu uzņēmuma sagatavoto preses relīzi.

 

    TV un radio žurnālists Ansis Bogustovs  ir gatavs izskaidrot preses  (ne)loģiku un nepārkāpjot “preses brīvības” trauslo robežu izskaidrot – kā (ne)rakstīt saturīgus paziņojumus presei un caur to nonākt preses slejās.

 

    Īpaši aktuāls šis seminārs būs tiem komersantiem, pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbiniekiem, kuri realizējot ES un citu fondu programmas saskarās ar pretrunām par „naudas devēja” prasībām pēc projektu publicitātes un „prese brīvības” dotās  redakcionālās iespējas nepublicēt informāciju par jebkuru projektu. 

 

Seminārā runāsim par

 

1. Kas ir „tukša” preses relīze, jeb kā „ieinteresēt” žurnālistu;

2. Kas ir „neparastie rakursi“, kurus var atrast jebkurā notikumā;

3. Vai ir godīgi pārspīlēt savus nopelnus, lai „noķertu“ preses uzmanību?

4. Vai tiešām  žurnālisti firmu preses relizes novirza uz reklāmas nodaļu?

 

Eksperts:  Ansis Bogustovs bijis gan LTV korespondents gan Maskavā gan  Briselē. Strādājis LTV Ziņu dienestā un šobrīd kā LTV žurnalists un  neatkarīgais producents. Strādā dažādu TV un radio programmu izveidē. Ansis Bogustovs ir vienīgais žurnālist kurš 7 gadus veidojis  LTV raidījumu „Eirobusiņš“un moderējis neskaitāmas konferences un uzkrājis kolosālu pieredzi tieši ES fondu jautājumos.

 

Seminārs tiek organizēts saskaņā ar EDIC projektu.

 

Semināra norises laiks: plkst. 13:00 - 15:00

 

Dalība BEZMAKSAS.

 

 

Reģistrācija: http://ej.uz/KD_071117

 

 

 

08 Seminārs “Uzņēmuma digitālā zīmola veidošana un aizsargāšana” Domēna vārds – 21. gadsimta nekustamais īpašums, Kuldīga

Europe Direct informācijas centrs Liepājā sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Kurzemes nodaļu un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļu( NIC) 08.novembrī, plkst.11.00, Kuldīgas Mākslas namā ( 1905.gada iela 6) piedāvā semināru

“Uzņēmuma digitālā zīmola veidošana un aizsargāšana. Domēna vārds – 21. gadsimta nekustamais īpašums”

1.janvārī ir spēkā stājušies likuma grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (NN), ar kuriem tiek pastiprināta e-komercijas uzraudzība. Kā šie grozījumi varētu ietekmēt Jūs un Jūsu mājaslapas apmeklētājus? Kādi grozījumi “Informācijas tehnoloģiju drošības likumā” tiek plānoti attiecībā uz domēna vārdiem ar mērķi aizsargāt e-komercijas patērētājus, kā arī pašus uzņēmējus?

Semināra laikā būs iespēja mācīties no zināmu starpvalstu, kā arī pašmāju uzņēmumu pieredzes, viņu pieļautajām kļūmēm, kā arī iedvesmojošiem piemēriem.

Gūsiet atbildes uz šādiem jautājumiem:

- Kas ir domēna vārds? Kā ir mainījusies tā nozīmē mūsdienu IT laikmetā?

- Kādas ir domēnu industrijas jaunākās tendences, tās plusi un mīnusi?

- Kādi faktori jāņem vērā, izvēloties veiksmīgu domēna vārdu savam uzņēmumam, produktam vai pakalpojumam?

- Kā nekļūt par domēnu “skvoteru” iekārojamāko ķērienu? Kā neļaut citiem uzpelnīties uz Jūsu izveidotās reputācijas rēķina?

- Kādi juridiski aspekti jāievēro, reģistrējot domēna vārdu, lai to vēlāk nepazaudētu?

