Pārlekt uz galveno saturu

Pasaules Bankas jaunu iepirkumu procedūra. New World Bank Group (WBG) Procurement Framework.

26 Pasaules Bankas jaunu iepirkumu procedūra. New World Bank Group (WBG) Procurement Framework.

LR Finanšu ministrija, sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas Komercbanku asociāciju

aicina uz semināru

par Pasaules Bankas jaunu iepirkumu procedūru.

2017. gada 26.maijā  plkst. 11:00-16:00

Latvijas Komercbanku asociācijas telpās, Doma laukumā 8A, 4.stāvā.

 

   Šis seminārs ir iespēja privātā un publiskā sektora interesentiem tikties ar Pasaules Bankas galveno iepirkumu ekspertu Kristofers Braunu (Christopher Browne), lai saņemtu informāciju par iespējām piedalīties Pasaules Bankas finansētos projektos, kā piemērot iepirkumu procedūras, kā iesniegt pieteikumu dalībai Pasaules Bankas iepirkumos, kā arī veiksmīgi tajos startēt. Kristofers Brauns bija vadošā amatpersona par iepirkumu jautājumiem Pasaules Bankā un bija atbildīgs par Iepirkumu reformas programmu, kas bija visnozīmīgākā Pasaules Bankas iepirkumu procedūras reforma pēdējo 30 gadu laikā.  

    Pasaules Bankas aktīvo projektu portfelis ir aptuveni $80 mljrd., no kuriem $20 mljrd. gadā tiek piesaistīti caur iepirkumiem. Galvenās jomas, kurās Pasaules Bankas projekti tiek finansēti (132 valstīs), ir transporta sektors (47%), ūdensapgāde (18%) un enerģija (17%), kā arī lauksaimniecība (5%), izglītība (3%), veselības un sociālie pakalpojumi (5%), industrija un tirdzniecība (1%), informācija un komunikācijas (1%) un valsts pārvalde un tiesību aktu izstrāde (3%).

Lai sekmētu veiksmīgāku Baltijas valstu privātā un publiskā sektora pārstāvju dalību Pasaules Bankas īstenoto projektu iepirkumu konkursos, aicinām Jūs pieteikties dalībai šajā seminārā, kas sniegs iespēju labāk izprast nosacījumus, kas regulē Pasaules Bankas iepirkumu procedūru, kā arī nodibināt kontaktus ar Pasaules Bankas iepirkumu ekspertiem. Lūgums pieteikt dalību semināram, reģistrējoties: http://ej.uz/PBJIP_260517 

Dienas kārtība:

11:00   -    Pasaules Bankas prezentācija par jauno Iepirkumu procedūru

13:00   -    Kafijas pauze

13:30  - 16:00  Jautājumu un atbilžu sesija par sadarbības iespējām ar Pasaules Banku.

Semināra darba valoda – angļu valoda.

Dalība: BEZMAKSAS

New World Bank Group (WBG) Procurement Framework.

On May 26, 2017 the Ministry of Finance together with the Latvian Chamber of Commerce and the Latvian Association of Commercial Banks will host a Baltic workshop on the new World Bank Group (WBG) Procurement Framework.

 

The workshop is an opportunity for private and public sector participants to meet the WBG Lead Procurement Expert Christopher Browne to receive information on the possibilities on how to bid in WBG financed projects, how to apply the procurement procedures, how to submit applications for participation in WBG procurement, and what makes a bid successful. Christopher Browne was Chief Procurement Officer of the World Bank, and was in charge of the Procurement reform program, which was the most important reform in World Bank procurement policy in the last 30 years.

 

The active WBG project portfolio is worth about $80 billion in total, with annual procurement circa $20 billion. The main areas where the WBG focused in 132 countries were transport (47%), water (18%) and energy and extractives (17%). Additionally, contracts were also financed in the areas of agriculture (5%), education (3%), health and social services (5%), industry and trade (1%), info and communication (1%), and public administration and law (3%).

 

We encourage you to participate in the workshop in order to facilitate the successful involvement of private and public sector participants in WBG procurement projects. This will also be a great opportunity to learn about the new WBG Procurement framework and to make bilateral contacts with the WBG Procurement Specialists.

 

The WBG workshop will take place on 26 May, from 11:00- 16:00, at the premises of the Latvian Association of Commercial Banks, address: 8A, Doma laukums, 4th floor. Please register for the workshop: http://ej.uz/PBJIP_260517

Agenda:

11:00   World Bank Group presentation on the new Procurement Framework

13:00   Coffee break

13:30   Questions and answers session on how to do business with the WBG

Workshop language - English

Participation fee: Free of charge