Pārlekt uz galveno saturu

Par LTRK šķīrējtiesu

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Šķīrējtiesa tradicionāli un atbilstoši starptautiskajai praksei darbojas LTRK ietvaros kopš tās dibināšanas 1934.gadā. 

LTRK Šķīrējtiesa izskata gan vietējos, gan starptautiskos civiltiesiskos strīdus. Tā ir pieejama gan komersantiem, gan citām personām, kuras savos darījumus apliecinošajos dokumentos ir iekļāvuši LTRK Šķīrējtiesas atrunu (klauzulu).

LTRK Šķīrējtiesa rūpējas par strīdā iesaistīto pušu interesēm, nodrošinot maksimālu šķīrējtiesas procesa ātrumu un šķīrējtiesas izmaksu samērīgumu. 

Starptautiski atzītās šķīrējtiesas procesa prioritātes: konfidencialitāte, saprātīgi lietu izskatīšanas termiņi, pušu brīvība šķīrējtiesnešu, šķīrējtiesas procesa valodas, strīda izskatīšanas vietas un procesa formas izvēlē - nodrošina, ka LTRK Šķīrējtiesa ir efektīva alternatīva vispārējās jurisdikcijas tiesām.

Skatīt:

Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiks: Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Rīgā, darbdienās no 10:00 - 17:00 iepriekš piesakoties pa tālruni +371 67201102