Pārlekt uz galveno saturu

TSP: valsts iestāžu spēja komunicēt ar klientiem angļu valodā palielinātu Latvijas uzņēmējdarbības vides pievilcību

Tautsaimniecības padome (TSP) 9. augusta sēdē diskutēja par angļu valodas plašāku pielietojumu valsts iestāžu, īpaši uzraugošo iestāžu, un uzņēmēju komunikācijā, kā arī iepazinās ar Ekonomikas ministrijas piedāvājumu īres tiesiskā regulējuma pilnveidošanai.

Sēdes laikā Ekonomikas ministrija informēja par uzsāktajām diskusijām ar dažādām iesaistītajām pusēm Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākuma plānā ietvertā pasākuma “izvērtēt iespēju atļaut vest grāmatvedību ārzemju valūtā un angļu valodā, kā arī veikt konvertāciju pēc vidējā kursa uz deklarācijas iesniegšanas brīdi” īstenošanai. Ministrija ir veikusi sākotnējo analīzi un sniedza pirmo apkopojumu par izteiktajiem viedokļiem. Klātesošo uzņēmēju organizāciju attieksme pret šo jautājumu bija skeptiska, bet ne noraidoša, jo pašreiz jau tiek piedāvāti dažādi instrumenti darbā ar klientiem, tāpēc plānotās izmaiņas  vēl nepieciešams pamatot ar padziļinātu ārvalstu investoru un ārvalstu uzņēmēju problēmu izvērtējumu, ko Ekonomikas ministrija apņēmās rudens periodā veikt.. .

Tautsaimniecības padome atbalsta nepieciešamību stiprināt valsts iestāžu, īpaši Valsts ieņēmumu dienesta, Uzņēmumu reģistra un ar zemes reģistrēšanu saistīto institūciju, spēju komunicēt angļu valodā ar klientiem, īpaši ārvalstu investoriem un startup uzņēmumiem. Valsts iestāžu atvērtība un spēja komunicēt svešvalodās – ne tikai angļu valodā, bet arī citās ES valstu valodās – būtiski palielinātu Latvijas uzņēmējdarbības vides pievilcību.

Vienlaikus Tautsaimniecības padomes locekļi uzsvēra, ka nepieciešams papildu detalizēti izvērtēt iespēju pilnveidot uzņēmējdarbību apkalpojošo infrastruktūru, pakāpeniski nodrošinot iespēju EDS sistēma iesniegt dokumentus angļu valodā.

Ekonomikas ministrija pašreiz izvērtē dažādu iesaistīto pušu sniegtos viedokļus un līdz šā gada oktobrim plāno sagatavot konceptuālā ziņojuma projektu ar konkrētiem priekšlikumiem šī Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna punkta īstenošanai.

Tāpat Tautsaimniecības padomes sēdes laikā Ekonomikas ministrija iepazīstināja arī ar izstrādāto Dzīvojamo telpu īres likumprojektu, kas tiks piedāvāts kā jauns regulējums dzīvojamo telpu īres tirgū un sekmēs kvalitatīvu un iedzīvotājiem finansiāli pieejamu īres dzīvokļu izveidi un investīcijas īres namu sektorā, kā arī piedāvās jaunu risinājumu līdzšinējiem garajiem tiesvedību procesiem.

Tautsaimniecības padome izteica atbalstu Ekonomikas ministrijas centieniem sakārtot īres tirgu Latvijā, tādējādi sekmējot šīs nozares izaugsmi un mazinot ēnu ekonomiku šajā sektorā. Padome norādīja, ka, ieviešot jaunas administratīvās procedūras, būtiski tās veidot pēc iespējas vienkāršākas, pieejamākas, kā arī veicamas ātri un ar zemāk izmaksām. Pašreiz diskusijas raisa iecere visus īres līgumus reģistrēt Zemesgrāmatā, kas var prasīt papildu resursus un laika patēriņu, tādējādi daudziem liekot pārdomāt, tāpēc ieteicams meklēt ērtu un finansiāli vienkāršu risinājumu, nepagarinot un neapgrūtinot nekustamo īpašumu īpašniekus veikt darījumus.

Ekonomikas ministrija pašreiz turpina darbu pie likumprojekta, tai skaitā izvērtē dažādus risinājumus īres līgumu reģistrācijai, lai šis process būtu pēc iespējas vienkāršāks un ērtāks gan klientiem, gan administrācijas institūcijām. Vienlaikus tiek vērtēta valsts atbalsta programmas nepieciešamība īres namu būvniecības sekmēšanai pašvaldībās.

Tautsaimniecības padome ir Ekonomikas ministrijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un citu organizāciju konsultatīva institūcija, kas darbojas ar mērķi sekmēt uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides politikas īstenošanu un veicināt ilgtspējīgas tautsaimniecības attīstību valstī.