Pārlekt uz galveno saturu

Kurzemes reģionālās padomes sēde

22 Kurzemes reģionālās padomes sēde

KURZEMES REĢIONĀLĀS PADOMES  SĒDES KĀRTĪBA
10:00 – 10:10 Ierašanās/ kafija un uzkodas
10:10 – 10:20 Saimnieka desmitminūte;  “Lauma Lingerie”valdes pr-ja Linda Matisone
10:20 – 10:30 Aktuālie uzņēmējdarbības vides jautājumi; LTRK Kurzemes  Padomes vadītājs   Jānis Vilnītis
10:30 – 11:00 Trešvalstnieku nodarbināšanu uzņēmumos, t.sk.:
- Starptautiskās aizsardzības saņēmēju nodarbināšana Latvijas Republikā
- Imigrācijas likuma nosacījumi
- Informācijas centrs imigrantiem
- Praktiskā darbība

Biedrība “Patvērums" “Drošā māja””jurists/klientu konsultants Alvis Šķenders
11:00 – 11:40 Kurzemes uzņēmēju izvirzīto prioritāro jautājumu statuss un virzīšanas iespējas:
- Darbinieku slimības lapu apmaksa no valsts sociālā budžeta (regulējuma maiņa)
- Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtība ar 01.01.2018.
- Bezdarbnieka statusa iegūšana (12 mēneši/ 9 mēneši)
- Citi aktuāli jautājumi

LTRK Padomes locekle Lienīte Caune
11:40 – 12:20 Kurzemes uzņēmēju papildus aktuālo jautājumi iniciēšana un risinājumu priekšlikumu definēšana, t.sk.,
- Energopārvaldības ieviešana/ Energoaudita veikšana lielajiem elektroenerģijas patērētājiem ar 01.04.2018. (pasākums 6.10.2017. Liepājā)
12:20 – 12:30 Nākamās Kurzemes reģionālās padomes sēdes satura, norises laika un vietas noteikšana.


******
Kurzemes reģionālā padomi veido LTRK Kurzemes reģiona biedru deleģēti pārstāvji.
Dalībai Kurzemes reģionālās padomes sēdei pieteikties sūtot apstiprinājuma e-pastu uz
salvis.roga@chamber.lv vai zvanot: Salvis Roga (28663400).
_______________________________________________________________
Kurzemes reģionālā padome ir biedrības „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (turpmāk – LTRK) biedru
brīvprātīga, organizatoriska struktūra, kura pārstāv LTRK biedru intereses Kurzemes reģionā dažādās nozarēs un
interešu jomās.
Kurzemes reģionālai padomei ir šādas funkcijas:
1. sagatavot priekšlikumus LTRK īstenojamai reģionu komercdarbības politikai;
2. ierosināt attiecīgā reģiona jautājumu izskatīšanu LTRK institūcijās;
3. noteikt LTRK aktivitāšu prioritātes publiskās pārvaldes ietekmēšanas attiecīgajā reģionā;
4. nepieciešamības gadījumā veido attiecīgā reģiona darba grupas konkrētu jautājumu sagatavošanai;
5. sagatavot lēmumu projektus par LTRK nostāju attiecīgā reģiona jautājumos.