Pārlekt uz galveno saturu

Decembris

05 Kurzemes reģionālās Padomes sēde, Liepājā

 

 

KAD:

5.decembris

CIKOS:

10:00

KUR:

Liepāja, Lielā iela 14 

 

 

 

 

 

 

 

SĒDES KĀRTĪBA

 

 

10:00 – 10:10

Ierašanās/ kafija un uzkodas

 

10:10 – 10:20

Saimnieka desmitminūte

Liepājas Universitātes vadība

 

10:20 – 10:40

Aktuālie uzņēmējdarbības vides jautājumi

 

 

LTRK valdes priekšsēdētājs J.Endziņš //

LTRK Kurzemes Padomes vadītāja vietnieks A.Araks

 

10:40 – 11:10

Uzņēmēju sadarbības ar izglītības iestādēm Kurzemē (jaunieši iesaiste uzņēmumos)

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1.ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1.

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» - ieviešanas progress un izaicinājuma jautājumi

 

LDDK Kurzemes reģiona koordinatore E.Kopštāle

11:10 – 12:00

Kurzemes uzņēmēju prioritāro risināmo jautājumu 2018.gadam iniciēšana, apspriede un definēšana

 

Visi

12:00 – 12:10

Nākamās Kurzemes reģionālās padomes sēdes satura, norises laika un vietas noteikšana

 

Visi

12:10 – 13:30

Tūre pa Liepājas speciālās ekonomiskā zonas uzņēmumiem LSEZ pārstāvja-gida pavadībā.

T.sk., koncentrēta LSEZ darbības prezentācija.

 

Visi

 

Kurzemes reģionālā padomi veido LTRK Kurzemes reģiona biedru deleģēti pārstāvji.

Dalībai Kurzemes reģionālās padomes sēdei pieteikties sūtot apstiprinājuma e-pastu uz salvis.roga@chamber.lv vai zvanot: Salvis Roga (28663400).

_______________________________________________________________

Kurzemes reģionālā padome ir biedrības „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (turpmāk – LTRK) biedru brīvprātīga, organizatoriska struktūra, kura pārstāv LTRK biedru intereses Kurzemes reģionā dažādās nozarēs un interešu jomās.

Kurzemes reģionālai padomei ir šādas funkcijas:

  1. sagatavot priekšlikumus LTRK īstenojamai reģionu komercdarbības politikai;
  2. ierosināt attiecīgā reģiona jautājumu izskatīšanu LTRK institūcijās;
  3. noteikt LTRK aktivitāšu prioritātes publiskās pārvaldes ietekmēšanas attiecīgajā reģionā;
  4. nepieciešamības gadījumā veido attiecīgā reģiona darba grupas konkrētu jautājumu sagatavošanai;
  5. sagatavot lēmumu projektus par LTRK nostāju attiecīgā reģiona jautājumos.
18 EKSPORTA PADOMES SĒDE

Sēdes sākums pulksten 10:30.

Darba kārtībā:

1.Industriju izaicinājumi eksportā (N.Bergs par LETERA aktualitātēm un izaicinājumiem);

2. Eksporta balvas kandidāti 2018 (M.Perts);

3.Dažādi.

20 Būvniecības komitejas sēde

Sēdes sākums pulksten 15:00.

Darba kārtībā:

1.Grozījumi Publisko iepirkumu likumā par apdrošināšanas polises izmantošanas iespēju ierobežošanu;

2. Atbildības būvniecības procesa dalībniekiem un ar to saistītie CTA principi;

3.Dažādi.