Pārlekt uz galveno saturu
augstākās izglītības akreditācija

LTRK aicina atļaut Latvijas augstākās izglītības iestādēm iesniegt dokumentus un veikt ārējo novērtēšanu citās Eiropas Savienības atzītās novērtēšanas aģentūrās, lai nodrošinātu procesa veikšanu, jo Latvijā šādas iespējas pašreiz nav. Tādējādi tiktu  palīdzēts arī celt augstskolu reputāciju un atpazīstamību starptautiskā līmenī, pierādot savu kvalitāti.

Pēc veiktajām reformām valsts pārvaldē, akreditācijas procesu pašreiz plāno veikt Akadēmiskās informācijas centrs, kas būs atbildīgs par turpmāko augstākās izglītības akreditāciju, taču iestāde vēl nav pati izgājusi ārējo novērtēšanu, lai tiktu iekļauta EQAR reģistrā.Tas savukārt nozīmē, ka patlaban valstī nav atbilstošas iestādes, lai izsniegtu nepieciešamo dokumentāciju, tādēļ LTRK aicina nekavējoties augstskolām ļaut uzsākt akreditāciju Eiropas Savienības atdzītajās akreditācijas aģentūrās. “Šobrīd daudzu valstu akreditācijas aģentūras ir saņēmušas Eiropas augstākās izglītības kvalitātes reģistra attiecīgos sertifikātus un atļauju akreditēt augstskolas, piemēram, Vācijas, Austrijas u.c. valstu aģentūras. Lai nekavētu Latvijas augstākās izglītības attīstību, vēlamies, lai akreditāciju varētu veikt arī citās, Eiropas Savienības valstīs atzītās aģentūrās,” saka LTRK prezidents un LTRK Zināšanu un ekonomikas padomes vadītājs Aigars Rostovskis.

Viņš arī norāda, ka starptautiski atdzītu akreditācijas vienību akreditācija ir ļoti būtiska. Tāpat ņemot vērā izglītības eksporta ietekmi uz Latvijas ekonomiku, svarīgi apzināties, ka tieši starptautiskā atzinība un akreditācija varētu nest vēl papildu labumu tautsaimniecībai, lai piesaistītu jaunus studentus. “Aicinām atbildīgās iestādes pēc iespējas ātrāk atrisināt izveidojušos situāciju akreditācijas jomā, domājot par globālo kontekstu un ļaujot augstskolām konkurēt starptautiskā mērogā,” saka A.Rostovskis, “atzītas ārvalstu aģentūras ne tikai spēj dot nepieciešamos ieteikumus, bet arī veikt neatkarīgu akreditācijas procesu, kas ir viens no Boloņas procesa būtiskiem elementiem.”

Svarīgi, lai arī brīdī, kad Akadēmiskās informācijas centrsir iekļauts EQAR reģistrā, tas spētu piedāvāt tādas cenas un kvalitātes, ko izvēlas arī citu valstu augstskolas, tādējādi sekmējot Latvijas izglītības sistēmas novērtējumu kopumā.