Pārlekt uz galveno saturu

Oktobris

04 Tirdzniecības padomes sēde

Sēdes sākums pulksten 15:00

Darba kārtībā: Diskusija par kases aparātu reformu, tās līdzšinējo gaitu.

05 Pakalpojumu padomes sēde

Sēdes sākums pulksten 15:00.

 

Darba kārtībā: Diskusija par Vispārējo datu aizsardzības regulu un tās ieviešanu no 2018.g. 25.maija.

 

Diskusijā piedalās:

 

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile;

Datu Valsts Inspekcijas Personas datu apstrādes uzraudzības nodaļas vadītājs Jānis Kāršenieks;

VARAM Valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Edmunds Beļskis

VRAA Informācijas sistēmu drošības pārvaldības nodaļas vadītājs Arnis Vārslavs

18 MVUP sēde

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Darba kārtībā:

 1. Ēnu ekonomikas apkarošanas plāns – diskusija, priekšlikumi. Iepazīstina Ināra Pētersone;
 2. MVUP izaicinājumi – saruna ar LTRK Valdes priekšsēdētāju Jāni Endziņu;
 3. Dažādi.

 

 

19 Pakalpojumu padomes sēde

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Darba kārtībā:

 1. Auto nozares aktualitātes;
 2. E-pārvaldes attīstība un vienotā digitālā valsts pārvalde;
 3. Dažādi.
23 JURIDISKĀS KOMITEJAS SĒDE

Sēdes sākums pulksten 16:00.

Darba kārtība:

1)Aktualitātes no Komerclikuma darba grupas;

2)Civilprocesa darba grupas jautājumi;

3)Dažādi

25 Būvniecības komitejas sēde

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Darba kārtībā:

 1. Grozījumi MK noteikumos par Būvkomersantu reģistrāciju;
 2. Grozījumi Būvniecības likumā;
 3. LTRK Būvniecības komitejas priekšsēdētāja un 2 vietnieku vēlēšanas;
 4. LBP izstrādātā Design and Build rokasgrāmata;
 5. EM Būvniecības padomes 21/09/2017 sēdē pārspriestais;
 6. Dažādi.
26 Zemgales reģiona padomes sēde

Zemgales reģionālai padomei ir šādas funkcijas:

 1. sagatavot priekšlikumus LTRK īstenojamai reģionu komercdarbības politikai;
 2. ierosināt attiecīgā reģiona jautājumu izskatīšanu LTRK institūcijās;
 3. noteikt LTRK aktivitāšu prioritātes publiskās pārvaldes ietekmēšanas attiecīgajā reģionā;
 4. nepieciešamības gadījumā veido attiecīgā reģiona darba grupas konkrētu jautājumu sagatavošanai;
 5. sagatavot lēmumu projektus par LTRK nostāju attiecīgā reģiona jautājumos.

 

Dienas kārtība:

 

14:00 – 14:10

Sēdes atklāšana, darba kārtības apstiprināšana

Zemgales reģionālās padomes priekšsēdētājs Imants Kanaška

14:10 – 14:40

Informācija par Jelgavas Tehnikuma piedāvātajām iespējām

Janīna Rudzīte Jelgavas Tehnikuma direktore

14:40 – 15:00

Jelgavas pilsētas aktualitātes uzņēmējdarbības jomā

Jelgavas pilsētas dome

Pēteris Salkazanovs

15:00 – 15:30

Aktualitātes LTRK

LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš

15:30 – 15:40

Padomes aktualitātes

Zemgales reģionālās padomes priekšsēdētājs Imants Kanaška

16:00 –

Dažādi

Zemgales reģionālās padomes priekšsēdētājs Imants Kanaška

 

Zemgales reģionālā padomi veido Zemgales reģiona biedru deleģēti locekļi.