Pārlekt uz galveno saturu

Inovācijas spēju stiprināšana ekonomikas izaugsmei

19 Inovācijas spēju stiprināšana ekonomikas izaugsmei

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aicina reģistrēties dalībai seminārā “Inovācijas spēju stiprināšana ekonomikas izaugsmei – Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieguldījums”, kas notiks 2017.gada 19.aprīlī Eiropas Savienības mājā (Aspazijas bulvāris 28), Rīgā.

Semināra mērķis ir sekmēt komunikāciju un kontaktu veidošanos starp Eiropas teritoriālās sadarbības programmu projektu īstenošanā iesaistītajām institūcijām, potenciālajiem projektu lietotājiem un ekspertiem, veicinot projektu rezultātu pielietojumu inovācijas spēju stiprināšanai Latvijā.

Reģistrācija: http://www.varam.gov.lv/lat/registracija_02/ 

Semināru organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un projektu īstenošanas koordināciju Latvijā.

10:30

Reģistrācija, kafija/tēja

11:00

Semināra atklāšana

Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas teritoriālās sadarbības programmām Latvijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

11:10

Informācija par aktualitātēm pētniecības un inovāciju jomā

Aktualitātes inovāciju atbalsta jomā

Mārtiņš Jansons, Ekonomikas ministrija

Aktualitātes pētniecības un inovāciju jomā

Inga Jēkabsone, Izglītības un zinātnes ministrija

Jautājumi & atbildes

11:50

 

I -  Pētniecības un inovāciju infrastruktūras koordinācija un sadarbības veidošana

Projekts: Baltic Science Network – Baltijas zinātnes tīkls (Interreg BJR)

Ronalds Štrauhs, Izglītības un zinātnes ministrija

Projekts: Baltic Tram – Transnacionāla pieeja pētniecībai makroreģionā – Baltic Tram (Interreg BJR)

Sandra Strole,  Latvijas Universitāte

Paneļa diskusija (10-15 min)

12:30

 

II -  Viedās specializācijas pieejas pielietošana viedās specializācijas stratēģijas īstenošanai

Projekts: EmpInno – Viedās specializācijas stratēģijā (RIS3) balstītu inovācijas un izaugsmes spēju stiprināšana vidēja izmēra pilsētās un reģionos (Interreg BJR)

Ilgvars Francis, Rīgas plānošanas reģions

Projekts: Smart Blue Regions – Viedie piejūras reģioni: viedā specializācija, jūras un piekrastes resursi ekonomikas izaugsmei Baltijas jūras reģionā (Interreg BJR)

 Mārcis Zicmanis, Rīgas plānošanas reģions

Citi LV partneri: Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Projekts: Clusters3 – Klasteru politika sekmīgai RIS3 īstenošanai (INTERREG EUROPE)

Evita Feldberga, Ekonomikas ministrija

Paneļa diskusija (10-15 min)

13:30

Kafijas/tējas pauze

14:00

III -  Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja un inovāciju kapacitāte

Projekts: Cross Motion – Pārrobežu kustība (Interreg BJR)

Dāvis Suneps,  nodibinājums “TechHub Riga”

Projekts: TechTown (URBACT III)

 Evija Taurene, Cēsu novada pašvaldība

Projekts: RATIO – Reģionālie pasākumi darbības programmu inovācijai (INTERREG EUROPE)

 Irīna Kulitāne, Vidzemes plānošanas reģions

Projekts: SUPER – Atbalsts eko inovāciju virzībai starptautiskajos tirgos (INTERREG EUROPE)

 Laima Engere, Vidzemes plānošanas reģions

Paneļa diskusija (10-15 min)

15:15

IV – Inovatīvu risinājumu/produktu attīstīšana

Projekts: SWW – Vieds un drošs darba apģērbs (Interreg BJR)

Inga Dāboliņa, Rīgas Tehniskā universitāte

Citi LV partneri: SIA “Brasa”

Projekts: BaltSe@nioR – Inovatīvi risinājumi, lai atblastītu produktu izstrādi Baltijas jūras reģionā, kuru mērķis veicināt komfortu un drošību senioru mājas dzīvei (Interreg BJR)

 Vineta Kreigere, Latvijas Mākslas akadēmija

Projekts: InnoFruit– Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (Interreg BJR)

Edgars Rubauskis,  Dārzkopības institūts

Citi LV partneri:  Latvijas Lauksaimniecības universitāte, biedrība “Latvijas augļkopju asociācija”, SIA “Berry plus”,

Paneļa diskusija (10-15 min)

16:15

Semināra noslēgums