- Kādos gadījumos VID ir tiesības atslēgt Jūsu domēna vārdu, vai uzlikt tā lietošanas tiesību nodošanas liegumu? - Kādos gadījumos CERT.LV un MIDD var pieprasīt atslēgt Jūsu domēna vārdu? - Kas ir domēna vārda nolaupīšana un kā sevi no tā pasargāt?

Lūgums pieteikties līdz 06.11.2017. https://goo.gl/forms/GE3ess4H2vdmz0gN2 vai pa tālr.63429019

Semināru vadīs:

Dana Ludviga, LU datorzinātņu pētniece, “.lv” reģistra (NIC) mārketinga un komunikācijas vadītāja. Eiropas Nacionālo augstākā līmeņa domēnu reģistru padomes (CENTR) biedre, kura 10 gadu laikā uzkrājusi pieredzi, analizējot un izvērtējot Latvijas kibertelpā esošo uzņēmēju domēnu vārdu izvēlē un administrēšanā pieļautās kļūdas.

08 Kā ar datu centra un vCloud pakalpojumu palīdzību paaugstināt darba efektivitāti un datu drošību. BENCHMARKING jeb salīdzināšana

Kā ar datu centra un vCloud pakalpojumu palīdzību paaugstināt darba efektivitāti un datu drošību

 

 

Saturs:

 • Kādus pakalpojumus piedāvā datu centri un kamdēļ tie ir vajadzīgi uzņēmumam;
 • Datu centra pakalpojumu izmantošanas plusi un mīnusi;
 • vCloud pakalpojumu priekšrocības;
 • Kādi ir riski uzņēmumam, glabājot datus pie sevis, un kādi, uzticot to glabāšanu datu centrā;
 • Kā individuālie IT risinājumi var palielināt biznesa veiktspēju, atvieglot uzņēmēju ikdienu un paaugstināt datu aizsardzību.

 

Semināra otrājā daļā ekskursija uz datu centru.

Norises laiks: plkst.  9:00 - 11:00

 

Dalībnieku skaits ierobežots!

 

Pieredzē un zināšanās dalīsies SIA „OptronMarina Aleksejeva, Telekomunikāciju un IT pakalpojumu pārdošanas nodaļas vadītāja, kā arī  par Datu centru atbildīgie darbinieki.

 

 

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam  15,00 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00+ PVN / personai

 

Reģistrācija: ej.uz/BM_081117

08 Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa aktualitātes. Pārskatu un deklarāciju aizpildīšana un darba ņēmēju ienākumu atspoguļošana. FINANŠU DIENA

 

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa aktualitātes

 

Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā

 

 

Seminārā runāsim par:

1. Grozījumiem Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, kas stājās spēkā ar 2017.gada 1.janvāri

2. Grozījumiem Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, kas pieņemti 2017.gadā

 

Eksperte: Oksana HvalejaNodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas Metodikas nodaļas galvenā nodokļu inspektore.

Ilggadīgs VID darbinieks. Skaidro nodokļu un normatīvo aktu piemērošanas jautājumus. Sniedz metodisku palīdzību nodokļu maksātājiem. Specializējusies jautājumos, kas saistīti ar skaidas naudas lietošanas ierobežojumiem, struktūrvienību reģistrāciju, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa piemērošanā u.c.

 

Pārskatu un deklarāciju aizpildīšana un darba ņēmēju ienākumu atspoguļošana

 

Aktualitātes pārskatu un deklarāciju aizpildīšana un darba ņēmēju ienākumu atspoguļošana

 

Seminārā runāsim par ziņu par darba ņēmējiem, darba devēja ziņojuma un paziņojuma par fiziskajam personām izmaksātajām summām aizpildīšanas kārtību.

 

Eksperte: Marija RadzjušonokaNodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļa daļas Pirmās metodikas nodaļas galvenā nodokļu inspektore.

Ilggadīgs VID darbinieks. Skaidro nodokļu un normatīvo aktu piemērošanas jautājumus. Sniedz metodisku palīdzību nodokļu maksātājiem. Specializējusies jautājumos par darba devēja iesniedzamo pārskatu un deklarāciju aizpildīšanu

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

 

Dalība BEZMAKSAS.

