Pārlekt uz galveno saturu

Septembris

06 Dr. Adizes metodoloģija un efektīvas sapulces spēcīgākām komandām. Dr. Adizes Methodology and Effective Meetings for Stronger Teams

Dr. Adizes metodoloģija un efektīvas sapulces spēcīgākām komandām

    Viens no jūsu līderības pamatuzdevumiem ir izveidot uzņēmumā tādu vidi un procesu, kuros norit efektīvas sapulces. Tas ir nepieciešams, jo tieši efektīvas sapulces veicina vislabākos lēmumus  ar vislielāko apņēmību tos īstenot. Ar efektīvām komandu sapulcēm jūsu uzņēmums varēs daudz veiklāk reorganizēties un pielāgoties pie arvien mainīgiem tirgus apstākļiem. Apgūstot Dr. Adizes izstrādāto  metodoloģijas procesu, jūs varēsiet padarīt sapulces par vienu no savām konkurences priekšrocībām.

Seminārā runāsim par:

1. Kāpēc sapulces ir neefektīvas;

2. Atšķirībām starp problēmu risināšanas un īstenošanas sapulcēm;

3. Adizes 8 soļu lēmumu pieņemšanas modeli;

4. Dalībnieku pilnīgas iesaistes veidošanu;

5. Konstruktīvu konfliktu veicināšanu sapulcēs;

6. Kā izmantot sapulces kā savu konkurences priekšrocību;

7. Un vēl . . .

Eksperts: Greg Mathers  (Greg Mathers )  ir Adizes Institūta sertificēts partneris, Adizes Latvia izpilddirektors un Rīgas Biznesa Skolas menedžmenta profesors. Gregs ir dibinājis un vadījis četrus no saviem uzņēmumiem un vairāk nekā 17 gadus nodrošinājis konsultācijas un menedžmenta komandu treniņus tādiem uzņēmumiem kā Accenture, Adidas, SEB, NP Foods, Tele2, Spectre Latvia, and Johnson & Johnson.

Seminārs notiks angļu valodā.

Norises laiks: plkst. 15:00-17:00

Dalības maksa:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

Reģistrācija: http://ej.uz/LPBS_060917

Dr. Adizes Methodology and Effective Meetings for Stronger Teams

   Building an environment and process by which your company has effective meetings is a core leadership task. This is because effective meetings lead to better decisions with more greater commitment to implementation. In this seminar, you will learn the Adizes Methodology process with which you can make meetings one of your competitive advantages. With effective team meetings your company can more quickly recognize and adapt to the ever changing market.

1. Why meetings are ineffective;

2. Problem-solving meetins vs implementation meetings;

3. The 8-step decision making model;

4. Building full participant engagement;

5. Encouraging constructive conflict in meetings;

6. How to use meetings as a competitive advantage;

7. And more . . .

Seminar will be in English language.

Expert: Greg Mathers of the Adizes Insititute - Greg is a certified Associate with the Adizes Institute, managing director of Adizes Latvia, and Professor of Management at Riga Business School. Greg has founded and run four of his own businesses and for more than 15 years has provided consulting and management team coaching to companies such as Accenture, Adidas, SEB, NP Foods, Tele2, Spectre Latvia, and Johnson & Johnson.

Reģistrācija: http://ej.uz/LPBS_060917

 

07 Inovāciju vadība. LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

Inovāciju vadība

 

    Pasaule mainās arvien straujāk un tas organizācijas mudina meklēt arvien jaunas iespējas savas konkurētspējas palielināšanai. Viens no līdzekļiem konkurētspējas saglabāšanai un celšanai ir inovācijas, pie tam ne tikai produktiem, bet arī procesiem un biznesa modeļiem. Daudz tiek runāts par inovāciju nozīmīgumu, ne tik daudz par inovāciju procesu -  kā ieraudzīt iespējas un pārvērst tās par praktiskiem risinājumiem.

Seminārā ielūkosimies inovāciju procesa “aizkulisēs”, lai izprastu šo procesu un spētu vadīt.

Seminārā runāsim par:

 1. Organizācijas kultūru kā inovācijas veicinošu vai bremzējošu faktoru;
 2. Radošuma izaicinājumu – kā ieraudzīt iespējas un izmantot tās risinājumu izveidošanai. Inovāciju procesa stadijas;
 3. Dažādiem darbinieku tipiem, kurus jāiesaista noteiktās inovāciju procesa stadijās;
 4. Inovatīvu organizāciju – tās raksturojums un veidošana;
 5. Starptautiskā Kvalitātes inovāciju balvu – iespēju novērtēt savu inovāciju un gūt starptautisku atzinību.

Ieguvumi:

 • Seminārā gūtais ieskats inovāciju procesa vadīšanā ļaus praktiski izvērtēt katram savu organizāciju un inovācijas procesu;
 • Atziņas palīdzēs veidot efektīvāku inovāciju procesu;
 • Informācija par Starptautisko Kvalitātes inovāciju balvu iedrošinās piedalīties un veicināt savas inovācijas publicitāti,  organizācijas atpazīstamību, apgūt jaunus tirgus un piedalīties starptautiska līmeņa pasākumā.

