Pārlekt uz galveno saturu
18 Transfertcenu metožu piemērošanas praktiskie aspekti, audita tendences un starptautiskā regulējuma izmaiņas. Finanšu diena

 

Transfertcenu metožu piemērošanas praktiskie aspekti,
audita tendences un  starptautiskā regulējuma izmaiņas

 

 • Vai vēlaties uzzināt vairāk par transfertcenu regulējumu un iespējamām sekām?
 • Vai vēlaties iegūt praktisku informāciju par transfertcenu metožu pielietojumu un VID transfertcenu audita tendencēm?
 • Vai vēlaties saprast, kā pareizi uz analizējamo darījumu attiecināt ieņēmumus un izmaksas?
 • Vai vēlaties uzzināt ko vairāk, par gaidāmajām transfertcenu regulējuma izmaiņām?

Piedalīšanās seminārā būtu īpaši noderīga uzņēmumu vadītājiem un finanšu speciālistiem, kuru pārstāvētie uzņēmumi veic darījumus ar saistītiem uzņēmumiem, un Latvijas uzņēmuma neto apgrozījums pārskata gadā pārsniedz 1 430 000 euro un darījuma summa ar saistīto pusi pārsniedz 14 300 euro.

Semināra ietvaros:

 • izpētīsim esošo struktūru, lai noteiktu vai Jūsu uzņēmums veic saistīto pušu darījumus, par kuriem būtu jāizstrādā transfertcenu dokumentācija un skaidrosim iespējamās sekas, ja transfertcenu dokumentācija nav izstrādāta,
 • sniegsim informāciju par transfertcenu metodēm un to pielietojumu,
 • skaidrosim uzņēmuma finanšu datu segmentācijas nozīmi ar praktisku piemēru, sniegsim attiecināšanas norādes,
 • informēsim par starptautiskā regulējuma un gaidāmo vietējo likumu grozījumiem saistībā ar informācijas sniegšanu (Country-by Country ziņojums).

Eksperti:

Lektori ir PricewaterhouseCoopers SIA (PwC) transfertcenu komandas speciālisti, kuriem ir daudzu gadu pieredze visa veida transfertcenu jautājumos, tajā skaitā, transfertcenu dokumentāciju izstrādē, klientu aizstāvēšanā auditu un tiesas procesu laikā.

 • Tatjana Koncevaja, PwC Nodokļu konsultāciju nodaļas vecākā nodokļu konsultante
 • Zane Smutova, PwC Nodokļu konsultāciju nodaļas vecākā nodokļu konsultante
 • Helvijs Henšelis, PwC Nodokļu konsultāciju nodaļas vecākais nodokļu konsultants
 • Ingūna Jastrežemska, PwC Nodokļu konsultāciju nodaļas konsultante

Tatjana Koncevaja, PwC Nodokļu konsultāciju nodaļas vecākā nodokļu konsultante. Tatjana specializējas transfertcenu noteikšanā uzņēmumu grupām un to atsevišķiem dalībniekiem izstrādājot transfertcenu politikas un dokumentācijas Latvijas uzņēmumiem.

Tatjanai ir uzkrāta arī liela pieredze aizstāvot klientus VID audita laikā, Iepriekšējas vienošanās (Advance Pricing Agreement) ar VID noslēgšanas laikā un tiesvedībās nodokļu maksātāju strīdos ar VID.

Zane Smutova, vecākā nodokļu konsultante PwC Latvijā. Pirms darba uzsākšanas PwC, Zane vairāk kā 17 gadus strādāja VID un nodokļu revīziju (auditu) laikā risinot sarežģītus jautājumus, t.sk. vairāk kā 5 gadus pārbaudot tieši transfertcenu pamatošanas pieejas visa veida saistīto pušu darījumos. Zane ir pārstāvējusi VID viedokli transfertcenu jautājumos, vadot profesionālus seminārus Latvijā un piedaloties starptautiskās mācībās, sniedzot palīdzību tiesvedību procesos, kā arī ņemot aktīvu dalību Latvijā pirmā Iepriekšējas vienošanās (APA) noslēgšanā konkrētam darījumam.

Šobrīd Zane piedalās darījumu cenas (vērtības) atbilstības tirgus cenai (vērtībai) pamatojošas informācijas izstrādes (Transfertcenu dokumentācijas, Transfertcenu politikas) un nodokļu risku izvērtēšanas projektos, sniedz klientiem konsultācijas par UIN piemērošanu, kā arī palīdz sagatavot atbildīgo iestāžu viedokļa vai uzziņu pieprasījumus.

Helvijs Henšelis, vecākais nodokļu konsultants PwC Latvijā. Laika gaitā viņš ir apguvis nodokļu piemērošanas pamatprincipus gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Izstrādājot neskaitāmi daudz transfertcenu dokumentāciju plaša spektra klientu lokam, Helvijs ir specializējies transfertcenu jautājumos un pamatojis darījumu cenu atbilstību tirgus līmenim kā preču un pakalpojumu tirdzniecības, tā arī savstarpējiem finanšu un citiem darījumiem.

Papildus tam viņam ir pieredze gan savstarpējo darījumu plūsmas strukturēšanā grupas ietvaros, gan atsevišķu darījumu strukturēšanā, piemēram, nekustamā īpašuma vai uzņēmuma kapitāla daļu iegādes/pārdošanas darījumos.

Helvijs ir panācis labvēlīgus nodokļu administrācijas lēmumus, pieprasot uzziņas no Valsts ieņēmumu dienesta nestandarta situācijās, tādā veidā panākot klientiem labvēlīgu rezultātu.

Ingūna Jastrežemska, specializējas transfertcenu dokumentāciju izstrādē, kā arī cenu metodoloģijas ieviešanā Baltijas nodokļu maksātājiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām.

Ingūnai ir pieredze asistējot uzņēmumiem VID tematisko pārbaužu un audita laikā un Iepriekšējas vienošanās (APA) ar VID noslēgšanas laikā, kā arī palīdzot uzņēmumiem analizēt dažādu atvieglojumu piemērošanu un vēstuļu/uzziņu sagatavošanā iesniegšanai VID un Finanšu ministrijā.

Norises laiks: plkst. 15:00-17:00

Dalības maksa:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 12,80 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 42,60 + PVN / personai

Reģistrācija: http://ej.uz/FD_180417