Pārlekt uz galveno saturu

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības un to izpilde . Finanšu diena

19 Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības un to izpilde . Finanšu diena

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības un to izpilde

 

Semināra mērķis ir paaugstināt likuma subjektu izpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas NILLTFN (turpmāk –NILLTFN) jomu un spēju efektīvi praksē pielietot nacionālo tiesisko regulējumu.

No 2017.gada 30.oktobra līdz 10.novembrim Eiropas Padomes Moneyval un starptautiskās organizācijas Financial Action Task Force (FATF) kopējā ekspertu komisija ieradīsies Latvijā, lai izvērtētu NILLTFN sistēmas atbilstību starptautiskajiem standartiem. Paredzētā Moneyval 5.kārtas izvērtējuma galvenā būtība saskaņā ar FATF metodoloģiju ir vērtēt valsts spēju efektīvi praksē pielietot tās rīcībā esošo nacionālo tiesisko regulējumu, tai skaitā likuma subjektu darbības efektivitātes rezultātus.

. Semināra dienaskārtība:

 

1. NILLTFN likuma subjektu pienākumi.

2. NILLTFN iekšējās kontroles sistēmas izstrādes ieteikumi.

3. Aizdomīgu darījumu pazīmes nodokļu jomā. Ziņošanas kārtība VID par aizdomīgu darījumu nodokļu jomā.

4. AML 4 direktīva, tās pārņemšana un paredzamie grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā.

5. NILLTFN procesu efektivitātes izvērtēšana Moneyval komisijas ekspertu vizītes laikā no šā gada 30.oktobra līdz 10.novembrim.

6. Latvijas Nacionālajā NILLTF risku ziņojumā noteiktie nozaru riski un veicamie pasākumi to mazināšanai.

Semināru vada:  Baiba Rūdapa,  15 gadu pieredze Valsts ieņēmumu dienestā, tajā skaitā 5 gadu pieredze Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

Norises laiks: plkst. 14:30-17:00

 

Dalība BEZMAKSAS.

Reģistrācija: http://ej.uz/FD_191017