Eksperts:  Dzintars Putnis – procesu vadības speciālists, vadības sistēmu vadošais auditors kopš 1999.gada, palīdzējis ieviest un pilnveidot organizāciju vadības sistēmas un procesus Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Somijas uzņēmumos, Latvijas Kvalitātes biedrības un SIA “Leilands un Putnis” valdes priekšsēdētājs.

Norises laiks: plkst. 15:00-17:00

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

Reģistrācija: http://ej.uz/LPBS_070917

 

08 Praktisks seminārs veiksmīgai personāla atlasei – kā atrast labākos kandidātus

Praktisks seminārs veiksmīgai personāla atlasei – kā atrast labākos kandidātus

Reģistrēties: http://ej.uz/HR360_0809

LTRK namā, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 35 2017. gada 08. septembrī plkst. 15:00 - 17:00

Personāla atlase ir izaicinājums ikvienam uzņēmumam. Kā atrast darbiniekus, kas būs rezultatīvi, atbildīs uzņēmuma vērtībām un strādās ilgstoši?
Kandidātu piesaistīšana ir zinātne un māksla, kas prasa zināšanas, radošumu un nepārtrauktu pilnveidošanos atbilstoši jaunākajām darba tirgus tendencēm.
Biežākās situācijas, kas satrauc darba devējus - uz vakanču sludinājumiem ir maza kandidātu atsaucība, piesakās nepiemēroti kandidāti.
Vai vispār ir vērts publicēt sludinājumus darbinieku atlasei? Jā, protams! Bet tikai tad, ja sludinājumu izveidojam mērķtiecīgi un pareizi.

Runāsim par to
1. kādas ir jaunākās tendences darba meklētāju tirgū;
2. kā formulēt kandidāta profilu un salāgot to ar potenciālajiem kandidātiem;
3. kā izveidot sludinājuma tekstu un vizuālo noformējumu.
4.kas ir sludinājuma efektivitātes noteicošais faktors.

Seminārā praktiski arī veidosim efektīvus vakaces sludinājumus.

Eksperte: Dace Lāce, LU VUMC profesionālās pilnveides programmas “Uzņēmumu un organizācija vadības pamati” viesliektore
personāla vadības konsultāciju uzņēmuma Talent Art direktore un personāla atlases konsultante ar sekmīgu 15 gadu pieredzi Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijā. Dažādu biznesa jomu uzņēmumiem ir atrasti simtiem darbinieku sākot no speciālisiem līdz valdes locekļiem, kas 94% gadījumu sava pirmā darba gada laikā ir pārnieguši ieplānotos mērķus un ir bijuši vērtīgs papildinājums uzņēmumu komandām. Daces vadošā apņemšanās ir “Īstais darbinieks katrā atlasē”, jo darbinieku atlase ir viens no uzņēmumu būtiskākajiem stratēģiskajiem jautājumiem un nepareiza darbinieka pieņemšana darbā uzņēmumam izmaksā ļoti dārgi.

http://www.vumc.lu.lv/programmas/uznemumu-un-organizaciju-vadibas-pamati/

DALĪBAS MAKSA:
- LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.
- Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

12 Ātrlasīšana - Lasīšanas ātrums vienāds ar domāšanas ātrumu. LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

 Ātrlasīšana - Lasīšanas ātrums vienāds ar domāšanas ātrumu

 

      Katram no mums ir tikai divdesmit četras stundas diennaktī un, lai mēs šo laiku vatēru izmantot viss efektīvāk, mums ir jāpaātrina domāšanas procesus. Jo, cik tas nebūtu dīvaini: ātrums, precizitāte un pieņemto lēmumu pareizība -  tas ir ātrlasīšanas blakusefekts.

 Ši semināra tēma ir lasīšanas ātruma palielināšana un uztveres paaugstināšana vairāk kā 3 reizes.

Seminārā runāsim par:

-           Ātrlasīšanas tehniku apgūšana (ar ātrumu vairāk par 3000 zīmēm minūtē) minimālā laika sprīdī;

-           Dinamiskās lasīšanas un uztveres personīgo stratēģiju veidošana, pamatojoties uz     psihofizioliģiskajām īpatnībām; 

-           Izlasītā jēgas saprašanas uzlabošana;

-           Intelektuālā potenciāla attīstības tehniku apgūšana;

-           Īslaicīgās un ilgtermiņa atmiņas uzlabošana;

-           Aktīvas uztveres prasmes paplašināšana;

-           Tēlainās domāšanas attīstība;

-           Tehniku mācīšana darbam ar jaunu informāciju;

-           Spējas koncentrēties un uzmanības koncentrēšanas apgūšana;

-           Savu darbaspēju un enerģiskuma kvalitatīva paaugstināšana;

-           Sava garastāvokļa un intelektuālā pacēluma vadīšana;

-           Savu iekšējo resursu mobilizācija, lai risinātu paaugstinātu grūtību intelektuālus uzdevumus (eksāmens, projekts, smadzeņu piepūle);

-           Iekšējo sasprindzinājumu un uztveres defektu likvidēšana;

-           Efektīvas uzvedības un saskarsmes tehniku apgūšana;

-           Sekmīga individuālā darba  plānošana un prognozēšana.