 

Reģistrācija: http://ej.uz/LPBS_081117

 

 

09 Nauda NĀK. Domāšanas veids finansiāliem panākumiem. CILVĒKA SPĒKA AVOTS

 

Nauda nāk

Nauda NĀK

Domāšanas veids finansiāliem panākumiem

 

 

    Finansiālie panākumi ir tieši atkarīgi no mūsu domāšanas veida. Mainot domāšanas veidu, ir iespējams nostāties uz finansiāli veiksmīga cilvēka ceļa.

 

SEMINĀRĀ:


1.Uzzināsiet, kā tieši domāšanas veids ietekmē panākumus;

 
2.Iegūsiet instrumentus, lai novērtētu esošo situāciju un tendenci;

 
3.Sapratīsiet, ko darīt ar parādiem;

 
4.Apgūsiet metodi, kas palīdzēs gudri saplānot finanses;

 
5.Gūsiet iedvesmu rīkoties tūlīt!

 

EKSPERTE: Jolanta Jērāne - AAS „CBL Life” un AS „CBL Atklātais pensiju fonds” valdes priekšsēdētāja. Jolantai Jērānei ir vairāk nekā 15 gadu darba pieredze finanšu nozarē, no tiem pēdējos 10 gadus viņa strādā Citadeles grupā. Kopš 2012. gada jūlija Jolanta Jērāne ir valdes priekšsēdētāja dzīvības apdrošināšanas uzņēmumā CBL Life un privātajā pensiju fondā CBL Atklātais pensiju fonds”. Jolantai raksturīgs nemitīgs izzināšanas gars un vēlme ar uzzināto dalīties, tādēļ arī viņa mēdz vadīt dažādus seminārus interesentiem, piemēram, „Y paaudze darba tirgū”, „Nauda nāk”.

Norises laiks: plkst. 15:00-17:00

DALĪBAS MAKSA:

 

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

 

Reģistrācija: 

http://ej.uz/CSA_091117

 

 

 

14 LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERAS ATVĒRTO DURVJU DIENA

Lai uzzinātu, kādas iespējas uzņēmējiem piedāvā lielākā Latvijas uzņēmēju biedrība, aicinām Jūs apmeklēt LTRK Atvērto durvju dienas pasākumu, kas notiks 14. novembrī, plkst. 14.30– 17.00 (Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 35).

PROGRAMMĀ:

14.30 – 15.00 dalībnieku ierašanās

15.00 – 15:10 LTRK darbības virzieni (LTRK valdes priekšsēdētājs J.Endziņš)

15.10 – 15:30 dalībnieku iepazīšanās

15.30 – 15:50 biedru interešu pārstāvība, strīdu risināšana (LTRK valdes priekšsēdētājs J. Endziņš)

15.50 – 16.00 atbalsts eksportam (LTRK ārlietu daļas direktors M.Dzelme)

16.00 - 16.10 semināri un apmācības (LTRK konkurētspējas daļas vadītāja B.Grēda)

16.10 – 16.30 kafijas pauze

16.30 – 16.40 citas noderīgas lietas (LTRK mārketinga direktore E. Valdmane)

16.40 – 16.45 loterija (LTRK mārketinga direktore E. Valdmane)

16.45 – 17.00 jautājumi & atbildes

 

Dalība – bez maksas, vietu skaits ierobežots.

Reģistrācija: http://ej.uz/ltrk2017

14 Seminārs „Iebildumi un atrunas, kā tos atpazīt un kā rīkoties”, Liepāja

Ikviens dzīvē ir saskāries ar brīdi, kad, pēc sarunā izteikta piedāvājuma vai priekšlikuma, tiek saņemts iebildums, atteikums vai atruna. Šādā brīdī nav viegli atrast pavedienu sarunas turpināšanai. Bieži sākam taisnoties un meklēt pareizos vārdus. Ir vēlme argumentēt savu viedokli, bet sanāk uzsākt strīdu, kas nepalīdz labām attiecībām.

Ko darīt šādās situācijas? Kāpēc rodas iebildumi? Kā tikt galā ar stresu, kurš parādās? Kā atrast labāko argumentu? Kā to pasniegt, lai otra puse sadzird?

