Pārlekt uz galveno saturu

Informācijas strukturēšana.LABAS PRAKSES BIZBESA SKOLA

11 Informācijas strukturēšana.LABAS PRAKSES BIZBESA SKOLA

Informācijas strukturēšana

 

Prāta menedžments (mind management), informācijas strukturēšana, sarežģītu tekstu iegaumēšana.

Daudzi saskars ar to, ka ir nepieciešams strādāt ar lielu informācijas apjomu vai sarežģītiem tekstiem. Mums ir   jāiemācās pārstrukturēt materiālu un formulēt teikumus tā, lai materiāls būtu viegli saprotams un uztverams. Šim nolūkam mēs izmantojam informācijas pasniegšanas loģiski-grafisko struktūru.

Prasme pārveidot tekstu intelekta kartēs vai loģiski-grafiskās shēmās ir īpašs domāšanas paņēmiens.

Mūsdienās nepieciešama ātra datu analīze un alternatīvu izvirzīšana, lēmumu pieņemšana un prioritāšu noteikšana.

Teksta kartes (loģiski-grafiskās shēmas) veicina ideju, jautājumu un domu dzimšanu, kas veicina kritisku pieeju tekstam.

Tāpēc, apguvuši jaunu darba veidu ar informāciju, jūs paaugstināsiet savu konkurētspēju.

Informācijas apstrādes iemaņas nav iedzimtas. Tādu domāšanas paņēmienu mērķtiecīgi jāattīsta.

Mūsu mērķis – iemācīt jūs nevis vienkāršot autora domu, bet gan izdalīt galveno, svarīkāko,  lai pārliecinoši ar to operētu.

Semināra laikā mācīsimies apstrādāt un iegaumēt mācību grāmatu tekstus, strādāt ar līgumiem, normatīvajiem aktiem, grāmatvedības dokumentiem.

Svarīgi, ka jūs iemācīsieties veidot teksta materiāla grafisko shēmu. Tas ļoti disciplinē domas, veicina koncentrēšanos  un materiāla dziļu izpratni.

Seminārā uzzināsiet kā strukturēt informāciju un kā iegaumēt sarežģītus tekstus:

 • sarežģītu tekstu iegaumēšana;
 • informācijas strukturēšanas iemaņas;
 • prasme ātri izdalīt galveno;
 • informācijas strukturēšanas iemaņas;
 • alternatīvu izvirzīšanas iemaņas;
 • prasme vispārināt galvenos jēdzienus un kategorijas;
 • loģisku-gramatisku konstrukciju veidošana;
 • loģiskās domāšanas attīstīšana: sintēze, analīze un klasifikācija;
 • plānošanas iemaņas;
 • informācijas (100%) iegaumēšanas iemaņas;
 • garu dzejoļu un poēmu iegaumēšana.

Eksperte: Irina Lando, Doktora grāds vadībzinātne, specialitāte – zināšanu vadība (knowledge management), Licencēta mācību centra „LANDO” direktore un dibinatāja.

Apmācības  vada kopš 1999. gada Latvijā, Krievijā un Kahastānā. Biznesa-trenere.

Seminārs KRIEVU VALODĀ!

Norises laiks: plkst. 15:00-17:00

DALĪBAS MAKSA:

 • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 12,80 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 42,60 + PVN / personai

Reģistrācija: http://ej.uz/LPBS_110517