Ieguvumi: Pastiprinās vispārējie uztveres procesi, uzmanības koncentrācija, paaugstinās intelektuālais potenciāls un darba informācijas apzināšanas pakāpe, attīstās atveidošanas (atmiņas) mehānisms.

Eksperte: Irina Lando, Doktora grāds vadībzinātne, specialitāte – zināšanu vadība (knowledge management), Licencēta mācību centra „LANDO” direktore un dibinatāja. Bizness-trenere.

Apmācības vada kopš 1999. gada Latvijā, Krivijā un Kahastānā.

Norises laiks: plkst. 15:00-17:00

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

Reģistrācija: http://ej.uz/LPBS_120917

 

12 Kā restartēt pārdošanu un palielināt uzņēmuma ienākumus

Klientu piesaiste un pārdošana reizēm var šķist kā nebeidzama cīņa ar vējdzirnavām. Arvien biežāk uzrodas lētāki piedāvājumi un agresīvāki konkurenti. Arvien grūtāk panākt un noturēt klientu uzmanību. Arvien sarežģītāk nodrošināt pastāvīgi augošu ienākumu plūsmu.

Laiki mainās. Un jaunie laiki pieprasa arvien jaunas metodes un paņēmienus biznesa klientu piesaistei, un pārdošanai.

Lai palīdzētu Latvijas uzņēmējiem un pārdošanas speciālistiem apgūt ASV un citviet pasaulē panākumus guvušo tehnoloģiju ilgtspējīgai ienākumu plūsmas nodrošināšanai, Academia ir izveidojusi speciālu apmācību programmu.

Šī tehnoloģija vērsta uz pieprasījuma veidošanu un ļauj uzņēmumam pašam vadīt ienākumu plūsmu, nevis tikai pasīvi gaidīt un bažīties par to, kāds būs pieprasījums viņa sektorā nākamajā kvartālā.

Šajā seminārā runāsim par:

 • Būtiskāko jaunā biznesa vadības instrumentu – Ienākumu plūsmas piltuvi
 • Tirgus stratēģijām un to ietekmi uz jūsu ienākumu plūsmu
 • Uzņēmuma ceļu uz pieprasījuma veidošanu un vadīšanu
 • Mācību programmu “Pārdošanas restarts”

 

EKSPERTS:

Jānis Skrūzkalns

Academia Baltic eksperts uzņemumu attīstības jautājumos. Uzņēmēja gēns BOSI uzņēmumu vadības un biznesa akselerācijas metodoloģijas ieviesējs Latvijā

 

LTRK biedriem:

vienam pārstāvim no uzņēmuma bez maksas, katram nākamajam – EUR 10.00 + PVN.

Uzņēmumiem, kas nav LTRK biedri, dalība EUR 20.00 + PVN

Reģistrācija:

jelgava@chamber.lv; 28646086

 

14 Budžeta plānošana 2018. FINANŠU DIENA

Budžeta plānošana 2018

 Tuvojas gada beigās – laiks nākamā gada budžeta plānošanai. Labs budžets palīdzēs uzņēmuma vadītājam atbildēt uz sev svarīgiem jautājumiem:

 • Vai nodokļu izmaiņas ietekmēs mūsu peļņu un naudas plūsmu pozitīvi vai negatīvi?
 • Cik lielu izejvielu cenu pieaugumu varēsim izturēt un kurā brīdī nevarēsim iztikt bez produkcijas cenas celšanas?
 • Vai un cik lielu algu fonda pieaugumu varēsim atļauties?
 • Kādam jābūt apgrozījuma pieaugumam, lai noturētu/palielinātu uzņēmuma rentabilitātes līmeni.
 • Vai visi mūsu produkti/veikali/nodaļas/darbinieki ir rentabli?
 • Uz kā rēķina mēs varam uzlabot savus darbības rezultātus?

Seminārs ir īpaši aktuāls vidējā biznesa vadītājiem, kuriem nav sava finanšu direktora un kuri paši plāno savas finanšu plūsmas. Seminārs aktuāls arī uzņēmumu grāmatvežiem un finansistiem, kuri veido budžetus savos uzņēmumos, lai iegūtu idejas to pilnveidošanai.

Seminārā runāsim par:

 1. Kādam jābūt labam budžetam?
 2. Risināsim praktisko uzdevumu – veidosim virtuālā uzņēmuma budžetu, izmantojot gatavās Excel formas.
 3. Runāsim par reālo uzņēmumu piemēriem no nozarēm, kuri ikdienā saskarās ar ļoti neskaidru bildi par savu nākotni. Tiks parādīti paņemieni, pateicoties kuriem arī šādos gadījumos ir iespējams plānot savu naudas plūsmu.

Dalībniekiem tiks iedotas gatavās budžeta formas Excel formātā, kuras būs iespējams pielāgot arī savu uzņēmumu reālu budžetu veidošanai.

Dalībniekiem līdzi ir nepieciešams portatīvais dators ar programmatūru, kura atbalsta MS Excel formāta failu rediģēšanu.

