Pārlekt uz galveno saturu

Mācību centrs

LTRK mācību centrs ir balstīts uz vairāk, nekā 2000 Latvijas uzņēmumu pieredzi un kompentenci. Mācību centra mērķis ir veicināt uzņēmēju konkurētspēju, sniedzot kvalitatīvus izglītības pakalpojumus.

Mācību centra galvenie uzdevumi:

 • Veicināt LTRK biedru konkurētspēju;
 • Iespēju robežās piedalīties ES fondu līdzekļu apguvē un iepirkumos, piedāvājot LTRK  izglītības pakalpojumus sadarbībā ar LTRK biedriem;
 • Sniegt kvalitatīvus izglītības pakalpojumus sadarbībā ar LTRK biedriem;
 • Veidot jaunu piedāvājumu izglītības pakalpojumu tirgū;
 • Radīt pievienoto vērtību esošajiem LTRK pakalpojumiem.

Mācību centra programmas:

1. Profesionālās pilnveides izglītības programmas (virs 160h):

 • Licencētas un akreditētas izglītības programmas;
 • Programmas veido vairāki moduļi, kurus pasniedz
 • LTRK biedri – izglītības pakalpojumu sniedzēji;
 • Kursa noslēgumā tiek izsniegtas apliecības par profesionālas pilnveides izglītību;
 • Izglītojamie: uzņēmumu darbinieki, jaunie un esošie uzņēmēji un privātpersonas.

2. Pieaugušo tālākizglītības programmas (līdz 160h):

 • Licencētas un akreditētas izglītības programmas;
 • Programmas veido vairāki moduļi, kurus pasniedz
 • LTRK biedri – izglītības pakalpojumu sniedzēji;
 • Kursa noslēgumā tiek izsniegtas apliecības par profesionālas pilnveides izglītību;
 • Izglītojamie: uzņēmumu darbinieki, jaunie un esošie uzņēmēji un privātpersonas.

3. Pielāgotās mācību programmas (dažāda ilguma):

 • Pēc pieprasījuma veidotas izglītības programmas, kuras pasniedz LTRK biedri;
 • Specifiskās nozaru programmas;
 • Programmas veido viens vai vairāki moduļi, tiek īstenotas LTRK vai pasūtītāja telpās;
 • Kursa noslēgumā tiek izsniegtas apliecības par profesionālas pilnveides izglītību vai mācību centra apliecinājums par mācību kursa apguvi;
 • Izglītojamie: uzņēmumu u.c. organizāciju vadītāji, darbinieki un privātpersonas.