Pārlekt uz galveno saturu
19 AKTUALITĀTES DARBA TIESĪBU JOMĀ (Valmiera)

19. aprīlī plkst. 13:00 viesnīcā "Wolmar", Valmierā  notiks LTRK Vidzemes nodaļas organizētais seminārs "AKTUALITĀTES DARBA TIESĪBU JOMĀ".

Seminārā:

Seminārā tiks apskatīti dažādi aktuāli darba tiesību jautājumi, kuri, ekspertu ieskatā, joprojām rada neskaidrības. Tiks stāstīts par priekšnoteikumiem un kārtību darba līgumu noslēgšanai, par darba tiesisko attiecību pareizu izbeigšanu, ierobežojumiem darbiniekiem veikt blakus darbu, kā arī komercnoslēpuma neizpaušanas pienākumu un konkurences ierobežojumu. Eksperti pastāstīs, kā darba devējiem pasargāt savus komercnoslēpumus un nodrošināties pret to, ka darbinieks neiesaistās konkurējošu sabiedrību darbībā. Tāpat seminārā tiks apskatīti darba devēju un darbinieku atbildības un darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšanas jautājumi, kuri praksē nereti rada problēmas darba devējiem, it īpaši jautājumā par darba devēja tiesībām saņemt izdevumu atlīdzinājumu par darbinieka profesionālās kvalifikācijas celšanu. Tāpat tiks apskatīts jaunākais likumprojekts grozījumiem Darba likumā, kas pavisam nesen ticis izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē.

Semināra tēmas:

  • Darba tiesisko attiecību nodibināšana
  • Priekšnoteikumi darba līgumu ( uz noteiktu un nenoteiktu laiku) noslēgšanai
  • Ierobežojumi darbiniekiem veikt blakus darbu, konkurences ierobežojumi
  • Komercnoslēpuma neizpaušanas pienākums
  • Darba devēju un darbinieku atbildības jautājumi
  • Darbinieku profesionālā apmācība vai kvalifikācijas paaugstināšana

Eksperti:

Irina Kostina -  Mg. iur., Zvērināta advokāte, Ellex Kļaviņš Darba tiesību prakses grupas vadītāja Latvijā un viena no vadošajām juristēm Strīdu risināšanas prakses grupā. Vairāk nekā 12 gadu juridiskās prakses pieredze, specializējoties dažādos strīdu risināšanas un darba tiesību jautājumos. Pārstāv klientus – juridiskas personas – tiesas procesos, strīdos ar to bijušajiem vai esošajiem darbiniekiem, kā arī uzraugošajās valsts iestādēs, pārstāv klientus arī administratīvajās lietās gadījumos, kad tiek pārsūdzēti uzraugošo valsts iestāžu lēmumi. Regulāri konsultē klientus saistībā ar vadības un augstākā līmeņa darbinieku atlaišanas jautājumiem un sarežģītās uzņēmumu pārejas lietās, kas saistītas ar vairākām jurisdikcijām, ar darbinieku pārkāpumu gadījumiem, darba tiesisko attiecību pārtraukšanu un kolektīvās atlaišanas jautājumiem.

Andris Lazdiņš - Mg. iur., zvērināts advokāts, viens no vadošajiem Ellex Kļaviņš  Darba tiesību prakses grupas un Strīdu risināšanas prakses grupas juristiem. Praktiskā pieredze jurisprudencē mērojama gandrīz 10 gadu garumā. Andris sniedzis juridisko palīdzību visdažādākajos tiesību  jautājumos, īpaši specializējoties darba tiesībās, strīdu risināšanas lietās, kā arī komerctiesībās. Darba tiesībās sniedz juridiskas konsultācijas saistībā ar darba līgumu sagatavošanu, darba tiesisko attiecību izbeigšanu, izstrādā darbības plānus darba devēja reorganizācijas gadījumos, kā arī sniedz padomus sarežģītos darba tiesību strīdos, tai skaitā, ar bijušajiem vadošajiem darbiniekiem.

Dalības maksa:

  • LTRK biedriem: 8,00 + PVN
  • Citiem: 15,00 + PVN

Reģistrēšanās līdz 14.aprīlim!