 

Eksperts: Andrejs Grigoļunovičs, CFA. AG Capital grupas vadītājs. Finanšu modelēšanas pasaules čempionāla finālists, 12. numurs pasaules spēcīgāko finansistu reitingā. Specializējas uzņēmumu budžetu izstrādē kopš 2002. gada.

Dalībnieku skaits ierobežots!

Norises laiks: plkst. 15:00-17:00

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

Reģistrācija: http://ej.uz/FD_140917

15 Efektīva prezentācija ar virtuālās realitātes treniņu (VR demonstrācija)

Efektīva prezentācija ar virtuālās realitātes treniņu (VR demonstrācija)

2017. gada 15. septembris plkst. 13:00-15:00

 

Seminārā runāsim par:

1. Stresa pārvarēšanas metodēm pirms prezentācijas, lai atbrīvotos no trīcošo roku sindroma

2. Uzstāšanās un efektīvas prezentācijas veiksmes formulu

3. Kā iesaistīt cilvēkus – zemūdenes likums

4. Ko darīt ar negatīvajiem “pasažieriem” u.c. sabotāžām

5. Kā Virtuālā Realitāte var palīdzēt apgūt prezentāciju prasmes un izveidot jaunus ieradumus

 

Ieguvumi:.

 1. Praktiskas metodes un instrumenti, kā pārvarēt uztraukumu, iesaistīt auditoriju
 2. Izpratne par VR iespējām simulēt reālo uzstāšanos
 3. Iegūtas zināšanas par galvenajām prasmēm, kas jāattīsta, lai brīvi un improvizēti uzstātos

 

Eksperts: Ivars Juškēvics

Bizness:

1. Vairāk nekā 15 gadu pārdošanas un 10 gadu vadības praktisko pieredzi veidojis nozares vadošajās kompānijās Latvijas un ārvalstu uzņēmumos

2. No nulles piedalījies un izveidojis 5 uzņēmumus pēdējo 15 gadu laikā, izveidojot tos par nišas uzņēmumiem ar apgrozījumu virs 500 tk Eiro gadā.

3. Pēdējo 5 gadu laikā Ivara vadības,  pārdošanas, klientu apkalpošanas un komandas motivācijas treniņus ir apmeklējuši vairāk kā 3000 dalībnieki.

Attīstība:

1. Motivācijas,personīgās attīstības un līderības tēmas mācījies pie pasaules vadošajiem personīgās attīstības un pārdošanas treneriem ar vairāku desmitu gadu pieredzi - Ahthony Robbins, T. Harv Eker, Brian Tracy,  Bodo Shafer, Peep Vain un citiem.

2. Psiholoģijas studijas Latvijas Universitātē.

Līdzsvaram:

Tēmas, kuras regulāri tiek trenētas:

1) Vadītāju apmācība;

2) Biznesa konsultācijas uzņēmuma mērķu sasniegšanai;

2) Konsultatīvā pārdošana, telepārdošana;

2) Klientu apkalpošana un piepārdošana;

4) Komandu saliedēšana un attīstība;

5) Personīgā efektivitāte un motivācija.

Ivara moto: “Izdari katru lietu par 1% labāk” arī treniņu laikā rosina dalībniekus pārkāpt komforta zonu un sasniegt vairāk. Tādēļ Ivara treniņi ir piesātināti ar enerģiju, praktiskiem piemēriem un ieteikumiem.

Starp Ivara klientiem 2013 - 2017. gadā var minēt tādus savas nozares vadošos uzņēmumus kā: SIA Konekesko, SIA Saldumu Tirdzniecība, SIA Agrimatco, SIA Talsu ATU, A/S Diāna, restorānu tīkls KID un Steiku Haoss, A/S Citadele, VAS CSDD, A/S Olainfarm, SIA Strabag, SIA Saldus Ceļinieks, A/S Latvijas Gāze, SIA Wurth, SIA Magma, SIA Loreal , Mc Donalds, SIA ECO Baltja Grupa , SIA Pata AB, SIA Neste Latvija u.c.

 

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

Reģistrācija: http://ej.uz/LPBS_150917

19 Pagaidu aizsardzības līdzekļi intelektuālā īpašuma aizsardzības lietās: tiesu prakse un tendences. TIESĪBU PĒCPUSDIENA

Pagaidu aizsardzības līdzekļi intelektuālā īpašuma aizsardzības lietās:

tiesu prakse un tendences   

 

      Intelektuālā īpašuma aizsardzībā ir būtiski nodrošināt, ka esošs vai draudošs pārkāpums tiek pārtraukts un novērsts nekavējoties, negaidot lietas iztiesāšanu pēc būtības. Šajā sakarā 2007.gadā, ieviešot ES Direktīvu Nr.2004/48/EK “Par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu”, Civilprocesa likumā tika iekļauts jauns tiesiskās aizsardzības līdzekļa veids, kas attiecināms uz intelektuālā īpašuma aizsardzību – pagaidu aizsardzības līdzekļi. Kopš šiem grozījumiem Civilprocesa likumā ir izveidojusies zināma tiesu prakse, kas ļauj izdarīt secinājumus par apstākļiem un nosacījumiem, pie kādiem ir pamats prasīt pagaidu aizsardzības līdzekļu piemērošanu.

