Pārlekt uz galveno saturu

Parādu piedziņas no ārvalstīs esošiem parādniekiem praktiskie aspekti. Tiesību pēcpusdiena

28 Parādu piedziņas no ārvalstīs esošiem parādniekiem praktiskie aspekti. Tiesību pēcpusdiena

Parādu piedziņas no ārvalstīs esošiem parādniekiem praktiskie aspekti

    Parādu rašanās un atgūšanas jautājumi ikdienā skar lielāko daļu uzņēmēju. Tāpēc ZAB “Kļaviņš Ellex”, balstoties uz profesionālajā darbībā gūto pieredzi, piedāvā klientiem semināru, kura laikā tiks apskatītas dažādas iespējas parādu atgūšanas procesā no ārvalstīs esošiem parādniekiem.

    Seminārā tiks analizēti jautājumi saistībā ar preventīvajiem pasākumiem parādu atgūšanas nodrošināšanai, parādu atgūšanas iespējām ārpus tiesas un tiesvedības kārtībā, kā arī maksātnespējas procesā. Tāpat tiks apskatīti jautājumi par Eiropas Savienības regulu piemērošanu tiesvedības procesos un to sniegtajām iespējām.

 

Semināra mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar parādu atgūšanas tiesisko regulējumu, kā arī dot praktiskus padomus attiecībā uz dažādām  iespējām savu interešu aizstāvēšanā, gan pirms vēl parāds ir radies, gan arī parāda atgūšanas procesā.

 

Seminārā runāsim par:

 

1. Preventīviem pasākumiem, kā novērst parādu izveidošanos

2. Parādu atgūšanu ārpustiesas kārtībā

3. Šķīrējtiesu un mediācijas izmantošanu parādu atgūšanas procesos

4. Parādu atgūšanu ar tiesas starpniecību

5. Parādu piedziņas starptautiskiem aspektiem

 

Eksperti:

 

Jevgēnijs Salims, ZAB “Kļaviņš Ellex” praktizējošs zvērināts advokāts.

Jevgēnijam Salimam ir vairāk nekā 20 gadu juridiskās prakses pieredze tiesību normu piemērošanā un strīdu risināšanā Latvijā, sākotnēji kā tiesnesim un šobrīd kā praktizējošam advokātam. Jevgēnijs Salims regulāri konsultē klientus par dažādiem sarežģītiem Latvijas komercdarbības tiesību aspektiem un pārstāv klientu intereses tiesā (tai skaitā, Augstākajā tiesā un Satversmes tiesā)  un šķīrējtiesā. Jevgēnijs Salims piedalās likumdošanas darba grupās, sniedzot savu ieguldījumu Latvijas Civilprocesa likuma, Maksātnespējas likuma un citu ar komercdarbību saistītu tiesību aktu izstrādē. Jevgēnijs aktīvi piedalās dažādās Latvijas Tieslietu ministrijas un Ārvalstu investoru padomes Latvijā organizētās darba grupās.

 

Irina Kostina, ZAB “Kļaviņš Ellex” praktizējoša zvērināta advokāte

Irina Kostina ir viena no vadošajām juristēm Kļaviņš Ellex Strīdu risināšanas prakses grupā un Darba tiesību prakses grupas vadītāja Latvijā. Irinai ir vairāk nekā 10 gadu juridiskās prakses pieredze, specializējoties dažādos strīdu risināšanas jautājumos, tai skaitā, prasībās par līgumsaistību izpildi, kaitējuma (zaudējumu, morāla kaitējuma) piedziņu, darba tiesisko attiecību strīdos, kā arī šķīrējtiesu, maksātnespējas un likvidācijas lietās. Irina Kostina regulāri gatavo publikācijas preses izdevumos, uzstājas semināros un konferencēs par dažādiem ar tiesvedībām, darba tiesībām saistītiem jautājumiem.

 

 

Norises laiks: 13:00-15:00

 

DALĪBAS MAKSA:

  • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 12,80 + PVN.
  • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 42,60 + PVN / personai

 

Reģistrācija: ej.uz/TP_281016