Pārlekt uz galveno saturu

Emocionālā inteliģence

02 Emocionālā inteliģence

Semināru cikls "Personāla vadība 360"

Rēģistrēties semināram: http://ej.uz/HR_020617

Mācību mērķis:
Sniegt kursa klausītājiem padziļinātāku izpratni un zināšanas par emocionālās inteliģences nozīmi veiksmīgam komandas darbam. Attīstīt spēju izjust, izprast un efektīvi pielietot emociju spēku kā enerģijas, informācijas, uzticēšanās un radošuma avotu, kā arī noturību stresa situācijās.

Programmā ietvertās tēmas:
1) Emocionālās inteliģences galvenie aspekti:
a) empātija;
b) tolerance;
c) emocijas;
d) jūtas.
2) Emocionālās inteliģences aspektu loma attiecību veidošanā un uzturēšanā komandā.
3) Psiholoģiskais klimats komandā.

Apmācību veids:
Teorija un praktiskās nodarbības, lai mācību dalībnieki attīstītu spēju veidot attiecības ar padotajiem, saprast un kontrolēt savas un komandas emocijas, izprast emociju ietekmi uz savu un padoto uzvedību.

Semināra lektore Biznesa augstskolas Turība Profesionālās izaugsmes centra pasniedzēja Evija Rozenlauka – Mg.psych, Lietuvas Humānās un Eksistenciālās Psiholoģijas institūtā iegūta psihoterapeites kvalifikācija.
Inčukalna novada Domes psiholoģe un SIA Senior Baltic psiholoģe un pasākumu vadītāja.
Darbojas vairākās profesionālās organizācijās: Austrumeiropas Eksistenciālās Psihoterapijas Asociācija (AEPA) , Latvijas Psihoterapeitu biedrība, Latvijas Psihologu biedrība.
Vadījusi apmācības zvērinātiem tiesu izpildītājiem un to palīgiem, Latvijas Republikas Finanšu ministrijas darbiniekiem, sociālās sfēras darbiniekiem, Rīgas pašvaldības skolu skolēnu vecākiem.

Dalības maksa:
LTRK biedriem – vienam pārstāvim dalība bez maksas, katram nākamajam – EURO 12,80 + PVN, potenciālajiem biedriem EURO 42,60 + PVN

Kontaktpersona: Jānis Tilibs, 26942631, janis.tilibs@chamber.lv