Seminārā runāsim par:

1. Likumdošanas bāzi pagaidu aizsardzības līdzekļu piemērošanai intelektuālā īpašuma tiesību jomā; un

2. Tiesu praksi pagaidu aizsardzības līdzekļu piemērošanā.

Eksperts: Mārtiņš Gailis, ZAB “Ellex Kļaviņš” zvērināts advokāts, Intelektuālā īpašuma tiesību prakses grupas vadītājs.

M. Gailis specializējas intelektuālā īpašuma un konkurences tiesību jautājumos. Mārtiņam ir vairāk nekā 12 gadu juridiskā pieredze intelektuālā īpašuma tiesībās un konkurences tiesībās, pārstāvot klientus tiesās un iestādēs, tai skaitā Konkurences padomē un Patentu valdē. Kā Intelektuālā īpašuma prakses grupas vadītājs, Mārtiņš ir vadošais tiesvedības speciālists ar intelektuālā īpašuma tiesību strīdiem saistītās lietās, un ir pārstāvējis gan starptautiskos, gan vietējos klientus civillietās un administratīvajās lietās Latvijas tiesās, kā arī Patentu valdes Apelācijas padomē. Mārtiņš ir reģistrēts patentpilnvarnieks preču zīmju lietās Latvijā un ES. 

Norises laiks: plkst. 15:00-17:00

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

 

Reģistrācija: http://ej.uz/TP_190917

 

20 Augstākais sasniegums nozarē - Tava IT saimniecība kā pakalpojums. LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

Augstākais sasniegums nozarē - Tava IT saimniecība kā pakalpojums

 

     Pēdējā 1 - 1,5 gada laikā plašajā pasaulē arvien vairāk tiek runāts par pilnīgi jaunu koncepciju – ITaaS jeb IT kā nomāts pakalpojums. Pats nosaukums jau vedina uz domu, ka tas ir par mākoņiem un ka tas ir, kas vairāk, kā tikai kārtējais veids, kā iepārdot, kādu tehnoloģiju, bet gan moderns risinājums, kā atrisnāt bez inevstīcijām, bez liekiem riskiem un uzreiz IT problēmas uzņēmumā. Seminārā aplūkosim šo tēmu no visiem aspektiem un sapratīsim, kas īsti ir ši ITaaS, ko tas dod, kam vajadzīgs un kam derīgs.

Seminārā runāsim par:

1)         IT saimniecības anatomija – klasiski, mākoņos un pēc tam

2)         Kā plānot IT risinājumu un tā ekspluatācijas vidi. Klasiski un mākoņos.

3)         Cik lielā mērā ir pielietojama ITaaS koncepcija

4)         Kādiem uzņēmumiem der šī koncepcija

5)         Kāds labums no ITaaS

6)         Kā un kad iespējams pāriet uz ITaaS

7)         Ieskats izmaksās

8)         Jautājumi un atbildes

 

Eksperts: HORTUS Digital direktors Didzis Šimis

Norises laiks: plkst. 15:00-17:00

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

 

Reģistrācija: http://ej.uz/LPBS_200917

 

20 Kā izveidot apmācību kursu prakšu vadītājiem uzņēmumā?
1

LTRK projekta AC4SME ietvaros aicinām vērot webināru -  Kā izveidot apmācību kursu prakšu vadītājiem uzņēmumā?

Norises laiks: 20.09.2017, 10.30-12.00

Norises vieta: no savām darba vietām

Darba valoda: angļu

Dalības maksa: bezmaksas

Reģistrācijas saite: http://ej.uz/AC4SME_20_09

Webinārs sniedz iespēju aplūkot, kā notiek praktikantu apmācības uzņēmumā. Par pamatu tiks izmantota Austrijas pieredze, atspoguļojot nepieciešamās zināšanu prasības, kā arī uzdevumus un atbildību, kas nepieciešama prakses vadītājiem uzņēmumā.

Izmantojot sistemātisku pieeju apmācībām uzņēmumā, profesionāls treneris ar plašu pieredzi paskaidros, kā izveidot mācību programmu prakšu vadītājiem uzņēmumā, kā arī sniegs padomus un konkrētus piemērus.

Projekts tiek īstenots Erasmus+ programmas ietvaros.

Vairāk informācijas par projektu: http://www.chamber.lv/lv/content/849

21 Budžeta plānošana 2018. FINANŠU DIENA

Budžeta plānošana 2018

 

 Tuvojas gada beigās – laiks nākamā gada budžeta plānošanai. Labs budžets palīdzēs uzņēmuma vadītājam atbildēt uz sev svarīgiem jautājumiem:

 • Vai nodokļu izmaiņas ietekmēs mūsu peļņu un naudas plūsmu pozitīvi vai negatīvi?
 • Cik lielu izejvielu cenu pieaugumu varēsim izturēt un kurā brīdī nevarēsim iztikt bez produkcijas cenas celšanas?
 • Vai un cik lielu algu fonda pieaugumu varēsim atļauties?
 • Kādam jābūt apgrozījuma pieaugumam, lai noturētu/palielinātu uzņēmuma rentabilitātes līmeni.
 • Vai visi mūsu produkti/veikali/nodaļas/darbinieki ir rentabli?
 • Uz kā rēķina mēs varam uzlabot savus darbības rezultātus?

