Pārlekt uz galveno saturu
20 Būvniecības komitejas sēde

Sēdes sākums 15:00.

Darba kārtībā:

 1. Būvniecības informācijas sistēma BIS:
  1. Grozijumi BIS noteikumos;
  2. BIS Projekta virzība
 2. Būvniecības Stratēģijas izstrāde 2017. – 2024.
 3. Izmaiņas Dzīvokļu likumā
 4. Izmaiņas Būvnormatīvos
  1. Būvniecības Likuma grozījumi.
  2. LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”
  3. Pārējo inženierbūvju būvnoteikumi
 5. Latvijas būvniecības nozares ētikas kodekss;
 6. Dažādi.