Pārlekt uz galveno saturu

IEPAZĪSIMIES- VISPĀRĪGĀ DATU AIZSARDZĪBAS REGULA. LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

14 IEPAZĪSIMIES- VISPĀRĪGĀ DATU AIZSARDZĪBAS REGULA. LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA

IEPAZĪSIMIES- VISPĀRĪGĀ  DATU AIZSARDZĪBAS REGULA

    2016.gada pavasaris iezīmējās ar to, ka Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešana ir izgājusi finiša taisnē- tā ir sākusies!  Regula nosaka vienādus datu aizsardzības standartus visiem personas datu apstrādātājiem visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī, jebkuram personas datu apstrādātājam, kas veic saimniecisko darbību Eiropas Savienības teritorijā.

     Regulā iekļautie mehānismi nosaka uzņēmējiem - datu apstrādātājiem jaunus  pienākumus, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrāde tiek veikta tiesiski un atbilstoši Regulas prasībām, piemēram,

  • jāsagatavo privātuma ietekmes novērtējums,
  • pilnvērtīgas informācijas sniegšana datus subjektam, nodrošināšanās ar pierādījumiem, ka viss ir izdarīts korekti, atbilstoši Regulas prasībām,
  • jānodrošina drošības incidentu uzskaite un kontrolējošo institūciju informēšana par tiem un citi pasākumi, kas liek uzņēmējam jau šodien proaktīvi rīkoties.

Par Regulā noteikto prasību neizpildi  no 2018.gada 15.maija varēs uzņēmumiem  piemērot naudas sodu līdz  pat 4% no to apgrozījuma vai līdz pat 20 000 000 “...atkarībā no tā, kuras summas apmērs ir lielāks”.


    Semināra laikā tiks sniegts ieskats Vispārīgās  datu aizsardzības regulas prasībās, būtiskākajās atšķirībās starp pašreiz spēkā esošo regulējumu un Regulas prasībām. Tāpat, seminārā laikā tiks dots ieskats problēmjautājumos, kuriem pievērst uzmanību jau šodien, veicot personas datu apstrādi. 

Eksperte: Agnese Boboviča,  Sertificēta fizisko personu datu aizsardzības speciāliste

Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu Asociācijas līdzpriekšsēdētāja

www.datuaizsardziba.lv

Norises laiks: plkst, 15:00-17:00

DALĪBAS MAKSA:

  • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 12,80 + PVN.
  • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 42,60 + PVN / personai

Reģistrācija: http://ej.uz/LPBS_141216