Seminārs ir īpaši aktuāls vidējā biznesa vadītājiem, kuriem nav sava finanšu direktora un kuri paši plāno savas finanšu plūsmas. Seminārs aktuāls arī uzņēmumu grāmatvežiem un finansistiem, kuri veido budžetus savos uzņēmumos, lai iegūtu idejas to pilnveidošanai.

Seminārā runāsim par:

 1. Kādam jābūt labam budžetam?
 2. Risināsim praktisko uzdevumu – veidosim virtuālā uzņēmuma budžetu, izmantojot gatavās Excel formas.
 3. Runāsim par reālo uzņēmumu piemēriem no nozarēm, kuri ikdienā saskarās ar ļoti neskaidru bildi par savu nākotni. Tiks parādīti paņemieni, pateicoties kuriem arī šādos gadījumos ir iespējams plānot savu naudas plūsmu.

Dalībniekiem tiks iedotas gatavās budžeta formas Excel formātā, kuras būs iespējams pielāgot arī savu uzņēmumu reālu budžetu veidošanai.

Dalībniekiem līdzi ir nepieciešams portatīvais dators ar programmatūru, kura atbalsta MS Excel formāta failu rediģēšanu.

Eksperts: Andrejs Grigoļunovičs, CFA. AG Capital grupas vadītājs. Finanšu modelēšanas pasaules čempionāla finālists, 12. numurs pasaules spēcīgāko finansistu reitingā. Specializējas uzņēmumu budžetu izstrādē kopš 2002. gada.

Dalībnieku skaits ierobežots.

Norises laiks: plkst. 15:00-17:00

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 12,80 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 42,60 + PVN / personai

Reģistrācija: http://ej.uz/FD_210917

22 Juridiskie instrumenti biznesa strīdu novēršanai un risināšanai. TIESĪBU PĒCPUSDIENA

Juridiskie instrumenti biznesa strīdu novēršanai un risināšanai

 

Galvenais semināra mērķis – sniegt juridisku informāciju, kura palīdzēs uzņēmumiem attīstīties ne tikai lokālajā, bet arī globālajā līmenī, nest peļņu un samazināt zaudējumus.

Seminārā runāsim par:

 1. Strīdu veidi darījumu vidē;
 2. Parādu piedziņa – pakāpeniskas sistēmas ievadīšana uzņēmumā, dokumenti, soda procenti, prasības nodrošinājums;
 3. Strīdu risināšanas varianti biznesā (analīze, salīdzinājums);
 4. Tiesu izpildītāja loma un izpildraksta nozīme;
 5. Mediācija vai strīda atrisināšana mierīgā ceļā;
 6. Strīdu ar biznesa partneriem novēršanas varianti;
 7. Diskusija, jautājumi.

Eksperte: Inese Ļahoviča – šķīrējtiesnesis, kvalificēta juriste, kurai ir liela darba pieredze komerctiesību, civiltiesību un administratīvo tiesību jomā, strādājot ar Latvijas uzņēmumiem un starptautiskiem projektiem. Aktīvi popularizē alternatīvus strīdu izšķiršanas veidus un attīsta tos. Regulāri vada juridiskus seminārus uzņēmējiem un biznesa pārstāvjiem.

Norises laiks: plkst. 13:00-15:00

Dalības maksa:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00+ PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

Reģistrācija: http://ej.uz/TP_220917

 

26 Kas ir patiesa Līderība? LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

Kas ir patiesa LĪDERĪBA?

 

    Kas ir patiesa līderība? To protams nav iespējams izteikt vienā teikumā vai vārdā. Līderība tas ir daudzu lietu un paša cilvēka rakstura īpašību kopums. Seminārā gūsiet ieskatu 21 līderības likumā, atziņās kas jāzina katram līderim. Tiks definēts jēdziens “līderība”, apskatīti veidi kā vadīt, kliedēti vairāki mīti un analizēti trīs līderības likumi..

Mēs nevaram paveikt 21 lietu perfekti. Tieši tamdēļ semināra mērķis ir piedāvāt  jums rīkus kā pašam izvērtēt katru no likumiem, atrast vietas kurās esam stipri vai vāji. Stiprās turpināt attīstīt un vājās aizvietot ar kolēģiem vai partneriem komandā.

Seminārā runāsim par:

1. Līderība ar ko viss sākas un beidzas!

2. Kas nosaka galvenās līdera vērtības?

3. Kāds ir tavs līdera vāciņš?

4. Par līderi piedzimst vai top?

5. Kādu mantojumu tu kā līderis vari atstāt nākamajām paaudzēm?

Ieguvumi:

Pārmaiņas ir nenovēršamas, izaugsme ir izvēle. Pārmaiņās ir patiesu līderu labākais ierocis. Gūsiet ieskatu kā veiksmīgi izmantot pārmaiņas un krīzes savu ideju realizācijai.

