Pārlekt uz galveno saturu
18 Mācību kurss: Mūsdienīga klientu apkalpošana

8 nodarbības no 18.10.2016 - 06.12.2016, katru otrdienu no plkst. 15:30 – 18:30

Mērķauditorija:
Pārdošanas speciālisti, klientu apkalpošanas speciālisti: uzņēmumu darbinieki, kuri ikdienā apkalpo klientus klātienē, telefoniski.

Teorētiski praktiskā kursa mērķis:
Papildināt un strukturēt apkalpojošo darbinieku zināšanas un prasmes, lai nodrošināt augsta līmeņa efektīvu klientu apkalpošanu un atbilstību klientu apkalpošanas speciālista profesijas standartam.

Nodarbību tēmas:
- Mūsdienīgas klientu apkalpošanas tendences.
- Klientu apkalpošanas pamatnostādnes.
- Mērķi klientu apkalpošanā. Serviss-pārdošana. Pārdošanas noslēpumi.
- Efektīva komunikācija - attieksme, neverbālā komunikācija, kontakta dibināšana, lietišķums.
- Sarunas pamatstruktūra. Sarunas vadīšana (jautājumu tehnika).
- Uztveres īpatnības un klausīšanās barjeras. Loģiskā ķēdīte.
- Negatīvās informācijas pasniegšana.
- Lomu izmantošana saskanīgas mijiedarbības veidošanā.
- Darbs ar klientu iebildumiem (klientu negācijas, pārrāmēšanas tehnikas izmantošana). Personību tipi un uzvedības īpatnības.
- Darbs ar savu pašsajūtu. 

Ekspets:
Larisa Bobrova. Klientu apkalpošanas vadītāja vienā no Latvijā mīlētākā zīmola komercbankas filiālēm. Larisa Bobrova ir “klientu apkalpošanas praktiķis” un dažreiz piekrīt arī treniņu vadīšanai, lai augsto klientu apkalpošanas standartu, kas ir neatņemams banku sektorā, nodotu tālāk dažādās nozarēs strādājošu uzņēmumu un iestāžu darbiniekiem. Praktiskā pieredze ir iegūta klientu apkalpošanā starptautiskos uzņēmumos un strādājot vairāk kā 15 gadus vienā no Latvijas komercbankām. Teorētiskās zināšanas balstās uz maģistra grādu vadības zinātnēs, regulāru kvalifikācijas paaugstināšanu dažādās mācībās. Treneres pieredze ir iegūta vadot treniņus komercbankas ietvaros, sadarbībā ar Communication agency Puzzle, valsts organizāciju darbiniekiem.

DALĪBAS maksa:
1. Dalības maksa LTRK biedriem - 400 EUR + PVN
2. Dalības maksa tiem, kas nav LTRK biedri - 500 EUR + PVN

Ja pirmās nodarbības laikā sapratīsiet, ka kurss nav Jums saistošs, dalības maksu atgriezīsim 100% apmērā.

Reģistrācija: ej.uz/klientuapkalposana2016

JAUTĀJUMIEM: janis.tilibs@chamber.lv | +371 26942631