Atbildes meklēsim Europe Direct informācijas centra Liepājā sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Kurzemes nodaļas rīkotajā seminārā „Iebildumi un atrunas, kā tos atpazīt un kā rīkoties”, 14.novembrī, plkst.14.00, Liepājas Latviešu biedrības nama Kamerzālē.

Seminārā runās par:

 • iemesliem, kādēļ rodas iebildumi; 
 • teikuma struktūru efektīvam darbam ar iebildumu;
 • biežāk sastopamiem iebildumiem un atbildēm uz tiem;
 • kā atrast labāko argumentu.

Lūgums pieteikties līdz 12.11.2017. https://goo.gl/forms/EEH74PFpOonWcOA43 vai pa tālr. 63429019

Eksperts: Vilnis Brēmanis ir Training Lab izaugsmes treneris vadītprasmes, pārdotprasmes, efektīvas komunikācijas, klientu apkalpošanas, komandas veidošanas jomās. Apmācības vada kopš 2001. gada.

V.Brēmanis:

“Būtiski, lai no semināra dalībnieks aiziet ne tikai ar jautrā, atvērtā, atbalstošā vidē iegūtām jaunām zināšanām, bet arī ar praktiskām prasmēm, kā šīs zināšanas pielietot ikdienas darbā” – šo pārliecību ievērot darbos Vilni mudina ne vien misijas apziņa, bet arī paša pieredze.

16 5 praktiski veidi kā izveidot komerciāli veiksmīgu inovāciju, kas jau pirmajā gadā palielina uzņēmuma peļņu un ražošanas noslodzi. LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

praktiski veidi kā izveidot komerciāli veiksmīgu inovāciju,

 kas jau pirmajā gadā palielina uzņēmuma peļņu un ražošanas noslodzi

 

   Inovācijas ir ekonomiskās izaugsmes dzinējspēks. Mēs dzīvojam informācijas laikmetā, kurā  ekonomikas pamata resursi ir- zināšanas, pieeja informācijai un darbs.

Seminārā runāsim par:

 1. No kā sastāv inovācijas? Kas ir inovācija un kas nav? Kāpēc tikai dažas inovācijas ir komerciāli veiksmīgas un lielākā daļa inovāciju tirgū nav veiksmīgas.
 1. Vai inovācijas uzņēmumam vienmēr izmaksā dārgi? Vai pastāv iespējams radīt komerciāli veiksmīgu inovāciju bez papildus ieguldījumiem ražošanā, kas ievērojami palielinātu peļņu? Apskatīsim labās prakses gadījumus, kad uzņēmumiem izdevies radīt veiksmīgas inovācijas ar 0 investīcijām.
 1. Apskatīsim 5 praktiskus veidus kā nonākt pie potenciāli komerciāli veiksmīgas inovācijas, pārceļot domāšanas ietvarus un stereotipus, un nonākot pie negaidītiem risinājumiem, kas dos jums ierosmi jaunām idejām jūsu uzņēmumam.

        4. Darbosimies praktiski darba grupās, lai teorētiskās zināšanas izmēģinātu praksē un iedrošinātu jūs     veikt līdzīgu eksperimentu jūsu uzņēmumā, kas aizvedīs jūs pie nākošās – komerciāli izcili veiksmīgās inovācijas.

Ieguvumi:

 1. Iegūsiet 5 praktiskus veidus, kā nonākt līdz jūsu uzņēmuma nākamajai inovācijai- lielajai komerciālai veiksmei.
 2. Uzzināsiet no kā sastāv inovācija, un ka ne vienmēr komerciāli visveiksmīgākās inovācijas prasa ieguldījumu ražošanā- dažkārt, lai nonāktu līdz super-inovācijai, vajadzīgs tikai nedaudz pamainīt domāšanas skatu punktu.
 3. Uzzināsiet labās prakses piemērus, kā citiem izdevies būtiski palielināt uzņēmuma finanšu rādītājus, iegūt tirgus daļas un nostiprināt savas pozīcijas tirgū.