Patiess līderis ir spējīgs panāk uzvaras jebkuros apstākļos, kā to paveikt, ticēt un iedvesmot citus.

Līderība ir visa sākums un beigas. Vienalga vai jūs esat atbildīgi par sava uzņēmuma izaugsmi, citu attīstību vai arī vēlaties pārmaiņas savā dzīvē, būsiet efektīvāki kā līderi? Tālāk tiksiet.

Eksperts: Eksperts: Jānis Janovskis – uzņēmējs, John Maxwell līderības skolas sertificēts treneris un pasniedzējs

Norises laiks: plkst. 15:00-17:00

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

Reģistrācija: http://ej.uz/LPBS_260917

 

26 DAUGAVPILĪ: SEMINĀRS PĀRDOŠANAS RESTARTS

Kā restartēt pārdošanu un palielināt uzņēmuma ienākumus

 

 

Klientu piesaiste un pārdošana reizēm var šķist kā nebeidzama cīņa ar vējdzirnavām. Arvien biežāk uzrodas lētāki piedāvājumi un agresīvāki konkurenti. Arvien grūtāk panākt un noturēt klientu uzmanību. Arvien sarežģītāk nodrošināt pastāvīgi augošu ienākumu plūsmu.

 

Laiki mainās. Un jaunie laiki pieprasa arvien jaunas metodes un paņēmienus biznesa klientu piesaistei, un pārdošanai.

 

Lai palīdzētu Latvijas uzņēmējiem un pārdošanas speciālistiem apgūt ASV un citviet pasaulē panākumus guvušo tehnoloģiju ilgtspējīgai ienākumu plūsmas nodrošināšanai, Academia ir izveidojusi speciālu apmācību programmu.

 

Šī tehnoloģija vērsta uz pieprasījuma veidošanu un ļauj uzņēmumam pašam vadīt ienākumu plūsmu, nevis tikai pasīvi gaidīt un bažīties par to, kāds būs pieprasījums viņa sektorā nākamajā kvartālā.

 

Šajā seminārā runāsim par:

 

 • Būtiskāko jaunā biznesa vadības instrumentu – Ienākumu plūsmas piltuvi

 • Tirgus stratēģijām un to ietekmi uz jūsu ienākumu plūsmu

 • Uzņēmuma ceļu uz pieprasījuma veidošanu un vadīšanu

 • Mācību programmu “Pārdošanas restarts”

 

Eksperts: Jānis Skrūzkalns

Academia Baltijas reģiona vadītājs. Uzņēmēja gēns BOSI uzņēmuma vadības un biznesa akselerācijas metodoloģijas ieviesējs. Uzņēmējs. Viens no vadošajiem patērētāju un pētījumu ekspertiem Latvijā.

 

Dalības maksa: LTRK biedriem bez maksas, citiem –20.00 EUR + PVN.

Reģistrēšanās: https://goo.gl/forms/BcLGCy7UBs4VSJ8B2

27 Komandas veidošanas līmeņi - praktiska nodarbība. LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

 Komandas veidošanas līmeņi  - praktiska nodarbība

    Komandas veidošanu var iedalīt divos virzienos – izklaides un attīstības. Izklaides pasākumus mēdz raksturot jautri uzdevumi, sporta spēles un pozitīvas emocijas.

 Komandas attīstību raksturo – spēja sadarboties, risinājumu meklēšana starp komandas dalībniekiem, stipro pušu identificēšana; attīstāmo un vājo pušu identifikāciju un stipro pušu nostiprināšanu.

Seminārā runāsim par:

1. Komandas veidošanas 4 līmeņiem (4T modelis) – Team time, Team work, Team building, Team development;

2. Izaicinājums pēc izvēles “Challange by choice” pieeju komandas veidošanā;

3. Mācīšanās zonas;

4. Pieredzes izglītība komandas attīstībā.

Ieguvumi:

Izpratne par komandas veidošanas līmeņiem.

Efektīvākās pieejas darbā ar komandām.

Spēja izvēlēties atbilstošu piedāvājumu savas komandas veidošanā.

Eksperts: Daniēls Godiņš, Sense of Team komandas attīstības treneris, koučs.

Daniēls Godiņš ir praktizējošs personīgās un komandu attīstības treneris/koučs, ar vairāku gadu profesionālu pieredzi komandas veidošanā un apmācībā, pasākumu organizēšanā un vadīšanā. Izglītība: Profesionāls koučs (Baltic Coaching Centre; Case Western Reserve University), MBA (RSU)

Norises laiks: plkst. 15:00-17:00

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

Reģistrācija: http://ej.uz/LPBS_270917

27 Kā restartēt pārdošanu un palielināt uzņēmuma ienākumus

Klientu piesaiste un pārdošana reizēm var šķist kā nebeidzama cīņa ar vējdzirnavām. Arvien biežāk uzrodas lētāki piedāvājumi un agresīvāki konkurenti. Arvien grūtāk panākt un noturēt klientu uzmanību. Arvien sarežģītāk nodrošināt pastāvīgi augošu ienākumu plūsmu.

Laiki mainās. Un jaunie laiki pieprasa arvien jaunas metodes un paņēmienus biznesa klientu piesaistei, un pārdošanai.

