Перейти к основному содержанию

Проекты ЕС

LTRK īstenotie ES projekti:

 

ENPI

1. Vienotās uzņēmējdarbības atbalsta un tīklošanās sistēmas izveide ilgtspējīgai LV-LT-BY pārrobežu sadarbībai

(B2B)

 

 

EuropeDirect

2. EuropeDirect

(EDIC)

www.edic.lv

 

 

Eiropas sociālais fonds

3. Produktivitātes Evolūcija

www.produktivitate.lv

 

 

MMU IKT

4. Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai

(MMU IKT)

www.mmu.lv

 

Sociālā uzņēmējdarbība

5. Pilot Project for Identification of Social Enterprises and Assessment of their Economic Impact in Latvia

(Sociālā uzņēmējdarbība)

 

Crednet

6. Network for the Accreditation of the Managerial Skills

(Crednet)

www.crednetmanager.eu

 

 

Go to mediation!

7. Go to mediation!

www.gotomediation.eu

 

 

E-Emporio

8. Increase SMEs export skills through e-learning/MVU eksporta prasmju veicināšana izmantojot tālmācību

(e-Emporio)

www.e-emporioexports.eu

 

 

Q Placements

9. VET-Enterprise Cooperation for Quality Assurance of VET Placements and Apprenticeships: Introducing Q-Placements Model

(QPlacements)

www.qualityplacements.eu

 

 

East-Invest

10. East-Invest

www.eastinvest.eu

 

11. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings

 

 

STEEEP

12. Support and Training for an Excellent Energy Efficiency Performance 

(STEEEP)

 

 

DELBI

13. Igaunijas – Latvijas sadarbība, lai atbalstītu un attīstītu uzņēmējdarbību un palielinātu konkurētspēju

(DELBI)

www.delbi.eu

 

VET to Work Transition

14. VET to Work Transition – how to meet labour market needs and engage businesses in Latvia's VET system? 

(VETWT)

 

EUROMED

14. EUROMED Invest

(EUROMED)

 

 

Vairāk informācijas par LTRK īstenotajiem ES projektiem:

Līga Ābola

ES projektu daļas vadītāja

liga.abola@chamber.lv

+371 67201117

+371 28625443