Pārlekt uz galveno saturu

ATA karnetes saņemšanai veicamās darbības:

  • Jāaizpilda pagaidu izvedamo preču saraksts, iesniegums un jānosūta uz e- pastu parsla.ukase@chamber.lv vai viesturs.kocins@chamber.lv;
  • LTRK pārsūta iesniegumu "BTA Insurance Company" SE;
  • "BTA Insurance Company" SE informē komersantu vai apdrošinās ATA karneti;
  • komersants saskaņo laiku, lai saņemtu apdrošināšanas polisi "BTA Insurance Company" SE un pēc tam LTRK - ATA karneti;
  • jāparaksta aizpildīta ATA karnete LTRK atbildīgā darbinieka klātbūtnē.

ATA karnetes saņemšanai iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums - parakstāms LTRK atbildīgā darbinieka klātbūtnē;
  • pilnvara (nepieciešama, ja darbinieks, kurš komersanta vārdā veic visas nepieciešamās darbības ATA karnetes saņemšanai un apdrošināšanas formēšanai, saskaņā ar komersanta statūtiem, nav paraksttiesīgā persona);
  • pases vai vadītāja apliecības kopija (uzrādīt oriģinālu);
  • "BTA Insurance Company" SE ATA karnetes apdrošināšanas polise.

ATA karneti izsniedz 2 pilnu darba dienu laikā pēc atbilstoši aizpildīta ATA karnetes iesnieguma saņemšanas

Iesniedzamo dokumentu paraugi: