Pārlekt uz galveno saturu

Līgumu slēgšana ar valdes locekļiem un valdes locekļu atbildības jautājumi.

08 Līgumu slēgšana ar valdes locekļiem un valdes locekļu atbildības jautājumi.

Semināru cikls "Personāla vadība 360"
Līgumu slēgšana ar valdes locekļiem un valdes locekļu atbildības jautājumi.

Reģistrēties semināram: http://ej.uz/HR360_080517

Ievērojot valdes locekļu statusu un lomu kapitālsabiedrībā, ir būtiski pareizi izvēlēties, kādu līgumu noslēgt ar valdes locekli un kādus nosacījumus tajā iekļaut. Šie jautājumi tiks detalizēti apskatīti semināra laikā. Tā kā valdes locekļiem ir ne tikai tiesības, bet pienākumi, ieskaitot pienākumu atlīdzināt kapitālsabiedrībai nodarītos zaudējumus, seminārā tiks apskatīti arī jautājumi saistībā valdes locekļu atbildību un atbrīvošanu no tās.

SEMINĀRA atslēgas punkti:
• Līgumu noslēgšana ar valdes locekļiem – līgumu veidi un to noteikumi;
• Valdes locekļu atbildības iestāšanās priekšnoteikumi;
• Pasākumi, lai novērstu valdes locekļu atbildības iestāšanos;
• Kapitālsabiedrības nodokļu parāda piedziņa no valdes locekļiem;
• Valdes locekļu atbildība maksātnespējas procesā.

Semināru vadīs: Irina Kostina, zvērināta advokāte, un Jevgēnijs Salims, zvērināts advokāts.

Irina Kostina, ZAB “Ellex Kļaviņš” zvērināta advokāte, Darba tiesību prakses grupas vadītāja.
Irina ir viena no vadošajām juristēm Kļaviņš Ellex Strīdu risināšanas prakses grupā un Darba tiesību prakses grupas vadītāja. Viņas pieredzē ietilpst gan klientu pārstāvēšana administratīvajās un civillietās, gan arī tiesās un šķīrējtiesās. Palīdzot klientiem darba tiesisko attiecību jautājumos, Irina regulāri pārstāv klientus – juridiskas personas – tiesas procesos strīdos ar to bijušajiem vai esošajiem darbiniekiem, kā arī uzraugošajās valsts iestādēs, pārstāv klientus arī administratīvajās lietās gadījumos, kad tiek pārsūdzēti uzraugoši valsts iestāžu lēmumi. Regulāri konsultē klientus saistībā ar vadības un augstākā līmeņa darbinieku līgumu noslēgšanas, atlaišanas jautājumiem un sarežģītās uzņēmumu pārejas lietās, kas saistītas ar vairākām jurisdikcijām, ar darbinieku pārkāpumu gadījumiem, darba tiesisko attiecību pārtraukšanu un kolektīvās atlaišanas jautājumiem.

Jevgēnijs Salims, ZAB “Ellex Kļaviņš” zvērināts advokāts.
Jevgēnijam Salimam ir vairāk nekā 20 gadu juridiskā pieredze tiesību normu piemērošanā un strīdu risināšanā Latvijā, sākotnēji kā tiesnesim un vēlāk arī kā praktizējošam advokātam. Jevgēnijs Salims regulāri konsultē klientus par dažādiem sarežģītiem Latvijas uzņēmējdarbības tiesību aspektiem un pārstāv klientu intereses visu instanču tiesās un šķīrējtiesā. Jevgēnijs Salims ir piedalījies likumdošanas darba grupās, dodot savu ieguldījumu Latvijas Civilprocesa likuma, Maksātnespējas likuma un citu tiesību aktu izstrādē. Jevgēnijs aktīvi piedalās dažādās Latvijas Tieslietu ministrijas un Ārvalstu investoru padomes Latvijā organizētās darba grupās. 

Dalības maksa: 
LTRK biedriem – vienam pārstāvim dalība bez maksas, katram nākamajam – EURO 12,80 + PVN, potenciālajiem biedriem EURO 42,60 + PVN

Kontaktpersona: 
Jānis Tilibs, 26942631, janis.tilibs@chamber.lv