Pārlekt uz galveno saturu
06 Dr. Adizes metodoloģija un efektīvas sapulces spēcīgākām komandām. Dr. Adizes Methodology and Effective Meetings for Stronger Teams

Dr. Adizes metodoloģija un efektīvas sapulces spēcīgākām komandām

    Viens no jūsu līderības pamatuzdevumiem ir izveidot uzņēmumā tādu vidi un procesu, kuros norit efektīvas sapulces. Tas ir nepieciešams, jo tieši efektīvas sapulces veicina vislabākos lēmumus  ar vislielāko apņēmību tos īstenot. Ar efektīvām komandu sapulcēm jūsu uzņēmums varēs daudz veiklāk reorganizēties un pielāgoties pie arvien mainīgiem tirgus apstākļiem. Apgūstot Dr. Adizes izstrādāto  metodoloģijas procesu, jūs varēsiet padarīt sapulces par vienu no savām konkurences priekšrocībām.

Seminārā runāsim par:

1. Kāpēc sapulces ir neefektīvas;

2. Atšķirībām starp problēmu risināšanas un īstenošanas sapulcēm;

3. Adizes 8 soļu lēmumu pieņemšanas modeli;

4. Dalībnieku pilnīgas iesaistes veidošanu;

5. Konstruktīvu konfliktu veicināšanu sapulcēs;

6. Kā izmantot sapulces kā savu konkurences priekšrocību;

7. Un vēl . . .

Eksperts: Greg Mathers  (Greg Mathers )  ir Adizes Institūta sertificēts partneris, Adizes Latvia izpilddirektors un Rīgas Biznesa Skolas menedžmenta profesors. Gregs ir dibinājis un vadījis četrus no saviem uzņēmumiem un vairāk nekā 17 gadus nodrošinājis konsultācijas un menedžmenta komandu treniņus tādiem uzņēmumiem kā Accenture, Adidas, SEB, NP Foods, Tele2, Spectre Latvia, and Johnson & Johnson.

Seminārs notiks angļu valodā.

Norises laiks: plkst. 15:00-17:00

Dalības maksa:

  • LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.
  • Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai

Reģistrācija: http://ej.uz/LPBS_060917

Dr. Adizes Methodology and Effective Meetings for Stronger Teams

   Building an environment and process by which your company has effective meetings is a core leadership task. This is because effective meetings lead to better decisions with more greater commitment to implementation. In this seminar, you will learn the Adizes Methodology process with which you can make meetings one of your competitive advantages. With effective team meetings your company can more quickly recognize and adapt to the ever changing market.

1. Why meetings are ineffective;

2. Problem-solving meetins vs implementation meetings;

3. The 8-step decision making model;

4. Building full participant engagement;

5. Encouraging constructive conflict in meetings;

6. How to use meetings as a competitive advantage;

7. And more . . .

Seminar will be in English language.

Expert: Greg Mathers of the Adizes Insititute - Greg is a certified Associate with the Adizes Institute, managing director of Adizes Latvia, and Professor of Management at Riga Business School. Greg has founded and run four of his own businesses and for more than 15 years has provided consulting and management team coaching to companies such as Accenture, Adidas, SEB, NP Foods, Tele2, Spectre Latvia, and Johnson & Johnson.

Reģistrācija: http://ej.uz/LPBS_060917