Pārlekt uz galveno saturu

Seminārs " Starpkultūru etiķete. Tradīcijas, komunikācija un protokols citās kultūrās", Liepājā

19 Seminārs " Starpkultūru etiķete. Tradīcijas, komunikācija un protokols citās kultūrās", Liepājā

Europe Direct informācijas centrs Liepājā sadarbībā ar LTRK Kurzemes nodaļu 19.janvārī, plkst.11.00, restorāna "Upe" konferenču zālē " Amber hall" piedāvā bezmaksas semināru  

Starpkultūru etiķete. Tradīcijas, komunikācija un protokols citās kultūrās

Lekcijas/semināra mērķis ir veicināt padziļinātu izpratni par starpkultūru etiķeti, tās pamatprincipu pielietošanu komunikācijā, starptautiskās un savstarpējās attiecībās, darba vidē, pasākumu organizēšanā, kā arī ikdienas situācijās. Attīstīt praktiskās iemaņas un nostiprināt iegūtās zināšanas ar konkrētu kultūru, situāciju analīzi un piemēriem.

Tēmas:

Kultūras izpratne, ietekme/nozīme savstarpējās un starptautiskajās attiecībās.

Starpkultūru etiķete. Galvenie uzsvari un pamatprincipi komunikācijā, pasākumu organizēšanā u.tml.:

 • Sasveicināšanās, iepazīšanās;
 • Uzrunas veidi;
 • Sarunu temati / komunikācijas veidi;
 • Laika un telpas izpratne, īpatnības;
 • Neverbālā komunikācija – žesti, to valoda un nozīme;
 • Apģērba etiķete;
 • Galda un ēdienu etiķete;
 • Dāvanu izvēle, dāvināšanas etiķete;
 • Tabu aspekti.

Dažādu kultūru piemēri (etiķete, tradīcijas):

 • Āzijas reģions (Indija, Šrilanka, Pakistāna, Ķīna, Japāna, Indonēzija, Malaizija);
 • Vidējie Austrumi (Izraēla, Katara, Saūda Arābija, Turcija, Apvienotie Arābu Emirāti).

 

Lekciju/semināru vada:

Jana Trahimoviča, protokola un etiķetes eksperte, pasniedzēja.  

Profesionālais maģistra grāds sociālajās zinātnēs studiju programmā „Pārvaldība un komunikācija, Vidzemes augstskola (Mg.sc.soc., 2014) un sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē studiju programmā “Politikas zinātne”, Latvijas Universitāte (Mg.sc.pol., 2006).

No 2016. gada aprīļa līdz šim brīdim darba gaitas Ārlietu ministrijā.

Līdz šim brīdim pasniedzēja diplomātiskā protokola un etiķetes jomā Valsts administrācijas skolā, Latvijas Universitātes un Ekonomikas un kultūras augstskolas (EKA) maģistra studiju programmas studentiem, atsevišķu apmācību programmu (lekciju) par protokolu un etiķeti izstrāde un nodrošināšana atsevišķām valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, kā arī dažāda veida konsultāciju sniegšana par protokola jautājumiem. Pasniedzēja starptautiskās komunikācijas jomā Vidzemes augstskolā maģistra studiju programmas “Pārvaldība un komunikācija” studentiem.

No 2013. gada līdz 2015. gada 31. decembrim ES Institucionālo jautājumu departamenta un protokola vadītāja Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātā (ES institūciju un dalībvalstu pārstāvju vizīšu plānošana, koordinēšana; augstākā līmeņa sanāksmju, t.sk., ministru neformālo sanāksmju plānošana un organizēšana; ES un Latvijas prezidentūras protokola plānošana, vadīšana un nodrošināšana prezidentūras pasākumos; Austrumu partnerības samita plānošana un organizēšana – samita protokolārie, loģistikas, praktiskie jautājumi).

No 2003.-2011. gada jūlijam darba pieredze Ārlietu ministrijas Valsts protokola Valsts prezidenta protokola nodaļā, no 2009.-2011. gada jūlijam Valsts prezidenta protokola nodaļas vadītāja.

 

Lūgums iepriekš pieteikties: kristine.zabe@chamber.lv vai tālr.63429019