Ekspertes: Līga Brasliņa, Inovāciju aģentūras FineHouse vadošā inovāciju pētniece un eksperte, veidojusi mārketingu un inovācijas kompānijām L’Oreal, Kraft Foods, Latvijas Balzams un Virši-A.

Agnese Irbe, Inovāciju aģentūras FineHouse vadītāja, izveidojusi vairākus inovatīvus zīmolus, kas sekmīgi pārdoti gan pašmāju, gan eksporta tirgos.

Norises laiks: plkst. 15:00-17:00

 1. Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar Projektu “Latvijas Eksporta Klasteris”
  1.  

DALĪBAS MAKSA:

 

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai
 • Latvijas Eksporta Klastera biedriem dalība bezmaksas

 

Reģistrācija: http://ej.uz/LPBS_161117

17 Vai ir jābūt efektīvam - varbūt labāk ļauties plūsmai un baudīt dzīvi? CILVĒKA SPĒKA AVOTS

Vai ir jābūt efektīvam - varbūt labāk ļauties plūsmai un baudīt dzīvi?

Par efektivitāti runājot ir jāsaprot tikai divas lietas:

 1)  kas tā ir?

2)  vai mēs gribam un varam kļūt efektīvi?

Par pirmo var atbildēt ar dzīves pastāstu: Sieva gāja līdzi vīram briežu medībās. Vīrs atstāja sievu ar šauteni un pats aizgāja pārbaudīt sargposteņus. Noteica, ja skrien briedis, tad, lai šauj gaisā. Pēc brīža vairāki šāvieni...... Virs atskrien un ierauga vīrieti, kurš stāv blakus sievai un saka: "Labi, kundze – tas ir jūsu briedis, bet vismaz atļaujiet man sedlus paņemt". Tā arī šeit - Ja cilvēks nezina, kas ir personīgā efektivitāte, tad kā jūs to uzlabosiet un sasniegsiet labāku rezultātu?

Par otro ir pierādīts: Vidējā efektivitāte lielāko kompāniju vadītājiem ir 40 minūtes dienā, kuri strādā pa 10 stundām dienā. Pārējais laiks ir citu nozagts un iztērēts bez jebkādas atdeves!

Seminārā runāsim par:

 

 1. Kas ir personiskā  efektivitāte?
 2. Mūsu mērķu patiesā seja!
 3. Dzīves vērtību pamatjomas.
 4. Piecu dzīves līmeņu ietekme uz personisko efektivitāti:
  1.  Fiziskā vides organizācija
  2. Elektronika un gadžeti un mūsu efektivitāte
  3. Laika menedžments
  4. Darbības un mērķu atbilstība
  5. Iespējas

 

Semināru vada: Dr.sc.administr., B.oec., SIA „ALGAR”, direktore, iekšējā auditore, vadībzinātņu konsultante ar vairāk kā 22 gadu darba stāžu, 12 gadus lektore un semināru vadītāja jeb vienkārši  Iveta Magone

 

Norises laiks: plkst. 13:00-15:00

 

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

 

Reģistrācija: http://ej.uz/CSA_171117

21 Ugunsdrošības noteikumi. Aktualitātes un svarīgākais par gaidāmajām izmaiņām Ugunsdrošības jomā, spēkā no 01.01.2018. Nozaru aktualitātes

 Ugunsdrošības noteikumi. Aktualitātes un svarīgākais par gaidāmajām izmaiņām Ugunsdrošības jomā,

spēkā no 01.01.2018.

 

     Ir pagājis vairāk kā gads, kopš stājās spēkā jauns tiesiskais regulējums ugunsdrošības jomā.

Kā zināms, tad atsevišķu Ugunsdrošības noteikumu normu ieviešanai tika noteikts pārejas periods.

Apmeklējot semināru, uzzināsiet aktualitātes, kā arī svarīgāko informāciju par gaidāmajām izmaiņām ugunsdrošības jomā, kas stāsies spēkā no 2018.gada 1.janvāra.