Lai palīdzētu Latvijas uzņēmējiem un pārdošanas speciālistiem apgūt ASV un citviet pasaulē panākumus guvušo tehnoloģiju ilgtspējīgai ienākumu plūsmas nodrošināšanai, Academia ir izveidojusi speciālu apmācību programmu.

Šī tehnoloģija vērsta uz pieprasījuma veidošanu un ļauj uzņēmumam pašam vadīt ienākumu plūsmu, nevis tikai pasīvi gaidīt un bažīties par to, kāds būs pieprasījums viņa sektorā nākamajā kvartālā.

Šajā seminārā runāsim par:

 • Būtiskāko jaunā biznesa vadības instrumentu – Ienākumu plūsmas piltuvi
 • Tirgus stratēģijām un to ietekmi uz jūsu ienākumu plūsmu
 • Uzņēmuma ceļu uz pieprasījuma veidošanu un vadīšanu

Mācību programmu “Pārdošanas restarts”

Jānis Skrūzkalns

Academia Baltic eksperts uzņemumu attīstības jautājumos. Uzņēmēja gēns BOSI uzņēmumu vadības un biznesa akselerācijas metodoloģijas ieviesējs Latvijā

Reģistrācija:

jelgava@chamber.lv; 28646086

Dobeles PIUAC; Brīvības iela 7, Dobele, LV-3701

9.30-11.30

 

28 “Praktiska nodarbība: komandas veidošanas līmeņi” Liepājā

 

Europe Direct informācijas centrs Liepājā sadarbībā ar LTRK Kurzemes nodaļu 28.septembrī plkst. 15.00, Liepājas latviešu biedrības nama “Kamerzālē” piedāvā bezmaksas semināru:

Praktiska nodarbība: komandas veidošanas līmeņi”

Komandas veidošanu var iedalīt divos virzienos – izklaides un attīstības. Izklaides pasākumus mēdz raksturot jautri uzdevumi, sporta spēles un pozitīvas emocijas.

Komandas attīstību raksturo – spēja sadarboties, risinājumu meklēšana starp komandas dalībniekiem, stipro pušu identificēšana; attīstāmo un vājo pušu identifikāciju un stipro pušu nostiprināšanu.

Seminārā runās par:

1. Komandas veidošanas 4 līmeņiem (4T modelis) – Team time, Team work, Team building, Team development;

2. Izaicinājums pēc izvēles “Challange by choice” pieeju komandas veidošanā;

3. Mācīšanās zonas;

4. Pieredzes izglītība komandas attīstībā.

Ieguvumi:

 1. Izpratne par komandas veidošanas līmeņiem.
 2. Efektīvākās pieejas darbā ar komandām.
 3. Spēja izvēlēties atbilstošu piedāvājumu savas komandas veidošanā.

Lūgums iepriekš pieteikties līdz 25.09.17. pa tālr. 63429019 vai https://goo.gl/forms/6THjz1OUqu78V82v1

Vietu skaits ierobežots! No uzņēmuma maksimāli 2 pārstāvji!

Pieteikšanās tiks slēgta sasniedzot vēlamo dalībnieku skaitu.

Lektors:

Daniēls Godiņš - Sense of Team komandas attīstības treneris, koučs. Daniēls Godiņš ir praktizējošs personīgās un komandu attīstības treneris/koučs, ar vairāku gadu profesionālu pieredzi komandas veidošanā un apmācībā, pasākumu organizēšanā un vadīšanā. Izglītība: Profesionāls koučs (Baltic Coaching Centre; Case Western Reserve University), MBA (RSU)..

 

 

29 Kā strādāt ar mediju aģentūru. LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

Kā strādāt ar mediju aģentūru

 

    Mārketinga budžetu lielāko daļu sastāda ATL (above the line) budžeti - reklāmas izvietošana medijos un uz reklāmas nesējiem.

Šo budžetu veidošanai  parasti tiek veidota sadarbība ar mediju aģentūru, kuras rīcībā ir zināšanas, pieredze, reklāmas tirgus dati, kā arī ilgstoša un apjomīga sadarbība ar medijiem.

 Kas jāzina uzņēmumu mārketinga speciālistiem un finansistiem, lai sadarbībā ar mediju aģentūru velti netērētu laiku, nervus un naudu?  

Seminārā darba kārtība:

1. Reklāmas tirgus un tā dalībnieki, ko katrs dara.

2. Reklāmas tirgus dati – kādi ir aģentūras rīcībā un kā tos lasīt?

KAFIJAS PAUZE

3. Projektu vadība – darba uzdevums, kontroles un atskaites sistēma.

4. Kā izvēlēties mediju aģentūru un novērtēt tās darbu?

Eksperti:

Miks Miķelsons - datu apstrāde; pieredze reklāmā 5 gadi;

Dace Lūse – projektu vadība; pieredze reklāmā 10 gadi;

Raimonds Fīrers – sadarbība ar medijiem, pieredze reklāmā 18 gadi.

Norises laiks: plkst. 13:00-16:30

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

Reģistrācija: http://ej.uz/LPBS_290917