Pārlekt uz galveno saturu

Seminārs „Dzīvojamās mājas pārvaldīšana, regulējums un aktuālās problēmas”, Liepāja

13 Seminārs „Dzīvojamās mājas pārvaldīšana, regulējums un aktuālās problēmas”, Liepāja

Europe Direct informācijas centrs Liepājā sadarbībā ar LTRK Dienvidkurzemes nodaļu 13. oktobrī, plkst. 11:00, restorāna “Upe”konferenču zālē “Amber hall” piedāvā bezmaksas semināru „Dzīvojamās mājas pārvaldīšana, regulējums un aktuālās problēmas”.

Seminārā tiks stāstīts par dzīvojamās mājas īpašuma un lietošanas tiesībām un tās uzturēšanu un pārvaldīšanu. Eksperti centīsies sniegt skaidrojumu ne tikai par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pamatjautājumiem, bet arī atbildēt uz tādiem jautājumiem kā atšķirības starp īres un apsaimniekošanas līgumu un to pusēm, uzkrājuma veidošanu un uz to attiecināmo tiesisko režīmu, piespiedu nomu u.c. Plānots stāstīt ne tikai par likumu, bet arī par tiesu praksi attiecīgajos jautājumos, kas sniegs praktisku ieskatu dažādiem juridiskiem risinājumiem. Proti, eksperti centīsies atbildēt uz dažādiem neskaidriem jautājumiem, kuri bieži rodas dzīvojamās mājas īpašniekiem un pārvaldniekiem.

Semināra tēmas:

1.   Dzīvojamās mājas īpašumtiesību veidi (kopīpašums, dzīvokļa īpašums), tiesiskais regulējums.  Dzīvokļa lietošanas pamati (īpašums, īre, cits), juridiskās definīcijas.

2.    Dzīvokļu īpašnieku kopība, ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītu lēmumu pieņemšana un pārvaldīšanas uzdevums. Namīpašuma pārvaldīšanas atšķirības.

3.   Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas formas un veidi. Dzīvojamās mājas īpašnieka(-u) tiesības un pienākumi.

4.   Dzīvojamai mājai sniedzamo pakalpojumu apjoms (obligātie un citi pakalpojumi) un atbildības robežas. Uzturēšanai nepieciešamie pakalpojumi.

5.     Pārvaldīšanas līgums un tā saturs. Ko paredzēt līgumā? Pārvaldnieka kompetence.

6.     Uzkrājumu veidošana dzīvojamās mājas apsaimniekošanai un ar to saistītie PVN jautājumi.

7.     Īpašie gadījumi – īres līgums un apsaimniekošana, piespiedu noma.

8.     Atbildes uz jautājumiem.

Eksperti:

Mg. iur. Henrijs Niedra, zvērināta advokāta palīgs Kļaviņš Ellex nekustamo īpašumu un būvniecības prakses grupā. Specializējas investīcijās un darījumos ar nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma attīstīšanā un būvniecībā, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un nomas jautājumos, vides tiesībās.

Mg. iur. Inese Freivalde, juriste Kļaviņš Ellex nekustamo īpašumu un būvniecības prakses grupā. Inesei ir vairāk nekā 12 gadu pieredze jurista darbā lielākajos Latvijas advokātu birojos. Pēdējos 6 gados viņas pamata specializācija attīstīta būvniecības un nekustamo īpašumu jomā.

Lūgums iepriekš pieteikties līdz 10.oktobrim pa tālr. 63429019 vai e-pastu: kristine.zabe@chamber.lv