 

   Papildus FN-SERVISS drošības eksperti pastāstīs par biežāk konstatētajām neatbilstībām Objektos attiecībā uz Ugunsdrošības dokumentācijas izstrādi un instruktāžām, kā arī noslēgumā pastāstīs par inovatīvu pieeju ugunsdrošības un darba aizsardzības instruktāžu nodrošināšanā.

 

Seminārā runāsim par:

 

 1. Īss kopsavilkums par aktualitātēm un gaidāmajām izmaiņām Ugunsdrošības noteikumos, kas stāsies spēkā no 01.01.2018.
  1. Kas ir jāzina par ugunsdzēsības aparātu apkopēm pēc 01.01.2018?
  2. Luminiscējošo drošības zīmju un sistēmu pielietojums Publiskos objektos atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām.
 2. Ugunsdrošības instrukcija un instruktāža -  biežāk konstatētās problēmas attiecībā uz Ugunsdrošības dokumentācijas izstrādi un instruktāžām.
 3. Inovatīva pieeja ugunsdrošības un darba aizsardzības instruktāžu nodrošināšanai uzņēmumā - FN-SERVISS E-apmācību on-line sistēma.

 

Ieguvumi: Vērtīgas un praktiski pielietojamas zināšanas attiecībā uz ugunsdrošības noteikumiem, to implementēšanu uzņēmumos un organizācijās.

 

Eksperti: Edgars Rozentāls, SIA “FN-SERVISS” Valdes priekšsēdētājs, 15 gadi pieredze ugunsdrošības nozarē – gan kā uzņēmuma vadītājam, gan ekspertam.

Maruta Gaile, Klientu apkalpošanas un kvalitātes vadības daļas vadītāja/ Mācību centrs “Drošība” direktore.

Norises laiks: plkst. 15:00-17:00

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15:00  + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45:00 + PVN / personai

 

Reģistrācija: http://ej.uz/NA_211117

 

22 Seminārs „Aktuālie grozījumi Darba likumā”

Europe Direct informācijas centrs Liepājā sadarbībā ar LTRK Kurzemes nodaļu 22.novembrī plkst. 11:00, Liepājas Latviešu biedrības nama Kamerzālē piedāvā bezmaksas semināru „Aktuālie grozījumi Darba likumā”.

Seminārā aplūkos:

1. Darba devēja tiesības darbinieka atstādināšanas no darba gadījumā.

2. Precizējumi un papildinājumi konkurences ierobežošanā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas nosacījumos.

3. Blakus darba izpratnes paplašinājums un darba devēja pienākumi tā ierobežošanas gadījumā.

4. Papildinājumi profesionālās apmācības vai kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu atlīdzināšanas nosacījumos.

5. Izmaiņas darba devēja uzteikuma termiņos.

6. Jaunumi virsstundu darba kompensācijā un to dokumentāla noformēšana.

7. Precizējumi atpūtas laika nosacījumos: pārtraukuma darbā nodrošināšanā un papildatvaļinājumā.

8. Diskusijas, jautājumi, atbildes ....

Lūgums iepriekš pieteikties līdz 20.novembrim - https://goo.gl/forms/cTacQa8vEqk85ypp1 vai pa tālr. 63429019

Semināru vadīs Aija Vāciete, juriste- mediatore ar ilggadēju pieredzi darba attiecību, darba aizsardzības un personālvadības jautājumos. Vairāku gadu darba pieredze Valsts darba inspekcijā.

27 JURIDISKĀS KOMITEJAS SĒDE
28 Tirdzniecības misija | 16+1 CEEC, China | 28.11.2017. Budapešta

LTRK sadarbībā ar Bank of China no 27. līdz 29.novembrim organizē tirdzniecības misiju uz Budapeštu, kur notiks B2B tikšanās ar Ķīnas uzņēmumiem 16+1 foruma laikā.

Šobrīd ir reģistrējušies 165 uzņēmumi no Ķīnas IT; Medicīnas iekārtas, aprīkojums; Loģistika; Lauksaimniecība, Vides aizsardzības nozarēs.

Informācija par forumu

Reģistrējies šeit līdz 29.oktobrim | http://ej.uz/Budapest_16pluss1 

Jautājumus sūti uz export@chamber.lv