Skip to main content

Jaunākie grozījumi Darba likumā

04 Jaunākie grozījumi Darba likumā

Jaunākie grozījumi Darba likumā.  

LTRK namā, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 35, 2017. gada 04. oktobrī, plkst. 09:00-11:00

Reģistrācija: http://ej.uz/HR360_0410

2017. gada 16. augustā stājas spēkā jaunākie grozījumi Darba likumā, tāpēc LTRK organizētajās brokastīs tiks pastāstīts par svarīgākajiem no tiem. Ar grozījumiem ir ieviesti vairāki darbinieku tiesību ierobežojumi gan attiecībā uz blakus darbu, gan nekonkurēšanas pienākumu. Ir precizēts regulējums attiecībā uz papildatvaļinājumu un profesionālās apmācības izdevumu segšanu, kā arī ieviests jauns regulējums attiecībā uz darba laika uzskaiti, ja darbinieks pārtraukumā nevar atstāt darba vietu, un paredzēta iespēja virsstundu darba gadījumā vienoties par atpūtas piešķiršanu citā laikā. 

Seminārā runāsim par:
- Darbinieka tiesību ierobežojumi – blakus darbs un nekonkurēšanas pienākums;
- Precizējumi attiecībā uz papildatvaļinājumu piešķiršanu un profesionālās apmācības izdevumu segšanu;
- Jauns regulējums pārtraukumu darbā un virsstundu kompensācijas sakarā;
- Atsevišķas citas izmaiņas Darba likumā.

Eksperte: 
Irina Kostina, ZAB “Ellex Kļaviņš” zvērināta advokāte.

Irina Kostina ir viena no vadošajām juristēm Ellex Kļaviņš Strīdu risināšanas prakses grupā un Darba tiesību prakses grupas vadītāja. Irina ir vairāk nekā 12 gadu juridiskās prakses pieredze, specializējoties dažādos strīdu, tai skaitā darba strīdu, risināšanas jautājumos, kā arī darba tiesību jautājumos. Palīdzot klientiem darba tiesisko attiecību jautājumos, Irina regulāri pārstāv klientus – juridiskas personas –strīdos ar to bijušajiem vai esošajiem darbiniekiem, konsultē klientus darba tiesisko attiecību pārtraukšanas, kolektīvās atlaišanas un citos jautājumos. Irina arī regulāri konsultē klientus saistībā ar vadības un augstākā līmeņa darbinieku atlaišanas jautājumiem un sarežģītās uzņēmumu pārejas lietās, kas saistītas ar vairākām jurisdikcijām,

Dalības maksa:
-    LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. 
-    Uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri 45,00 + PVN / personai